Szkolenia w kategorii: Java/JavaEE

Java EE (Java for Enterprise Edition) jest platformą do tworzenia aplikacji biznesowych agregującą zestaw specyfikacji dla języka Java, które w założeniu mają upraszczać rozwiązywanie złożonych i powtarzalnych problemów związanych z wytwarzaniem oprogramowania.

W ramach naszej oferty szkoleń proponujemy warsztaty z:

Zaawansowane wyszukiwanie