Pełny terminarz

Szkolenia Terminy
Inne > MS Office > Access
access-tworzenie-aplikacji [1 500 zł / 3 dni]
2020-09-14 Warszawa
Języki programowania > .Net
AT-.NET [2 400 zł / 3 dni]
2020-09-14 Warszawa
Bazy danych > MS SQL Server
BD-MSSQL-TRANSACT [1 400 zł / 2 dni]
2020-09-14 Warszawa
Wirtualizacja > VMware
CLOUD-CA-FT6 [12 100 zł / 5 dni]
2020-09-14 Warszawa
Wirtualizacja > VMware
CLOUD-OE61 [8 500 zł / 5 dni]
2020-09-14 Warszawa
Front-End > JavaScript
ES6 [1 200 zł / 1 dni]
2020-09-14 Warszawa
Zarządzanie projektami > Narzędzia
event-storming-train-the-trainer [2 400 zł / 2 dni]
2020-09-14 Warszawa
Inne > MS Office > Excel
excel-vba-wprowadzenie-do-programowania [790 zł / 2 dni]
2020-09-14 Warszawa
Języki programowania > Java/JavaEE
J-EJB-JSF [3 500 zł / 5 dni]
2020-09-14 Warszawa
Języki programowania > Java
J-OCPJP-8 [2 800 zł / 4 dni]
2020-09-14 Warszawa
Systemy operacyjne > Linux
linux-podst [3 500 zł / 5 dni]
2020-09-14 Warszawa
Systemy operacyjne > Linux
linux-zaaw [3 500 zł / 5 dni]
2020-09-14 Warszawa
Systemy operacyjne > Linux
LX-PD [3 500 zł / 5 dni]
2020-09-14 Warszawa
Inne > MS Office > Power BI
Microsoft-Power-BI-Desktop-online-kluczowe-narzędzia [1 050 zł / 2 dni]
2020-09-14 Warszawa
Technologie mobilne > iOS
MOB-IOS-UICV [900 zł / 1 dni]
2020-09-14 Warszawa
Języki programowania > .Net
MS-C#-6-VS [3 500 zł / 5 dni]
2020-09-14 Warszawa
Języki programowania > .Net
MS-C#-EF-CORE3 [2 700 zł / 3 dni]
2020-09-14 Warszawa
Języki programowania > .Net
MS-C#-EF-NET3 [3 600 zł / 5 dni]
2020-09-14 Warszawa
Języki programowania > .Net
razor-pages-w-.net-core [3 600 zł / 5 dni]
2020-09-14 Warszawa
Bazy danych > Redis
Redis-NoSQL [2 900 zł / 3 dni]
2020-09-14 Warszawa
Zarządzanie projektami > Narzędzia
team-leader-lider-zespołu [2 400 zł / 2 dni]
2020-09-14 Warszawa
Analiza i projektowanie systemów IT > UML/BPMN
UML-EA2 [1 900 zł / 2 dni]
2020-09-14 Warszawa
Wirtualizacja > Veeam
VIRT-VCE [3 900 zł / 3 dni]
2020-09-14 Warszawa
Wirtualizacja > VMware
VT-VROM-ICM-62 [7 700 zł / 5 dni]
2020-09-14 Warszawa
Front-End > HTML i CSS
W-HTML5-CSS3 [1 400 zł / 2 dni]
2020-09-14 Warszawa
Front-End > JavaScript
WPR [1 200 zł / 1 dni]
2020-09-14 Warszawa
Analiza i projektowanie systemów IT > Architektura
wzorce-architektoniczne [4 200 zł / 3 dni]
2020-09-14 Warszawa
Inne > Bezpieczeństwo teleinformatyczne
INFRA-BEZP-IT [2 800 zł / 4 dni]
2020-09-15 Warszawa
Analiza i projektowanie systemów IT > Architektura
J-ARCH-JEE [3 600 zł / 4 dni]
2020-09-15 Warszawa
Zarządzanie projektami > Agile
lean-metodyki-optymalizacji [2 100 zł / 3 dni]
2020-09-15 Warszawa
Zarządzanie projektami > Metodyki klasyczne
PZP-Prince [1 800 zł / 2 dni]
2020-09-15 Warszawa
Języki programowania > R
R [2 000 zł / 2 dni]
2020-09-15 Warszawa
Inne > Bezpieczeństwo teleinformatyczne
W-BEZP-WEB [1 400 zł / 2 dni]
2020-09-15 Warszawa
Systemy operacyjne > Linux
administracja-serwerem-postgresql-linux [1 600 zł / 2 dni]
2020-09-16 Warszawa
Zarządzanie projektami > Agile
AGILE-SCRUM [1 400 zł / 2 dni]
2020-09-16 Warszawa
Inne > IT w biznesie
Crystal-Reports- podst [1 400 zł / 2 dni]
2020-09-16 Warszawa
Warsztat programisty > Maven
J-MVN [2 100 zł / 3 dni]
2020-09-16 Warszawa
Języki programowania > .Net
MS-C#-EF [2 100 zł / 3 dni]
2020-09-16 Warszawa
Języki programowania > .Net
MS-WP-C# [2 700 zł / 3 dni]
2020-09-16 Warszawa
Szkolenia Microsoft > Windows
powershell-dla-poczatkujacych [1 350 zł / 2 dni]
2020-09-16 Warszawa
Języki programowania > R
Shiny [1 400 zł / 2 dni]
2020-09-16 Warszawa
Systemy operacyjne > Linux
zarzadzanie-serwer-apache [1 800 zł / 2 dni]
2020-09-16 Warszawa
Serwery aplikacyjne > JBoss
JBOSS-6EAP [1 400 zł / 2 dni]
2020-09-17 Warszawa
Języki programowania > C++
PGM-C++ [1 600 zł / 2 dni]
2020-09-20 Warszawa
Analiza i projektowanie systemów IT > Architektura
analiza-biznesowa-w-teorii-i-praktyce [1 650 zł / 2 dni]
2020-09-21 Warszawa
Analiza i projektowanie systemów IT > Architektura
BD-ES [1 800 zł / 2 dni]
2020-09-21 Warszawa
Bazy danych > MS SQL Server
BD-MSSQL-ADM-BEZP [3 500 zł / 5 dni]
2020-09-21 Warszawa
Bazy danych > MS SQL Server
BD-MSSQL-ZAP [3 500 zł / 5 dni]
2020-09-21 Warszawa
Inne > IT w biznesie
DATA-DRIVEN-DIGITAL-MARKETING [2 200 zł / 2 dni]
2020-09-21 Warszawa
Inne > MS Office > Excel
excel-sql-power-query-bazy [690 zł / 2 dni]
2020-09-21 Warszawa
Inne > Szkolenia IBM
IBM-AIX-UNIX [8 600 zł / 5 dni]
2020-09-21 Warszawa
Inne > Szkolenia IBM
IBM-TIV7 [6 900 zł / 5 dni]
2020-09-21 Warszawa
Front-End > Angular
J-ANGULAR [2 100 zł / 3 dni]
2020-09-21 Warszawa
Front-End > Angular
J-ANGULAR-T [2 800 zł / 4 dni]
2020-09-21 Warszawa
Języki programowania > Java
J-PD [3 400 zł / 5 dni]
2020-09-21 Warszawa
Serwery aplikacyjne > Tomcat
J-TOMCAT [2 900 zł / 3 dni]
2020-09-21 Warszawa
Języki programowania > Web Services
J-WS-REST [3 500 zł / 5 dni]
2020-09-21 Warszawa
Inne > IT w biznesie
MACHINE-LEARNING-W-ORGANIZACJI [2 200 zł / 2 dni]
2020-09-21 Warszawa
Technologie mobilne > Android
MOB-AND-KOMPL [3 500 zł / 5 dni]
2020-09-21 Warszawa
Języki programowania > .Net
MS-LQ [2 100 zł / 3 dni]
2020-09-21 Warszawa
Języki programowania > .Net
MS-REST [2 100 zł / 3 dni]
2020-09-21 Warszawa
Języki programowania > .Net
MS-WPF-MVVM-EF [3 500 zł / 5 dni]
2020-09-21 Warszawa
Języki programowania > .Net
NET-CORE-3.0 [3 500 zł / 5 dni]
2020-09-21 Warszawa
Analiza i projektowanie systemów IT > UML/BPMN
UML-MODEL [2 800 zł / 3 dni]
2020-09-21 Warszawa
Języki programowania > .Net
uslugi-sieciowe-.NET-CORE-2.2 [2 400 zł / 3 dni]
2020-09-21 Warszawa
Wirtualizacja > VMware
VT-SP-FT6 [5 000 zł / 5 dni]
2020-09-21 Warszawa
Wirtualizacja > VMware
VT-SP-OS6 [6 500 zł / 5 dni]
2020-09-21 Warszawa
Wirtualizacja > VMware
VT-SP-TW6 [8 500 zł / 5 dni]
2020-09-21 Warszawa
Systemy operacyjne > Windows Server
Windows-Server-administracja-systemem-podstawy [3 000 zł / 4 dni]
2020-09-21 Warszawa
Zarządzanie projektami > Agile
wprowadzenie-do-agile [3 600 zł / 3 dni]
2020-09-21 Warszawa
Zarządzanie projektami > Narzędzia
WS-IT [2 400 zł / 3 dni]
2020-09-21 Warszawa
Szkolenia Microsoft > Microsoft SQL Azure
BD-ASP [1 200 zł / 1 dni]
2020-09-22 Warszawa
Chmura > AWS
chmura-AWS-wprowadzenie biznesowe [1 200 zł / 1 dni]
2020-09-22 Warszawa
Analiza i projektowanie systemów IT > Architektura
Command Query Responsibility Segragation CQRS [2 800 zł / 2 dni]
2020-09-22 Warszawa
Analiza i projektowanie systemów IT > Architektura
DDD-Domain-Driven-Design-mikroserwisy [5 600 zł / 4 dni]
2020-09-22 Warszawa
Inne > MS Office > Excel
Excel-praktyczne-zastosowania [550 zł / 2 dni]
2020-09-22 Warszawa
Inne > Szkolenia IBM
IBM-DB2-baza-danych-SQL-od-podstaw [2 100 zł / 2 dni]
2020-09-22 Warszawa
Front-End > JavaScript
PF-JS [2 400 zł / 2 dni]
2020-09-22 Warszawa
Bazy danych > Postgresql
postgreSQL-baza-danych-język-SQL-od-podstaw [1 500 zł / 2 dni]
2020-09-22 Warszawa
Chmura > Kubernetes
wprowadzenie-do-platformy-Kubernetes [1 200 zł / 1 dni]
2020-09-22 Warszawa
Języki programowania > .Net
.NET-WFC [2 400 zł / 3 dni]
2020-09-23 Warszawa
Inne > MS Office > Access
access-podstawy-pracy-z-baza-danych [850 zł / 2 dni]
2020-09-23 Warszawa
Inne > BIG DATA i Data Science
analiza-i-wizualizacja-danych-python [2 400 zł / 3 dni]
2020-09-23 Warszawa
Języki programowania > .Net
C#-NET [2 100 zł / 3 dni]
2020-09-23 Warszawa
Chmura > Docker
Docker [1 500 zł / 2 dni]
2020-09-23 Warszawa
Autoryzowane szkolenia HPE > Data Center
HK258S [3 990 zł / 2 dni]
2020-09-23 Warszawa
Inne > Bezpieczeństwo teleinformatyczne
INFRA-BEZP-SLED [2 100 zł / 3 dni]
2020-09-23 Warszawa
Front-End > JavaScript
J-EMBER-JS [2 100 zł / 3 dni]
2020-09-23 Warszawa
Inne > IT w biznesie
organizacja-data-driven [2 100 zł / 2 dni]
2020-09-23 Warszawa
Wirtualizacja > VMware
VT-SP-WN6 [2 400 zł / 2 dni]
2020-09-23 Warszawa
Inne > IT w biznesie
Crystal-Reports-zaaw [1 400 zł / 2 dni]
2020-09-24 Warszawa
Języki programowania > Java/Spring
J-SPR-REST [1 400 zł / 2 dni]
2020-09-24 Warszawa
Technologie mobilne > iOS
MOB-IOS-TDD [900 zł / 1 dni]
2020-09-25 Warszawa
Analiza i projektowanie systemów IT > UCD
U-UCD [900 zł / 1 dni]
2020-09-25 Warszawa
Inne > MS Office > Access
access-tworzenie-i-zarządzanie-baza-danych [780 zł / 2 dni]
2020-09-28 Warszawa
Bazy danych > Oracle SQL
bazy-danych [2 100 zł / 3 dni]
2020-09-28 Warszawa
Języki programowania > .Net
C#-8-Nowości [1 600 zł / 2 dni]
2020-09-28 Warszawa
Chmura > AWS
chmura-AWS-projektowanie-nowoczesnych-aplikacji-chmurowych [3 500 zł / 4 dni]
2020-09-28 Warszawa
Zarządzanie projektami > Narzędzia
devops-zwinne-dostarczanie-aplikacji [2 100 zł / 2 dni]
2020-09-28 Warszawa
Zarządzanie projektami > Narzędzia
event-storming-big-picture [2 400 zł / 2 dni]
2020-09-28 Warszawa
Front-End > JavaScript
J-NODE-KOMPL [3 500 zł / 5 dni]
2020-09-28 Warszawa
Chmura > Kubernetes
kubernetes-dla-deweloperów [2 900 zł / 3 dni]
2020-09-28 Warszawa
Analiza i projektowanie systemów IT > Architektura
LOOSELY-COUPLED-ARCHITECTURE-ARCHITEKTURA [2 800 zł / 2 dni]
2020-09-28 Warszawa
Technologie mobilne > MobileJS
MD-X.NET [2 800 zł / 2 dni]
2020-09-28 Warszawa
Technologie mobilne > Windows Mobile
MOB-WIN10 [3 500 zł / 5 dni]
2020-09-28 Warszawa
Języki programowania > .Net
MS-BEZP-WEBAPI [1 400 zł / 2 dni]
2020-09-28 Warszawa
Inne > MS Office > Power BI
ms-excel-BI-kluczowe-dodatki-Power-BI [1 550 zł / 3 dni]
2020-09-28 Warszawa
Języki programowania > .Net
MS-WPF-MVVM [2 100 zł / 3 dni]
2020-09-28 Warszawa
Bazy danych > Oracle SQL
Oracle-SQL [2 100 zł / 3 dni]
2020-09-28 Warszawa
Systemy operacyjne > Linux
P-BASH [2 800 zł / 4 dni]
2020-09-28 Warszawa
Front-End > JavaScript
react [3 500 zł / 5 dni]
2020-09-28 Warszawa
Zarządzanie projektami > Metodyki klasyczne
scrum [2 600 zł / 2 dni]
2020-09-28 Warszawa
Inne > MS Office > Sharepoint
Sharepoint-Office-2013-2016-2019 [880 zł / 2 dni]
2020-09-28 Warszawa
Języki programowania > Java
tdd-clean-code-refaktoryzacja [2 300 zł / 3 dni]
2020-09-28 Warszawa
Języki programowania > .Net
TM.NET [2 800 zł / 4 dni]
2020-09-28 Warszawa
Wirtualizacja > VMware
VT-SP-ICM-6 [4 700 zł / 5 dni]
2020-09-28 Warszawa
Szkolenia Microsoft > Microsoft SQL Server
automatyzacja-przetwarzanie i konsolidacja [2 100 zł / 2 dni]
2020-09-29 Warszawa
Inne > MS Office > Excel
excel-power-query-map [690 zł / 2 dni]
2020-09-29 Warszawa
Zarządzanie projektami > Agile
AGILE-SCRUM-LEGO [900 zł / 1 dni]
2020-09-30 Warszawa
Zarządzanie projektami > Narzędzia
event-storming-projektowanie-oprogramowania [2 400 zł / 2 dni]
2020-09-30 Warszawa
Autoryzowane szkolenia HPE > ITIL® Basic
ITIL-FOUNDATION [2 400 zł / 3 dni]
2020-09-30 Warszawa
Języki programowania > Java/JavaEE
J-OCJPAD [2 100 zł / 3 dni]
2020-09-30 Warszawa
Języki programowania > Web Services
J-REST [1 400 zł / 2 dni]
2020-09-30 Warszawa
Języki programowania > Java/Spring
J-SPR [2 100 zł / 3 dni]
2020-09-30 Warszawa
Języki programowania > Java/Spring
J-SPR-INTEGER [2 700 zł / 3 dni]
2020-09-30 Warszawa
Języki programowania > Web Services
J-WS [2 100 zł / 3 dni]
2020-09-30 Warszawa
Serwery aplikacyjne > JBoss
JBOSS-6EAP-ADW [2 100 zł / 3 dni]
2020-09-30 Warszawa
Warsztat programisty > Puppet/Foreman
PUPPET-FOREMAN-PODS [2 100 zł / 3 dni]
2020-09-30 Warszawa
Warsztat programisty > Puppet/Foreman
PUPPET-FOREMAN-ZAAW [2 100 zł / 3 dni]
2020-09-30 Warszawa
Zarządzanie projektami > Agile
AGILE-KANBAN [1 400 zł / 2 dni]
2020-10-01 Warszawa
Inne > MS Office > Power BI
power-BI-wprowadzenie-business-intelligence [1 050 zł / 2 dni]
2020-10-01 Warszawa
Języki programowania > Java
Zaawansowana-refaktoryzacja [2 800 zł / 3 dni]
2020-10-01 Warszawa
Zarządzanie projektami > Agile
AGILE-SCRUM [1 400 zł / 2 dni]
2020-10-05 Warszawa
Wirtualizacja > VMware
CLOUD-CA-FT6 [12 100 zł / 5 dni]
2020-10-05 Warszawa
Wirtualizacja > VMware
CLOUD-OE61 [8 500 zł / 5 dni]
2020-10-05 Warszawa
Inne > Bezpieczeństwo teleinformatyczne
INFRA-BEZP-IT [2 800 zł / 4 dni]
2020-10-05 Warszawa
Analiza i projektowanie systemów IT > Architektura
J-ARCH-JEE [3 600 zł / 4 dni]
2020-10-05 Warszawa
Języki programowania > Java/JavaEE
J-EJB-JSF [3 500 zł / 5 dni]
2020-10-05 Warszawa
Warsztat programisty > Maven
J-MVN [2 100 zł / 3 dni]
2020-10-05 Warszawa
Języki programowania > Java
J-OCPJP-8 [2 800 zł / 4 dni]
2020-10-05 Warszawa
Systemy operacyjne > Linux
LX-PD [3 500 zł / 5 dni]
2020-10-05 Warszawa
Języki programowania > .Net
MS-C#-6-VS [3 500 zł / 5 dni]
2020-10-05 Warszawa
Języki programowania > .Net
MS-WP-C# [2 700 zł / 3 dni]
2020-10-05 Warszawa
Zarządzanie projektami > Narzędzia
team-leader-lider-zespołu [2 400 zł / 2 dni]
2020-10-05 Warszawa
Wirtualizacja > Veeam
VIRT-VCE [3 900 zł / 3 dni]
2020-10-05 Warszawa
Wirtualizacja > VMware
VT-VROM-ICM-62 [7 700 zł / 5 dni]
2020-10-05 Warszawa
Front-End > HTML i CSS
W-HTML5-CSS3 [1 400 zł / 2 dni]
2020-10-05 Warszawa
Front-End > WordPress
WORDPRESS [3 500 zł / 5 dni]
2020-10-05 Warszawa
Analiza i projektowanie systemów IT > Architektura
wzorce-architektoniczne [4 200 zł / 3 dni]
2020-10-05 Warszawa
Bazy danych > MS SQL Server
BD-MSSQL-TRANSACT [1 400 zł / 2 dni]
2020-10-06 Warszawa
Zarządzanie projektami > Narzędzia
event-storming-train-the-trainer [2 400 zł / 2 dni]
2020-10-06 Warszawa
Zarządzanie projektami > Agile
lean-metodyki-optymalizacji [2 100 zł / 3 dni]
2020-10-06 Warszawa
Technologie mobilne > iOS
MOB-IOS-UICV [900 zł / 1 dni]
2020-10-06 Warszawa
Serwery aplikacyjne > JBoss
JBOSS-6EAP [1 400 zł / 2 dni]
2020-10-07 Warszawa
Języki programowania > .Net
MS-C#-EF [2 100 zł / 3 dni]
2020-10-07 Warszawa
Języki programowania > .Net
MS-C#-EF-CORE3 [2 700 zł / 3 dni]
2020-10-07 Warszawa
Szkolenia Microsoft > Windows
powershell-dla-poczatkujacych [1 350 zł / 2 dni]
2020-10-07 Warszawa
Języki programowania > R
R [2 000 zł / 2 dni]
2020-10-07 Warszawa
Analiza i projektowanie systemów IT > UML/BPMN
UML-EA2 [1 900 zł / 2 dni]
2020-10-07 Warszawa
Inne > IT w biznesie
Crystal-Reports- podst [1 400 zł / 2 dni]
2020-10-08 Warszawa
Zarządzanie projektami > Narzędzia
devops-zwinne-dostarczanie-aplikacji [2 100 zł / 2 dni]
2020-10-08 Warszawa
Analiza i projektowanie systemów IT > Architektura
J-ARCH [2 400 zł / 2 dni]
2020-10-08 Warszawa
Inne > Bezpieczeństwo teleinformatyczne
W-BEZP-WEB [1 400 zł / 2 dni]
2020-10-08 Warszawa
Bazy danych > MS SQL Server
BD-MSSQL-ADM-BEZP [3 500 zł / 5 dni]
2020-10-12 Warszawa
Bazy danych > MS SQL Server
BD-MSSQL-ZAP [3 500 zł / 5 dni]
2020-10-12 Warszawa
Front-End > WordPress
BUDOWANIE-PORTFOLIO-WORDPRESS [1 400 zł / 2 dni]
2020-10-12 Warszawa
Chmura > AWS
chmura-AWS-wprowadzenie biznesowe [1 200 zł / 1 dni]
2020-10-12 Warszawa
Analiza i projektowanie systemów IT > Architektura
Command Query Responsibility Segragation CQRS [2 800 zł / 2 dni]
2020-10-12 Warszawa
Analiza i projektowanie systemów IT > Architektura
DDD-Domain-Driven-Design-mikroserwisy [5 600 zł / 4 dni]
2020-10-12 Warszawa
Zarządzanie projektami > Narzędzia
devops-w-teorii-i-praktyce [4 500 zł / 4 dni]
2020-10-12 Warszawa
Inne > Szkolenia IBM
IBM-AIX-UNIX [8 600 zł / 5 dni]
2020-10-12 Warszawa
Inne > Szkolenia IBM
IBM-TIV7 [6 900 zł / 5 dni]
2020-10-12 Warszawa
Front-End > Angular
J-ANGULAR [2 100 zł / 3 dni]
2020-10-12 Warszawa
Front-End > Angular
J-ANGULAR-T [2 800 zł / 4 dni]
2020-10-12 Warszawa
Analiza i projektowanie systemów IT > Architektura
J-ARCH [2 400 zł / 2 dni]
2020-10-12 Warszawa
Języki programowania > Java
J-PD [3 400 zł / 5 dni]
2020-10-12 Warszawa
Języki programowania > Java/Spring
J-SPR-REST [1 400 zł / 2 dni]
2020-10-12 Warszawa
Języki programowania > Web Services
J-WS-REST [3 500 zł / 5 dni]
2020-10-12 Warszawa
Technologie mobilne > Android
MOB-AND-KOMPL [3 500 zł / 5 dni]
2020-10-12 Warszawa
Języki programowania > .Net
MS-LQ [2 100 zł / 3 dni]
2020-10-12 Warszawa
Języki programowania > .Net
MS-REST [2 100 zł / 3 dni]
2020-10-12 Warszawa
Języki programowania > .Net
MS-WPF-MVVM-EF [3 500 zł / 5 dni]
2020-10-12 Warszawa
Języki programowania > .Net
NET-CORE-3.0 [3 500 zł / 5 dni]
2020-10-12 Warszawa
Inne > BIG DATA i Data Science
PODSTAWOWE-ALGORYTMY-MACHINE-LEARNING [2 300 zł / 2 dni]
2020-10-12 Warszawa
Wirtualizacja > VMware
VT-SP-FT6 [5 000 zł / 5 dni]
2020-10-12 Warszawa
Wirtualizacja > VMware
VT-SP-OS6 [6 500 zł / 5 dni]
2020-10-12 Warszawa
Wirtualizacja > VMware
VT-SP-TW6 [8 500 zł / 5 dni]
2020-10-12 Warszawa
Wirtualizacja > VMware
VT-SP-WN6 [2 400 zł / 2 dni]
2020-10-12 Warszawa
Analiza i projektowanie systemów IT > Architektura
analiza-biznesowa-w-teorii-i-praktyce [1 650 zł / 2 dni]
2020-10-13 Warszawa
Chmura > Docker
Docker [1 500 zł / 2 dni]
2020-10-13 Warszawa
Inne > Bezpieczeństwo teleinformatyczne
INFRA-BEZP-SLED [2 100 zł / 3 dni]
2020-10-13 Warszawa
Front-End > JavaScript
J-EMBER-JS [2 100 zł / 3 dni]
2020-10-13 Warszawa
Analiza i projektowanie systemów IT > UML/BPMN
UML-MODEL [2 800 zł / 3 dni]
2020-10-13 Warszawa
Zarządzanie projektami > Agile
wprowadzenie-do-agile [3 600 zł / 3 dni]
2020-10-13 Warszawa
Chmura > Kubernetes
wprowadzenie-do-platformy-Kubernetes [1 200 zł / 1 dni]
2020-10-13 Warszawa
Serwery aplikacyjne > Tomcat
J-TOMCAT [2 900 zł / 3 dni]
2020-10-14 Warszawa
Autoryzowane szkolenia HPE > Data Center
HK258S [3 990 zł / 2 dni]
2020-10-15 Warszawa
Technologie mobilne > iOS
MOB-IOS-TDD [900 zł / 1 dni]
2020-10-16 Warszawa
Analiza i projektowanie systemów IT > UCD
U-UCD [900 zł / 1 dni]
2020-10-16 Warszawa
Języki programowania > PHP
Magento-Backend [3 500 zł / 5 dni]
2020-10-18 Warszawa
Zarządzanie projektami > Agile
AGILE-KANBAN [1 400 zł / 2 dni]
2020-10-19 Warszawa
Zarządzanie projektami > Agile
AGILE-SCRUM-LEGO [900 zł / 1 dni]
2020-10-19 Warszawa
Języki programowania > .Net
Bezp-web-core [1 400 zł / 2 dni]
2020-10-19 Warszawa
Chmura > AWS
chmura-AWS-projektowanie-nowoczesnych-aplikacji-chmurowych [3 500 zł / 4 dni]
2020-10-19 Warszawa
Zarządzanie projektami > Narzędzia
event-storming-projektowanie-oprogramowania [2 400 zł / 2 dni]
2020-10-19 Warszawa
Front-End > JavaScript
J-NODE-KOMPL [3 500 zł / 5 dni]
2020-10-19 Warszawa
Języki programowania > Java/Spring
J-SPR [2 100 zł / 3 dni]
2020-10-19 Warszawa
Języki programowania > Web Services
J-WS [2 100 zł / 3 dni]
2020-10-19 Warszawa
Serwery aplikacyjne > JBoss
JBOSS-6EAP-ADW [2 100 zł / 3 dni]
2020-10-19 Warszawa
Technologie mobilne > Windows Mobile
MOB-WIN10 [3 500 zł / 5 dni]
2020-10-19 Warszawa
Języki programowania > .Net
MS-BEZP-WEBAPI [1 400 zł / 2 dni]
2020-10-19 Warszawa
Języki programowania > .Net
MS-WPF-MVVM [2 100 zł / 3 dni]
2020-10-19 Warszawa
Front-End > JavaScript
react [3 500 zł / 5 dni]
2020-10-19 Warszawa
Zarządzanie projektami > Metodyki klasyczne
scrum [2 600 zł / 2 dni]
2020-10-19 Warszawa
Wirtualizacja > VMware
VT-SP-ICM-6 [4 700 zł / 5 dni]
2020-10-19 Warszawa
Inne > IT w biznesie
DATA-DRIVEN-DIGITAL-MARKETING [2 200 zł / 2 dni]
2020-10-20 Warszawa
Zarządzanie projektami > Narzędzia
event-storming-big-picture [2 400 zł / 2 dni]
2020-10-20 Warszawa
Chmura > Kubernetes
kubernetes-dla-deweloperów [2 900 zł / 3 dni]
2020-10-20 Warszawa
Analiza i projektowanie systemów IT > Architektura
LOOSELY-COUPLED-ARCHITECTURE-ARCHITEKTURA [2 800 zł / 2 dni]
2020-10-20 Warszawa
Inne > IT w biznesie
MACHINE-LEARNING-W-ORGANIZACJI [2 200 zł / 2 dni]
2020-10-20 Warszawa
Inne > IT w biznesie
organizacja-data-driven [2 100 zł / 2 dni]
2020-10-20 Warszawa
Warsztat programisty > Puppet/Foreman
PUPPET-FOREMAN-ZAAW [2 100 zł / 3 dni]
2020-10-20 Warszawa
Inne > IT w biznesie
WIZUALIZACJA-DANYCH [1 900 zł / 2 dni]
2020-10-20 Warszawa
Autoryzowane szkolenia HPE > ITIL® Basic
ITIL-FOUNDATION [2 400 zł / 3 dni]
2020-10-21 Warszawa
Języki programowania > Java/JavaEE
J-OCJPAD [2 100 zł / 3 dni]
2020-10-21 Warszawa
Języki programowania > Java/Spring
J-SPR-INTEGER [2 700 zł / 3 dni]
2020-10-21 Warszawa
Warsztat programisty > Puppet/Foreman
PUPPET-FOREMAN-PODS [2 100 zł / 3 dni]
2020-10-21 Warszawa
Języki programowania > Web Services
J-REST [1 400 zł / 2 dni]
2020-10-22 Warszawa
Języki programowania > Java
tdd-clean-code-refaktoryzacja [2 300 zł / 3 dni]
2020-10-26 Warszawa
Języki programowania > .Net
Testy-jednostkowe-NET-Core [2 400 zł / 3 dni]
2020-10-26 Warszawa
Zarządzanie projektami > Narzędzia
devops-w-teorii-i-praktyce [4 500 zł / 4 dni]
2020-11-02 Warszawa
Inne > BIG DATA i Data Science
PODSTAWOWE-ALGORYTMY-MACHINE-LEARNING [2 300 zł / 2 dni]
2020-11-03 Warszawa
Języki programowania > PHP
Magento-Backend [3 500 zł / 5 dni]
2020-11-08 Warszawa
Front-End > WordPress
BUDOWANIE-PORTFOLIO-WORDPRESS [1 400 zł / 2 dni]
2020-11-09 Warszawa
Front-End > WordPress
WORDPRESS [3 500 zł / 5 dni]
2020-11-09 Warszawa
Inne > IT w biznesie
WIZUALIZACJA-DANYCH [1 900 zł / 2 dni]
2020-11-10 Warszawa
Języki programowania > .Net
testy-jednostkowe-NET-Core-wersja-rozszerzona [3 200 zł / 4 dni]
2020-11-16 Warszawa
Języki programowania > Java
Zaawansowana-refaktoryzacja [2 800 zł / 3 dni]
2020-11-16 Warszawa

W przypadku szkoleń organizowanych w programie VIP oraz szkoleń grupowych terminy ustalane są indywidualnie. W zależności od rodzaju szkolenia termin oczekiwania może wynosić od 2 do 4 tygodni. Jeżeli jesteś zainteresowany - prosimy o kontakt.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z nami. Prosimy o podanie technologii i narzędzi jakie chcieliby Państwo poznać na kursie oraz preferencji odnośnie terminu szkolenia.