Pełny terminarz

Szkolenia Terminy
Infrastruktura IT > Bezpieczeństwo teleinformatyczne
BD-ES [1 800 zł / 2 dni]
2019-10-21 Warszawa
Infrastruktura IT > Bazy danych
BD-MSSQL-ADM-BEZP [3 500 zł / 5 dni]
2019-10-21 Warszawa
Infrastruktura IT > Bazy danych
BD-MSSQL-ZAP [3 500 zł / 5 dni]
2019-10-21 Warszawa
Szkolenia IBM
IBM-AIX-UNIX [8 600 zł / 5 dni]
2019-10-21 Warszawa
Szkolenia IBM
IBM-TIV7 [6 900 zł / 5 dni]
2019-10-21 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Aplikacje internetowe
J-ANGULAR [2 100 zł / 3 dni]
2019-10-21 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Aplikacje internetowe
J-ANGULAR-T [2 800 zł / 4 dni]
2019-10-21 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Aplikacje internetowe
J-NODE-KOMPL [3 500 zł / 5 dni]
2019-10-21 Warszawa
Infrastruktura IT > Serwery aplikacyjne
J-TOMCAT [2 900 zł / 3 dni]
2019-10-21 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > Web Services
J-WS-REST [3 500 zł / 5 dni]
2019-10-21 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Technologie mobilne > Android
MOB-AND-KOMPL [3 500 zł / 5 dni]
2019-10-21 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net
MS-LQ [2 100 zł / 3 dni]
2019-10-21 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net
MS-WPF-MVVM-EF [3 500 zł / 5 dni]
2019-10-21 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Analiza i projektowanie systemów IT > UML/BPMN
UML-MODEL [2 800 zł / 3 dni]
2019-10-21 Warszawa
Infrastruktura IT > Wirtualizacja
VIRT-VCE [3 900 zł / 3 dni]
2019-10-21 Warszawa
Infrastruktura IT > Wirtualizacja
VT-SP-FT6 [5 000 zł / 5 dni]
2019-10-21 Warszawa
Infrastruktura IT > Wirtualizacja
VT-SP-OS6 [6 500 zł / 5 dni]
2019-10-21 Warszawa
Infrastruktura IT > Wirtualizacja
VT-SP-TW6 [8 500 zł / 5 dni]
2019-10-21 Warszawa
Zarządzanie projektami > Narzędzia > Wdrażanie systemów
WS-IT [2 400 zł / 3 dni]
2019-10-21 Warszawa
Szkolenia Microsoft > Microsoft SQL Azure
BD-ASP [1 200 zł / 1 dni]
2019-10-22 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Aplikacje internetowe
PF-JS [1 200 zł / 1 dni]
2019-10-22 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net
C#-NET [2 100 zł / 3 dni]
2019-10-23 Warszawa
Infrastruktura IT > Zarządzanie
Docker [1 500 zł / 2 dni]
2019-10-23 Warszawa
Infrastruktura IT > Bezpieczeństwo teleinformatyczne
INFRA-BEZP-SLED [2 100 zł / 3 dni]
2019-10-23 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Aplikacje internetowe
J-EMBER-JS [2 100 zł / 3 dni]
2019-10-23 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net
MS-C#-EF-CORE [2 400 zł / 3 dni]
2019-10-23 Warszawa
Infrastruktura IT > Wirtualizacja
VT-SP-WN6 [2 400 zł / 2 dni]
2019-10-23 Warszawa
IT w biznesie
Crystal-Reports-zaaw [1 400 zł / 2 dni]
2019-10-24 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Aplikacje internetowe
J-SPR-REST [1 400 zł / 2 dni]
2019-10-24 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Technologie mobilne > iOS
MOB-IOS-TDD [900 zł / 1 dni]
2019-10-25 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Analiza i projektowanie systemów IT > UCD
U-UCD [900 zł / 1 dni]
2019-10-25 Warszawa
Infrastruktura IT > Bazy danych > Bazy danych
bazy-danych [2 100 zł / 3 dni]
2019-10-28 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Technologie mobilne > MobileJS
MD-X.NET [2 800 zł / 2 dni]
2019-10-28 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Technologie mobilne > Windows Mobile
MOB-WIN10 [3 500 zł / 5 dni]
2019-10-28 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net
MS-BEZP-WEBAPI [1 400 zł / 2 dni]
2019-10-28 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net
MS-WPF-MVVM [2 100 zł / 3 dni]
2019-10-28 Warszawa
Infrastruktura IT > Linux
P-BASH [2 800 zł / 4 dni]
2019-10-28 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net
TM.NET [2 800 zł / 4 dni]
2019-10-28 Warszawa
Infrastruktura IT > Wirtualizacja
VT-SP-ICM-6 [4 700 zł / 5 dni]
2019-10-28 Warszawa
Zarządzanie projektami > Agile
AGILE-SCRUM-LEGO [900 zł / 1 dni]
2019-10-30 Warszawa
Zarządzanie usługami
ITIL-FOUNDATION [2 400 zł / 3 dni]
2019-10-30 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > Java/JavaEE
J-OCJPAD [2 100 zł / 3 dni]
2019-10-30 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > Web Services
J-REST [1 400 zł / 2 dni]
2019-10-30 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > Java/Spring
J-SPR [2 100 zł / 3 dni]
2019-10-30 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > Java/Spring
J-SPR-INTEGER [2 700 zł / 3 dni]
2019-10-30 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > Web Services
J-WS [2 100 zł / 3 dni]
2019-10-30 Warszawa
Infrastruktura IT > Serwery aplikacyjne
JBOSS-6EAP-ADW [2 100 zł / 3 dni]
2019-10-30 Warszawa
Infrastruktura IT > Zarządzanie
PUPPET-FOREMAN-PODS [2 100 zł / 3 dni]
2019-10-30 Warszawa
Infrastruktura IT > Zarządzanie
PUPPET-FOREMAN-ZAAW [2 100 zł / 3 dni]
2019-10-30 Warszawa
Zarządzanie projektami > Agile
AGILE-KANBAN [1 400 zł / 2 dni]
2019-10-31 Warszawa
Zarządzanie projektami > Agile
AGILE-SCRUM [1 400 zł / 2 dni]
2019-11-04 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net
AT-.NET [2 400 zł / 3 dni]
2019-11-04 Warszawa
Infrastruktura IT > Rozwiązania Chmurowe
CLOUD-CA-FT6 [12 100 zł / 5 dni]
2019-11-04 Warszawa
Infrastruktura IT > Rozwiązania Chmurowe
CLOUD-OE61 [8 500 zł / 5 dni]
2019-11-04 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Aplikacje internetowe
ES6 [1 200 zł / 1 dni]
2019-11-04 Warszawa
Infrastruktura IT > Bezpieczeństwo teleinformatyczne
INFRA-BEZP-IT [2 800 zł / 4 dni]
2019-11-04 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Analiza i projektowanie systemów IT > Architektura
J-ARCH-JEE [3 600 zł / 4 dni]
2019-11-04 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > Java/JavaEE
J-EJB-JSF [3 500 zł / 5 dni]
2019-11-04 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Warsztat programisty
J-MVN [2 100 zł / 3 dni]
2019-11-04 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > Java
J-OCPJP-8 [2 800 zł / 4 dni]
2019-11-04 Warszawa
Infrastruktura IT > Linux
linux-podst [3 500 zł / 5 dni]
2019-11-04 Warszawa
Infrastruktura IT > Linux
linux-zaaw [3 500 zł / 5 dni]
2019-11-04 Warszawa
Infrastruktura IT > Linux
LX-PD [3 500 zł / 5 dni]
2019-11-04 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net
MS-C#-6-VS [3 500 zł / 5 dni]
2019-11-04 Warszawa
Infrastruktura IT > Rozwiązania Chmurowe
VT-VROM-ICM-62 [7 700 zł / 5 dni]
2019-11-04 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Aplikacje internetowe
W-HTML5-CSS3 [1 400 zł / 2 dni]
2019-11-04 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Aplikacje internetowe
WPR [1 200 zł / 1 dni]
2019-11-04 Warszawa
Infrastruktura IT > Bazy danych
BD-MSSQL-TRANSACT [1 400 zł / 2 dni]
2019-11-05 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Technologie mobilne > iOS
MOB-IOS-UICV [900 zł / 1 dni]
2019-11-05 Warszawa
Zarządzanie projektami > Metodyki klasyczne
PZP-Prince [1 800 zł / 2 dni]
2019-11-05 Warszawa
Infrastruktura IT > Serwery aplikacyjne
JBOSS-6EAP [1 400 zł / 2 dni]
2019-11-06 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > R
R [2 000 zł / 2 dni]
2019-11-06 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > R
Shiny [1 400 zł / 2 dni]
2019-11-06 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Analiza i projektowanie systemów IT > UML/BPMN
UML-EA2 [1 900 zł / 2 dni]
2019-11-06 Warszawa
IT w biznesie
Crystal-Reports- podst [1 400 zł / 2 dni]
2019-11-07 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Aplikacje internetowe
W-BEZP-WEB [1 400 zł / 2 dni]
2019-11-07 Warszawa
Infrastruktura IT > Bazy danych
BD-MSSQL-ADM-BEZP [3 500 zł / 5 dni]
2019-11-11 Warszawa
Infrastruktura IT > Bazy danych
BD-MSSQL-ZAP [3 500 zł / 5 dni]
2019-11-11 Warszawa
Szkolenia IBM
IBM-AIX-UNIX [8 600 zł / 5 dni]
2019-11-11 Warszawa
Szkolenia IBM
IBM-TIV7 [6 900 zł / 5 dni]
2019-11-11 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Aplikacje internetowe
J-ANGULAR [2 100 zł / 3 dni]
2019-11-11 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Aplikacje internetowe
J-ANGULAR-T [2 800 zł / 4 dni]
2019-11-11 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Aplikacje internetowe
J-SPR-REST [1 400 zł / 2 dni]
2019-11-11 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > Web Services
J-WS-REST [3 500 zł / 5 dni]
2019-11-11 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Technologie mobilne > Android
MOB-AND-KOMPL [3 500 zł / 5 dni]
2019-11-11 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net
MS-LQ [2 100 zł / 3 dni]
2019-11-11 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net
MS-WPF-MVVM-EF [3 500 zł / 5 dni]
2019-11-11 Warszawa
Infrastruktura IT > Wirtualizacja
VIRT-VCE [3 900 zł / 3 dni]
2019-11-11 Warszawa
Infrastruktura IT > Wirtualizacja
VT-SP-FT6 [5 000 zł / 5 dni]
2019-11-11 Warszawa
Infrastruktura IT > Wirtualizacja
VT-SP-OS6 [6 500 zł / 5 dni]
2019-11-11 Warszawa
Infrastruktura IT > Wirtualizacja
VT-SP-TW6 [8 500 zł / 5 dni]
2019-11-11 Warszawa
Infrastruktura IT > Wirtualizacja
VT-SP-WN6 [2 400 zł / 2 dni]
2019-11-11 Warszawa
Infrastruktura IT > Zarządzanie
Docker [1 500 zł / 2 dni]
2019-11-12 Warszawa
Infrastruktura IT > Bezpieczeństwo teleinformatyczne
INFRA-BEZP-SLED [2 100 zł / 3 dni]
2019-11-12 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Aplikacje internetowe
J-EMBER-JS [2 100 zł / 3 dni]
2019-11-12 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Analiza i projektowanie systemów IT > UML/BPMN
UML-MODEL [2 800 zł / 3 dni]
2019-11-12 Warszawa
Infrastruktura IT > Serwery aplikacyjne
J-TOMCAT [2 900 zł / 3 dni]
2019-11-13 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net
MS-C#-EF [2 100 zł / 3 dni]
2019-11-13 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net
MS-C#-EF-CORE [2 400 zł / 3 dni]
2019-11-13 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Technologie mobilne > iOS
MOB-IOS-TDD [900 zł / 1 dni]
2019-11-15 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Analiza i projektowanie systemów IT > UCD
U-UCD [900 zł / 1 dni]
2019-11-15 Warszawa
Zarządzanie projektami > Agile
AGILE-KANBAN [1 400 zł / 2 dni]
2019-11-18 Warszawa
Zarządzanie projektami > Agile
AGILE-SCRUM-LEGO [900 zł / 1 dni]
2019-11-18 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Aplikacje internetowe
J-NODE-KOMPL [3 500 zł / 5 dni]
2019-11-18 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > Java
J-PD [3 000 zł / 5 dni]
2019-11-18 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > Java/Spring
J-SPR [2 100 zł / 3 dni]
2019-11-18 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > Web Services
J-WS [2 100 zł / 3 dni]
2019-11-18 Warszawa
Infrastruktura IT > Serwery aplikacyjne
JBOSS-6EAP-ADW [2 100 zł / 3 dni]
2019-11-18 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Technologie mobilne > Windows Mobile
MOB-WIN10 [3 500 zł / 5 dni]
2019-11-18 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net
MS-BEZP-WEBAPI [1 400 zł / 2 dni]
2019-11-18 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net
MS-WPF-MVVM [2 100 zł / 3 dni]
2019-11-18 Warszawa
Infrastruktura IT > Bazy danych > Bazy danych
Oracle-SQL [2 100 zł / 3 dni]
2019-11-18 Warszawa
Infrastruktura IT > Wirtualizacja
VT-SP-ICM-6 [4 700 zł / 5 dni]
2019-11-18 Warszawa
Infrastruktura IT > Zarządzanie
PUPPET-FOREMAN-ZAAW [2 100 zł / 3 dni]
2019-11-19 Warszawa
Zarządzanie usługami
ITIL-FOUNDATION [2 400 zł / 3 dni]
2019-11-20 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > Java/JavaEE
J-OCJPAD [2 100 zł / 3 dni]
2019-11-20 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > Java/Spring
J-SPR-INTEGER [2 700 zł / 3 dni]
2019-11-20 Warszawa
Infrastruktura IT > Zarządzanie
PUPPET-FOREMAN-PODS [2 100 zł / 3 dni]
2019-11-20 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Analiza i projektowanie systemów IT > Architektura
J-ARCH [2 400 zł / 2 dni]
2019-11-21 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > Web Services
J-REST [1 400 zł / 2 dni]
2019-11-21 Warszawa
Infrastruktura IT > Bazy danych
BD-MSSQL-TRANSACT [1 400 zł / 2 dni]
2019-11-25 Warszawa
Infrastruktura IT > Rozwiązania Chmurowe
CLOUD-CA-FT6 [12 100 zł / 5 dni]
2019-11-25 Warszawa
Infrastruktura IT > Rozwiązania Chmurowe
CLOUD-OE61 [8 500 zł / 5 dni]
2019-11-25 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > Java/JavaEE
J-EJB-JSF [3 500 zł / 5 dni]
2019-11-25 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > Java
J-OCPJP-8 [2 800 zł / 4 dni]
2019-11-25 Warszawa
Infrastruktura IT > Linux
LX-PD [3 500 zł / 5 dni]
2019-11-25 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Technologie mobilne > iOS
MOB-IOS-UICV [900 zł / 1 dni]
2019-11-25 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net
MS-C#-6-VS [3 500 zł / 5 dni]
2019-11-25 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Aplikacje internetowe
react [3 500 zł / 5 dni]
2019-11-25 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Analiza i projektowanie systemów IT > UML/BPMN
UML-EA2 [1 900 zł / 2 dni]
2019-11-25 Warszawa
Infrastruktura IT > Rozwiązania Chmurowe
VT-VROM-ICM-62 [7 700 zł / 5 dni]
2019-11-25 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Aplikacje internetowe
W-HTML5-CSS3 [1 400 zł / 2 dni]
2019-11-25 Warszawa
Infrastruktura IT > Bezpieczeństwo teleinformatyczne
INFRA-BEZP-IT [2 800 zł / 4 dni]
2019-11-26 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Analiza i projektowanie systemów IT > Architektura
J-ARCH-JEE [3 600 zł / 4 dni]
2019-11-26 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > R
R [2 000 zł / 2 dni]
2019-11-26 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Aplikacje internetowe
W-BEZP-WEB [1 400 zł / 2 dni]
2019-11-26 Warszawa
Zarządzanie projektami > Agile
AGILE-SCRUM [1 400 zł / 2 dni]
2019-11-27 Warszawa
IT w biznesie
Crystal-Reports- podst [1 400 zł / 2 dni]
2019-11-27 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Warsztat programisty
J-MVN [2 100 zł / 3 dni]
2019-11-27 Warszawa
Infrastruktura IT > Serwery aplikacyjne
JBOSS-6EAP [1 400 zł / 2 dni]
2019-11-28 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net
MS-REST [2 100 zł / 3 dni]
2019-12-02 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Analiza i projektowanie systemów IT > Architektura
J-ARCH [2 400 zł / 2 dni]
2019-12-09 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net
MS-WP-C# [2 700 zł / 3 dni]
2019-12-09 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Aplikacje internetowe
react [3 500 zł / 5 dni]
2019-12-09 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net
MS-WP-C# [2 700 zł / 3 dni]
2019-12-11 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > Java
J-PD [3 000 zł / 5 dni]
2019-12-16 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net
MS-C#-EF [2 100 zł / 3 dni]
2019-12-18 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net
RESTAPI.NET [2 400 zł / 3 dni]
2019-12-18 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net
MS-REST [2 100 zł / 3 dni]
2019-12-23 Warszawa
Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net
RESTAPI.NET [2 400 zł / 3 dni]
2020-01-08 Warszawa

W przypadku szkoleń organizowanych w programie VIP oraz szkoleń grupowych terminy ustalane są indywidualnie. W zależności od rodzaju szkolenia termin oczekiwania może wynosić od 2 do 4 tygodni. Jeżeli jesteś zainteresowany - prosimy o kontakt.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z nami. Prosimy o podanie technologii i narzędzi jakie chcieliby Państwo poznać na kursie oraz preferencji odnośnie terminu szkolenia.