Powrót do katalogu

Szkolenie nie dostępne w ofercie Vavatech

Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > Java

Szkolenie: Bezpieczeństwo aplikacji Spring, Angular, Node.js

Kod: [W-BEZP-SYS-ROZPR]
Pobierz program

Wprowadzenie

Bezpieczeństwo aplikacji rozproszonych to temat, którego zgłębienie wymaga dużego wysiłku nie wspominając już o pracy jaką trzeba włożyć w implementację zabezpieczeń. Powyższe stwierdzenie to oczywiście stereotyp… Stosując odpowiednie techniki i narzędzia można stosunkowo niewielkim nakładem pracy, zwinnie wdrożyć politykę bezpieczeństwa na poziomie wystarczającym i zadowalającym.

W takim razie, dlaczego tak wiele systemów ma rażące luki w bezpieczeństwie, które mogą być wykorzystane w celu nieuprawnionego pozyskania danych lub destabilizacji pracy aplikacji? Z jakiego powodu częstą, złą praktyką, jest ciągłe odkładanie zadań związanych z implementacją zabezpieczeń “na później”? Dlaczego zbyt często zespołom brakuje wspólnej wizji sposobu implementacji systemu zabezpieczeń? Z jakiego powodu w zespołach projektowych począwszy od kadry zarządzającej przez programistów i (już rzadziej) testerów powielany jest stereotyp, że wdrożenie polityki bezpieczeństwa jest czasochłonne i bardzo trudne? Czy naprawdę potrzeba aż tak bardzo specjalistycznej wiedzy i dodatkowego budżetu aby aplikację uczynić bezpieczną? I w końcu co to znaczy, że aplikacja jest bezpieczna? Kiedy jest bezpieczna?

W sprawie bezpieczeństwa, jak zresztą w każdej innej, czynnik ludzki jest bardzo ważny, jeśli nie najważniejszy. Z tego powodu nie można pozostawiać na marginesie zagadnień związanych z zarządzaniem zespołem, harmonogramem i codziennymi praktykami stosowanymi w zespole i warto mieć świadomość jak to wszystko wpływa na poziom bezpieczeństwa produktu końcowego.

Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Obok czynnika ludzkiego i dobrych praktyk w zespole mamy inżynieryjne techniki implementacji zabezpieczeń. Tu pojawia się wiele pytań: Jaki system autentykacji będzie odpowiedni w budowanym systemie? Jaka metoda autoryzacji będzie łatwa w modyfikacji przy rozbudowie systemu? Jak zaimplementować OAuth, SSO, JAAS, LDAP? Jak wyeliminować problem kodowania “na sztywno” systemu ról w kodzie aplikacji. Jak zabezpieczyć kanał komunikacyjny? Czy SSL wystarczy? Czym różni się podejście w implementacji bezpieczeństwa w przypadku aplikacji MVC, usługach opartych o RESTful, WebSocket, mikroserwisach oraz tzw. grubych klientach w postaci aplikacji SPA.

To tylko część pytań na jakie musi znać odpowiedź każdy, kto pracuje z aplikacją na poziomie projektu i kodu. Zabezpieczenia zawsze można podzielić na te znajdujące się po stronie usług i te na poziomie danych, choć nie zawsze ta granica jest wyraźna. Zabezpieczając warstwę dostępu do danych tu również pojawią się pytania: Jak zastosowany system ORM wpływa na poziom bezpieczeństwa? Jak implementować bezpieczny dostęp do danych gdy projekt pozbawiony jest warstwy ORM? Co z bezpieczeństwem w przypadku silników NoSQL?

Faza testów to ta część cyklu życia aplikacji, w której powinny na bierząco wypływać luki bezpieczeństwa. Ale w wielu projektach nie wypływają, ponieważ testy bezpieczeństwa nie są implementowane w odpowiednim zakresie lub z odpowiednią starannością. Koniec końców te luki prędzej czy później będą musiały zostać naprawione przez programistów. W takim razie pojawia się pytanie, czy już na poziomie pojedynczego stanowiska developerskiego można, w sposób nie powodujący istotnego odciągania programisty od zadań implementacyjnych kolejnych funkcjonalności, uzbroić go w narzędzia pozwalające wstępnie przetestować aplikację pod kontem luk w zabezpieczeniach w kodzie, który pisze? Przenosząc zagadnienie na wyższy poziom automatyzacji procesu, powstaje pytanie: Jak można, niewielkim nakładem pracy, wdrożyć testy bezpieczeństwa do systemu CI?

Każda faza procesu, każda warstwa budowanego systemu i poszczególnej jego poziomy to miejsca w których można i trzeba stawiać pytania o bezpieczeństwo i sposób jego wdrożenia. Pytań jest dużo, część z nich dotyczy aspektów miękkich, czynnika ludzkiego a część jest czysto inżynieryjna - techniczna, architektoniczna. Fakt, że tych pytań jest wiele i pojawiają się wszędzie, nie oznacza, że zadbanie o bezpieczeństwo budowanego systemu musi być zagadnieniem trudnym.

O tym jak wdrożyć politykę bezpieczeństwa w proces wytwórczy - jak zminimalizować czynnik ludzki i niewielkim kosztym zautomatyzować proces wykrywania luk i wreszcie jak zaimplementować zabezpieczenia w systemie dowiesz się na szkoleniu z bezpieczeństwa systemów rozproszonych. 

Cel szkolenia

Pozyskanie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy z dziedziny bezpieczeństwa aplikacji.

Nabycie praktycznych umiejętności konfigurowania i implementacji polityki bezpieczeństwa w projekcie opartym o Spring oraz Node.js z uwzględnieniem aplikacji typu SPA.

Zrozumienie jak na bezpieczeństwo budowanego systemu wpływa przebieg procesu realizacji i zarządzanie projektem. Wypracowanie spojrzenia na codzienne praktyki Agile uwzględniającego problem bezpieczeństwa aplikacji.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest do programistów pracujących w technologiach Java oraz JS na platformie Node.js przy projektach aplikacji klasy enterprise.

Czas i forma szkolenia

28 godzin (4 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

 1. Bezpieczeństwo

  1. Modele bezpieczeństwa aplikacji
  2. Rodzaje i charakterystyka ataków
 2. Agile

  1. Proces wytwórczy w kontekście bezpieczeństwa
  2. Model dojrzałości procesu
  3. Czynnik ludzki
  4. Bezpieczny harmonogram
  5. Dobre praktyki programistyczne / projektowe  podnoszące bezpieczeństwo aplikacji
  6. Continuous Integration, Continuous Delivery i Test Driven Development a bezpieczeństwo
 3. Aplikacja

  1. Architektura aplikacji rozproszonej i bezpieczeństwo
  2. Architektura i bezpieczeństwo kanału komunikacyjnego
  3. Autentykacja i autoryzacja
  4. Bezpieczeństwo danych
  5. Bezpieczeństwo sesji
 4. Frameworki, konfiguracja i implementacja polityki bezpieczeństwa

  1. Spring Security
  2. Node.js
  3. Single Page Application dla Ember i Angular
 5. Narzędzia i techniki testowania

  1. Projektowanie testów w kontekście bezpieczeństwa
  2. Testy penetracyjne
  3. Kali Linux

Opinie uczestników