Opinie uczestników

Wyszukiwana fraza: Tworzenie uslug sieciowych SOAP oraz REST na platformie Java - kompleksowe (JAX-WS i JAX-RS)
Znaleziono 10 opinii

Tworzenie usług sieciowych SOAP oraz REST na platformie Java - kompleksowe (JAX-WS i JAX-RS)

Teoria poparta praktycznymi, zrozumiałymi i trafnymi przykładami.

Tworzenie usług sieciowych SOAP oraz REST na platformie Java - kompleksowe (JAX-WS i JAX-RS)

Rzetelnie przygotowane materiały przez trenera oraz dokładnie wyjaśniane zagadnienia uczestnikom.

Tworzenie usług sieciowych (web services) na platformie Java (JAX-WS)

Zakres tematyczny był interesujący, a porowadzący posiadał wysokie kompetencje.

Tworzenie usług sieciowych (web services) na platformie Java (JAX-WS)

Szkolenie bardzo merytoryczne. Polecam

Tworzenie usług sieciowych (web services) na platformie Java (JAX-WS)

Na szkoleniu przedstawiono wszystkie potrzebne aspekty teoretyczne oraz ich zastosowanie w praktyce. Merytoryczne i ciekawe szkolenie.

Tworzenie usług sieciowych (web services) na platformie Java (JAX-WS)

Odbyte szkolenie kompleksowo przybliżyło mi zagadnienie związane z technologią Web Services. Po jego ukończeniu znacznie wzrósł mój poziom wiedzy. W jego trakcie było wiele praktycznych przykładów potrzebnych w codziennej pracy programity i architekta.

Tworzenie usług sieciowych (web services) na platformie Java (JAX-WS)

Prowadzący posiada dużą wiedzę teoretyczną jak i praktyczną w temacie. Zagadnienia omawiane były w sposób dogłębny i łatwo zrozumiały. Odpowiedzi na pytania, również te spoza zakresu szkolenia, były wyczerpujące. Na pochwałę zasługuje także organizacja szkolenia.

Tworzenie usług sieciowych (web services) na platformie Java (JAX-WS)

Prowadzący wykazał się doskonałą znajomością zagadnień poruszanych podczas szkolenia oraz znakomitymi umiejętnościami przekazywania wiedzy.

Tworzenie usług sieciowych (web services) na platformie Java (JAX-WS)

Bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie. Świetnie dostosowane dla osób z praktyką w programowaniu. Prowadzący dostosowujący się do tempa przyswajania wiedzy przez uczestników. Masa dobrych materiałów i liczne zastosowania praktyczne. Bardzo dobry kontakt.Polecam

Tworzenie usług sieciowych (web services) na platformie Java (JAX-WS)

Szkolenie w bardzo przystępny i łatwy do zrozumienia sposób przedstawia wiedzę dotyczącą usług sieciowych zarówno tradycyjnych jak i opartych o wzorzec REST. Bardzo jasne przykłady pozwalają zdobyć podstawową wiedzę na temat sposobu realizacji usług sieciowych w Java jednocześnie zachęcając do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy i używania jej w praktyce.