Terminarz szkoleń otwartych

Poniżej znajduje się terminarz planowanych otwartych szkoleń indywidualnych. Oferta szkoleń naszej firmy dostępna jest również na stronie http://klub.nf.pl/f/vavatech

W przypadku szkoleń organizowanych w programie VIP oraz szkoleń grupowych terminy ustalane są indywidualnie. W zależności od rodzaju szkolenia termin oczekiwania może wynosić od 2 do 4 tygodni. Jeżeli jesteś zainteresowany - prosimy o kontakt.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z nami. Prosimy o podanie technologii i narzędzi jakie chcieliby Państwo poznać na kursie oraz preferencji odnośnie terminu szkolenia.

Szkolenia Terminy
Zarządzanie projektami > Agile
AGILE-KANBAN [1 400 zł / 2 dni]
2017-10-23
Zarządzanie projektami > Agile
AGILE-SCRUM-LEGO [900 zł / 1 dni]
2017-10-23
Infrastruktura IT > Rozwiązania Chmurowe
CLOUD-CA-FT6 [12 100 zł / 5 dni]
2017-10-23
Infrastruktura IT > Rozwiązania Chmurowe
CLOUD-OE61 [8 500 zł / 5 dni]
2017-10-23
Inżynieria oprogramowania > Analiza i projektowanie systemów IT > Architektura
J-ARCH [1 800 zł / 2 dni]
2017-10-23
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > Java
J-OCPJP-8 [2 800 zł / 4 dni]
2017-10-23
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > Web Services
J-WS [2 100 zł / 3 dni]
2017-10-23
Infrastruktura IT > Linux
LX-PD [3 500 zł / 5 dni]
2017-10-23
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net
MS-REST [2 100 zł / 3 dni]
2017-10-23
Infrastruktura IT > Rozwiązania Chmurowe
VT-VROM-ICM-62 [7 700 zł / 5 dni]
2017-10-23
Infrastruktura IT > Bezpieczeństwo teleinformatyczne
INFRA-BEZP-IT [2 800 zł / 4 dni]
2017-10-24
Inżynieria oprogramowania > Analiza i projektowanie systemów IT > Architektura
J-ARCH-JEE [3 600 zł / 4 dni]
2017-10-24
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net
MS-WPF-4.5 [2 100 zł / 3 dni]
2017-10-24
Infrastruktura IT > Zarządzanie
PUPPET-FOREMAN-ZAAW [2 100 zł / 3 dni]
2017-10-24
Zarządzanie usługami
ITIL-FOUNDATION [2 400 zł / 3 dni]
2017-10-25
Inżynieria oprogramowania > Aplikacje internetowe
J-ANGULAR [2 100 zł / 3 dni]
2017-10-25
Inżynieria oprogramowania > Warsztat programisty
J-MVN [2 100 zł / 3 dni]
2017-10-25
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > Java/JavaEE
J-OCJPAD [2 100 zł / 3 dni]
2017-10-25
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > Java/Spring
J-SPR-INTEGER [2 700 zł / 3 dni]
2017-10-25
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net
MS-REST [2 100 zł / 3 dni]
2017-10-25
Infrastruktura IT > Zarządzanie
PUPPET-FOREMAN-PODS [2 100 zł / 3 dni]
2017-10-25
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > Web Services
J-REST [1 400 zł / 2 dni]
2017-10-26
Infrastruktura IT > Bazy danych
BD-MSSQL-TRANSACT [1 400 zł / 2 dni]
2017-10-30
Inżynieria oprogramowania > Technologie mobilne > iOS
MOB-IOS-UICV [900 zł / 1 dni]
2017-10-30
Inżynieria oprogramowania > Analiza i projektowanie systemów IT > UML/BPMN
UML-EA2 [1 900 zł / 2 dni]
2017-10-30
Infrastruktura IT > Serwery aplikacyjne
JBOSS-6EAP [1 400 zł / 2 dni]
2017-11-02
Infrastruktura IT > Bazy danych
BD-MSSQL-ADM-BEZP [3 500 zł / 5 dni]
2017-11-06
Infrastruktura IT > Bazy danych
BD-MSSQL-ZAP [3 500 zł / 5 dni]
2017-11-06
Szkolenia IBM
IBM-AIX-UNIX [8 600 zł / 5 dni]
2017-11-06
Szkolenia IBM
IBM-TIV7 [6 900 zł / 5 dni]
2017-11-06
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > Web Services
J-WS-REST [3 500 zł / 5 dni]
2017-11-06
Inżynieria oprogramowania > Technologie mobilne > Android
MOB-AND-KOMPL [3 500 zł / 5 dni]
2017-11-06 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Technologie mobilne > Windows Mobile
MOB-WIN10 [3 500 zł / 5 dni]
2017-11-06 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net
MS-C#-5-VS [2 800 zł / 4 dni]
2017-11-06
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net
MS-C#-EF [2 100 zł / 3 dni]
2017-11-06
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net
MS-LQ [2 100 zł / 3 dni]
2017-11-06
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net
MS-WIN10-XAML-C#-5 [3 500 zł / 5 dni]
2017-11-06
Inżynieria oprogramowania > Analiza i projektowanie systemów IT > UML/BPMN
UML-MODEL [2 800 zł / 3 dni]
2017-11-06
Infrastruktura IT > Wirtualizacja
VIRT-VCE [3 900 zł / 3 dni]
2017-11-06 Warszawa
Infrastruktura IT > Wirtualizacja
VT-SP-FT6 [5 000 zł / 5 dni]
2017-11-06
Infrastruktura IT > Wirtualizacja
VT-SP-ICM-6 [3 700 zł / 5 dni]
2017-11-06
Infrastruktura IT > Wirtualizacja
VT-SP-OS6 [6 500 zł / 5 dni]
2017-11-06
Infrastruktura IT > Wirtualizacja
VT-SP-TW6 [8 500 zł / 5 dni]
2017-11-06
Zarządzanie projektami > Agile
AGILE-DEVELOPMENT [2 700 zł / 3 dni]
2017-11-08
Zarządzanie projektami > Agile
AGILE-SCRUM [1 400 zł / 2 dni]
2017-11-08
Infrastruktura IT > Bezpieczeństwo teleinformatyczne
INFRA-BEZP-SLED [2 100 zł / 3 dni]
2017-11-08
Inżynieria oprogramowania > Aplikacje internetowe
J-EMBER-JS [2 100 zł / 3 dni]
2017-11-08
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > Java
J-OCPJP-7 [2 100 zł / 3 dni]
2017-11-08
Infrastruktura IT > Serwery aplikacyjne
J-TOMCAT [2 100 zł / 3 dni]
2017-11-08 Warszawa
Infrastruktura IT > Serwery aplikacyjne
JBOSS-6EAP-ADW [2 100 zł / 3 dni]
2017-11-08
Infrastruktura IT > Wirtualizacja
VT-SP-WN6 [2 400 zł / 2 dni]
2017-11-08
Inżynieria oprogramowania > Aplikacje internetowe
W-BEZP-WEB [1 400 zł / 2 dni]
2017-11-08
Inżynieria oprogramowania > Aplikacje internetowe
J-SPR-REST [1 400 zł / 2 dni]
2017-11-09
Inżynieria oprogramowania > Aplikacje internetowe
W-HTML5-CSS3 [1 400 zł / 2 dni]
2017-11-09
Inżynieria oprogramowania > Technologie mobilne > iOS
MOB-IOS-TDD [900 zł / 1 dni]
2017-11-10
Inżynieria oprogramowania > Analiza i projektowanie systemów IT > UCD
U-UCD [900 zł / 1 dni]
2017-11-10
Infrastruktura IT > Rozwiązania Chmurowe
CLOUD-CA-FT6 [12 100 zł / 5 dni]
2017-11-13
Infrastruktura IT > Rozwiązania Chmurowe
CLOUD-OE61 [8 500 zł / 5 dni]
2017-11-13
Infrastruktura IT > Bezpieczeństwo teleinformatyczne
INFRA-BEZP-IT [2 800 zł / 4 dni]
2017-11-13 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Analiza i projektowanie systemów IT > Architektura
J-ARCH [1 800 zł / 2 dni]
2017-11-13
Inżynieria oprogramowania > Analiza i projektowanie systemów IT > Architektura
J-ARCH-JEE [3 600 zł / 4 dni]
2017-11-13
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > Java/JavaEE
J-EJB-JSF [3 500 zł / 5 dni]
2017-11-13
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > Java
J-OCPJP-8 [2 800 zł / 4 dni]
2017-11-13
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > Java/Spring
J-SPR [2 100 zł / 3 dni]
2017-11-13
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > Java/Spring
J-SPR-INTEGER [2 700 zł / 3 dni]
2017-11-13
Infrastruktura IT > Linux
LX-PD [3 500 zł / 5 dni]
2017-11-13
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net
MS-WPF-4.5 [2 100 zł / 3 dni]
2017-11-13
Infrastruktura IT > Rozwiązania Chmurowe
VT-VROM-ICM-62 [7 700 zł / 5 dni]
2017-11-13
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > Web Services
J-REST [1 400 zł / 2 dni]
2017-11-14
Zarządzanie projektami > Agile
AGILE-SCRUM-LEGO [900 zł / 1 dni]
2017-11-15
Zarządzanie usługami
ITIL-FOUNDATION [2 400 zł / 3 dni]
2017-11-15
Inżynieria oprogramowania > Warsztat programisty
J-MVN [2 100 zł / 3 dni]
2017-11-15
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > Java/JavaEE
J-OCJPAD [2 100 zł / 3 dni]
2017-11-15
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > Web Services
J-WS [2 100 zł / 3 dni]
2017-11-15
Infrastruktura IT > Zarządzanie
PUPPET-FOREMAN-PODS [2 100 zł / 3 dni]
2017-11-15
Infrastruktura IT > Zarządzanie
PUPPET-FOREMAN-ZAAW [2 100 zł / 3 dni]
2017-11-15
Zarządzanie projektami > Agile
AGILE-KANBAN [1 400 zł / 2 dni]
2017-11-16
Inżynieria oprogramowania > Aplikacje internetowe
J-ANGULAR [2 100 zł / 3 dni]
2017-11-20 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Aplikacje internetowe
J-ANGULAR-T [2 800 zł / 4 dni]
2017-11-20
Infrastruktura IT > Bazy danych
BD-MSSQL-TRANSACT [1 400 zł / 2 dni]
2017-11-21
Inżynieria oprogramowania > Technologie mobilne > iOS
MOB-IOS-UICV [900 zł / 1 dni]
2017-11-21
Infrastruktura IT > Serwery aplikacyjne
JBOSS-6EAP [1 400 zł / 2 dni]
2017-11-22
Inżynieria oprogramowania > Analiza i projektowanie systemów IT > UML/BPMN
UML-EA2 [1 900 zł / 2 dni]
2017-11-22
Zarządzanie projektami > Agile
AGILE-SCRUM [1 400 zł / 2 dni]
2017-11-27
Infrastruktura IT > Bazy danych
BD-MSSQL-ADM-BEZP [3 500 zł / 5 dni]
2017-11-27
Infrastruktura IT > Bazy danych
BD-MSSQL-ZAP [3 500 zł / 5 dni]
2017-11-27
Szkolenia IBM
IBM-AIX-UNIX [8 600 zł / 5 dni]
2017-11-27
Szkolenia IBM
IBM-TIV7 [6 900 zł / 5 dni]
2017-11-27
Inżynieria oprogramowania > Aplikacje internetowe
J-SPR-REST [1 400 zł / 2 dni]
2017-11-27
Infrastruktura IT > Serwery aplikacyjne
J-TOMCAT [2 100 zł / 3 dni]
2017-11-27
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > Web Services
J-WS-REST [3 500 zł / 5 dni]
2017-11-27 Warszawa
Infrastruktura IT > Serwery aplikacyjne
JBOSS-6EAP-ADW [2 100 zł / 3 dni]
2017-11-27
Inżynieria oprogramowania > Technologie mobilne > Android
MOB-AND-KOMPL [3 500 zł / 5 dni]
2017-11-27
Inżynieria oprogramowania > Technologie mobilne > Windows Mobile
MOB-WIN10 [3 500 zł / 5 dni]
2017-11-27 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net
MS-C#-5-VS [2 800 zł / 4 dni]
2017-11-27
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net
MS-LQ [2 100 zł / 3 dni]
2017-11-27
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net
MS-WIN10-XAML-C#-5 [3 500 zł / 5 dni]
2017-11-27 Warszawa
Infrastruktura IT > Wirtualizacja
VT-SP-FT6 [5 000 zł / 5 dni]
2017-11-27
Infrastruktura IT > Wirtualizacja
VT-SP-ICM-6 [3 700 zł / 5 dni]
2017-11-27
Infrastruktura IT > Wirtualizacja
VT-SP-OS6 [6 500 zł / 5 dni]
2017-11-27
Infrastruktura IT > Wirtualizacja
VT-SP-TW6 [8 500 zł / 5 dni]
2017-11-27
Infrastruktura IT > Wirtualizacja
VT-SP-WN6 [2 400 zł / 2 dni]
2017-11-27
Inżynieria oprogramowania > Aplikacje internetowe
W-BEZP-WEB [1 400 zł / 2 dni]
2017-11-27 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Aplikacje internetowe
W-HTML5-CSS3 [1 400 zł / 2 dni]
2017-11-27
Infrastruktura IT > Bezpieczeństwo teleinformatyczne
INFRA-BEZP-SLED [2 100 zł / 3 dni]
2017-11-28
Inżynieria oprogramowania > Aplikacje internetowe
J-EMBER-JS [2 100 zł / 3 dni]
2017-11-28
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > Java
J-OCPJP-7 [2 100 zł / 3 dni]
2017-11-28
Inżynieria oprogramowania > Analiza i projektowanie systemów IT > UML/BPMN
UML-MODEL [2 800 zł / 3 dni]
2017-11-28
Zarządzanie projektami > Agile
AGILE-DEVELOPMENT [2 700 zł / 3 dni]
2017-11-29
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net
MS-BEZP-WEBAPI [1 400 zł / 2 dni]
2017-11-29
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net
MS-C#-EF [2 100 zł / 3 dni]
2017-11-29
Infrastruktura IT > Wirtualizacja
VIRT-VCE [3 900 zł / 3 dni]
2017-11-29
Inżynieria oprogramowania > Technologie mobilne > iOS
MOB-IOS-TDD [900 zł / 1 dni]
2017-12-01
Inżynieria oprogramowania > Analiza i projektowanie systemów IT > UCD
U-UCD [900 zł / 1 dni]
2017-12-01
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > Java/JavaEE
J-EJB-JSF [3 500 zł / 5 dni]
2017-12-04
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > Java/Spring
J-SPR [2 100 zł / 3 dni]
2017-12-04
Inżynieria oprogramowania > Aplikacje internetowe
J-ANGULAR-T [2 800 zł / 4 dni]
2017-12-11 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net
MS-C#-6-VS [3 500 zł / 5 dni]
2017-12-13
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net
MS-BEZP-WEBAPI [1 400 zł / 2 dni]
2017-12-18
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net
MS-C#-6-VS [3 500 zł / 5 dni]
2018-01-01