Powrót do katalogu
Terminy szkolenia otwartego:
 • Potwierdzone
 • Planowane
 • Sugerowane
2017-10-25 2 400 / 3 dni Zgłoś chęć udziału
2017-11-15 2 400 / 3 dni Zgłoś chęć udziału
Pobierz program
Nie znalazłeś pasującego terminu?
Zaproponuj własny termin. Postaramy się uruchomić nowy specjalnie dla Ciebie.
Szukasz programu "skrojonego na miarę"?
Zapytaj o szkolenie dedykowane lub napisz nam o swoich preferencjach.
Chcesz się uczyć w trybie weekendowym?

Czekamy na kontakt od Ciebie.

Zarządzanie usługami

Szkolenie: ITIL® 2011 Foundation
[ITIL-FOUNDATION]

Wprowadzenie

Najlepsze praktyki ITIL® (Information Technology Infrastructure Library) podejście do zarządzani usługami IT stworzone i rozwijane na zlecenie rządu Wielkiej Brytanii. Stanowi kompletny zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami IT, jak również platformę komunikacji w relacjach IT – biznes. Jest najbardziej popularnym rozwiązaniem, stosowanym w wielu przedsiębiorstwach i organizacjach na całym świecie. Wielkość przedsiębiorstwa, jego struktura organizacyjna, charakter prowadzonej działalności, czy stosowane technologie w żaden sposób nie ograniczają stosowania ITIL.

Od razu po odbyciu szkolenia jest możliwość uczestnictwa w egzaminie certyfikującym w naszym ośrodku za dodatkową opłatą

Cel szkolenia

Szkolenie dostarcza wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu ITIL Foundation + Akredytowany egzamin certyfikacyjny, porusza również kwestie praktycznego stosowania rozwiązań zarządczych w IT.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych podejściem do zarządzania usługami IT zgodnym z najlepszymi praktykami ITIL® 2011. Tematyka szkolenia jest tak dobrana by każdy uczestnik bez względu na posiadany poziom wiedzy, doświadczenie, czy zajmowane stanowisko poznał i zrozumiał podstawy zarządzania zgodnego z ITIL.

Do udziału w szkoleniu nie jest konieczne spełnianie jakichkolwiek wymagań. Wystarczy ogólna orientacja w branży IT. Dla szkoleń przygotowujących do egzaminu w j. angielskim niezbędna jest przynajmniej bierna znajomość tego języka, umożliwiająca czytanie i rozumienie treści materiałów.

Czas i forma szkolenia

21 godzin (3 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

 1. Podstawy zarządzania usługami IT
  1. Wprowadzenie
  2. Historia ITIL®
  3. Cykl życia usługi
 2. Strategia usług (Service Strategy)
  1. Cele i zadania Strategii usług
  2. Wartość usługi, użyteczność, gwarancja
  3. Portfel usług
  4. Procesy Strategii usług:
   1. Zarządzanie portfelem usług
   2. Zarządzanie finansowe dla usług IT
   3. Zarządzanie popytem
   4. Zarządzanie relacjami z biznesem
 3. Projektowanie usług (Service Design)
  1. Cele i zadania Projektowania usług
  2. Aspekty projektowania
  3. Pakiet projektu usługi SDP
  4. Zarządzanie ryzykiem
  5. Umowy i kontrakty SLA, OLA, UC
  6. Procesy Projektowania usług
   1. Zarządzanie poziomem świadczenia usług
   2. Zarządzanie katalogiem usług
   3. Zarządzanie dostępnością
   4. Zarządzanie potencjałem wykonawczym
   5. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
   6. Zarządzanie ciągłością działania usług IT
   7. Zarządzanie dostawcami
   8. Koordynacja projektowania
 4. Przekazanie usług (Service Transition)
  1. Cele i zadania Przekazania usług
  2. Narzędzia wspierające przekazanie usług: CMS, SKMS
  3. Procesy Przekazania usług:
   1. Zarządzanie zmianą
   2. Zarządzanie zasobami i konfiguracją usług
   3. Zarządzanie wydaniami i wdrożeniami
   4. Planowanie i wsparcie przekazania
   5. Zarządzanie wiedzą
 5. Eksploatacja usług (Service Operation)
  1. Cele i zadania Eksploatacji usług
  2. Zdarzenie, Incydent, Problem, Wniosek
  3. Procesy Eksploatacji usług
   1. Zarządzanie zdarzeniami
   2. Zarządzanie incydentami
   3. Zarządzanie problemami
   4. Realizacja wniosków
   5. Zarządzanie uprawnieniami dostępu
  4. Funkcje Eksploatacji usług
   1. Centrum Obsługi Użytkowników (Service Desk)
   2. Zarządzanie wsparciem technicznym
   3. Zarządzanie aplikacjami
   4. Zarządzanie eksploatacją IT
 6. Ustawiczne doskonalenie usług (Continual Service Improvement)
  1. Cele i zadania Ustawicznego doskonalenia usług
  2. Rejestr Ustawicznego doskonalenia
  3. Cykl Deminga (PDCA)
  4. Model Ustawicznego doskonalenia
  5. Siedmiostopniowy proces Ustawicznego doskonalenia
  6. Miary, mierniki, raportowanie
 7. Ścieżka certyfikacji ITIL
  1. Szkolenia i egzaminy
  2. Egzaminu ITIL®2011 Foundation

Opinie uczestników