Powrót do katalogu

VOUCHERY SZKOLENIOWE 2023/2024 R.
Kup w 2023 r.  - wykorzystaj do końca przyszłego roku!
Potrzebujesz wykorzystać budżet szkoleniowy w bieżącym okresie rozliczeniowym? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Kupując voucher już teraz, zachowujesz gwarancję stałej ceny, a szkolenie możesz zrealizować w przyszłym roku.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
3 300 / 3 dni
Zgłoś chęć udziału

Front-End > Angular

Szkolenie: Angular

Kod: [J-ANGULAR]
Pobierz program

Wprowadzenie

Szkolenie z budowania aplikacji SPA w oparciu o framework Angular.

Cel szkolenia

 Poznanie architektury frameworków SPA i studium porównawcze;
 Zasady organizacji projektu i dobre praktyki w komponentowym budowaniu aplikacji web;
 Dobre praktyki pracy w Angular z szablonami, warstwą serwisów i routingiem;
 Wprowadzenie w zagadnienia bezpieczeństwa z perspektywy frameworka.

Czas i forma szkolenia

21 godzin (3 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

1. SPA 
   ○ Architektura SPA 
   ○ Specyfika pracy w projekcie opartym o SPA 
2. Node.js 
   ○ Architektura platformy 
   ○ Kompilacji, transpilacja, analizy kodu, zarządzania testami 
   ○ Zarządzanie  pakietami 
3. Angular 
   ○ Architektura frameworka 
   ○ Praca z CLI, tworzenie projektów, zarządzanie artefaktami 
   ○ Struktura projektu, konfiguracja i uruchamianie 
4. Komponenty 
   ○ Architektura komponentu, cykl życia 
   ○ Definiowanie komponentów 
   ○ Integracja z szablonem widoku i przekazywanie danych 
   ○ Integracja z warstwą serwisów 
   ○ Komunikacja między komponentami 
   ○ Praca z mechanizmem wstrzykiwania, dependency injection 
5. Szablony 
   ○ Definiowanie szablonów 
   ○ Manipulacja drzewem DOM oraz stylami CSS 
   ○ Praca z formularzami Pipes i formatowanie danych 
6. Serwisy 
   ○ Architektura warstwy dostępu do danych 
   ○ Implementacja komunikacji z API 
   ○ Praca z ramkami request, response, filtrowanie ramek, interceptory 
7. Routing 
   ○ Architektura mechanizmu routingu 
   ○ Definiowanie routingu, nawigacja w aplikacji 
8. Bezpieczeństwo 
   ○ Implementacja autentykacji i autoryzacji 
   ○ Praca z ciasteczkami i LocalStorage

Opinie uczestników

  • W szkoleniu podobało mi się tempo prowadzenia szkolenia i sposób przekazywania wiedzy przez trenera.

    Uczestnik szkolenia - Polska Grupa Górnicza

  • Bardzo dobre przekazanie wiedzy uczestnikom, nawet dla osób niebędących w pełni programistami.

    Software Engineer - PWPW

  • Podobał mi się sposób prowadzenia zajęć, przekazanie informacji dotyczących możliwych do użycia technologii w ramach tematyki zajęć.

    Developer - PWPW