Powrót do katalogu

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
4 000 / 5 dni
Zgłoś chęć udziału

Front-End > Angular

Szkolenie: Budowanie i testowanie aplikacji w oparciu o Angular

Kod: [J-ANGULAR-T]
Pobierz program

Wprowadzenie

Angular to najpopularniejsza obecnie platforma programistyczna (framework) do tworzenia aplikacji internetowych, działających po stronie przeglądarki w modelu SPA (Single-Page Appliction). Framework zyskał popularność wśród programistów, gdyż wielokrotnie skrócił pracę nad projektami, szczególnie w pracy zespołowej. Wersja pierwsza Angulara nie była jednak wolna od wad: z perspektywy czasu widać problemy z wydajnością, brak kompatybilności z ECMAScript 6 oraz mnogość wizji prawidłowego budowania aplikacji.

Angular został napisany praktycznie od podstaw gdyż bazuje na ES6. Autorzy platformy odpuścili takie koncepcje jak: kontrolery, $scope, angular.module, ng-model. Za to zachęcają do używania TypeScriptu. W Angular możemy programować obiektowo, używać silnego typowania, adnotacji, klas i innych.

W ofercie Vavatech dostępne jest również trzy dniowe szkolenie z Angular, które pomija temat testów aplikacji

Cel szkolenia

Poznanie tajników języka JavaScript oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy na wielu praktycznych przykładach.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowanie jest dla osób znających podstawy JavaScript, HTML oraz CSS, które chcą poznać najnowsze narzędzie do budowy nowoczesnych aplikacji webowych działających po stronie przeglądarki - Angular.

Czas i forma szkolenia

35 godzin (5 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

 1. Jak działa Angular

  1. Komponenty
  2. Dekoratory komponentów
  3. Model aplikacji
 2. Budowanie aplikacji - webpack

  1. Konfiguracja
  2. Kompilacja plików TypeScript
  3. Kompilacja plików SASS
 3. Komponenty wbudowane

  1. NgIf
  2. NgSwitch
  3. NgStyle
  4. NgClass
  5. NgFor
  6. NgNonBindable
 4. Własne komponenty i dyrektywy

  1. Wejście i wyjście
  2. Wstrzykiwanie zależności
  3. Style
  4. Zdarzenia: OnInit, OnChanges, DoCheck
  5. Zdarzenia: AfterContentInit, AfterViewInit
  6. Zdarzenia: AfterContentChecked, AfterViewChecked
 5. Utworzenie prostej aplikacji w Angular

  1. Utworzenie komponentu
  2. Zasilenie komponentu danymi
  3. Praca z kolekcją
  4. Powielanie wierszy w widoku
  5. Dodanie nowego produktu
 6. TypeScript

  1. Wprowadzenie do TypeScript.
  2. Silne typowanie
  3. Klasy
  4. Interfejsy
  5. Import oraz eksport modułów
  6. Adnotacje
 7. Formularze w Angularze

  1. Jak używać Controls i Control Groups
  2. Utworzenie pierwszego formularza
  3. Użycie FormBuilder
  4. Walidacja formularza
  5. Nasłuchiwanie na zmianach
  6. ngModel
 8. Struktura danych ( Observables )

  1. Wprowadzenie do RxJS
  2. Tworzenie obiektu Observable
  3. Łączenie zdarzeń z wielu różnych obiektów Observable
  4. Przetwarzanie danych obiektów Observable
 9. Komunikacja z serwerem

  1. HTTP
  2. angular/http API
 10. Routing

  1. Jak działa ruting w aplikacji Angular
  2. Utworzenie prostego rutingu
  3. Strategie rutingu
  4. Parametry rutingu
  5. Zagnieżdżanie rutingu
 11. Konwersja aplikacji Angular 1 do aktualnej wersji Angulara

  1. Jak używać komponentów angular 1.x w aktualnej wersji Angulara
  2. Tworzenie hybrydy
 12. Utworzenie aplikacji (SPA)

  1. Jak powinna wyglądać architektura aplikacji
  2. Pobranie danych z serwera
  3. Wyświetlenie listy produktów
  4. Usuwanie produktu
  5. Dodawanie produktu
  6. Edycja produktu
 13. Testy “End to End”:

  1. Instalacja i konfiguracja
  2. Wprowadzenie do narzędzia Protractor
  3. Testowanie formularza
  4. Testowanie dodawania oraz usuwania produktu
  5. Debugowanie testów
  6. Logowanie błędów
  7. Dodatkowe narzędzia wspomagające pracę
 14. Testy “Unit”:

  1. Instalacja i konfiguracja
  2. Wprowadzenie do narzędzia Karma
  3. Mockowanie API
  4. Testowanie komponentu
  5. Testowanie serwisu
  6. Testowanie filtra
 15. Debagowanie aplikacji:

 16. Przygotowanie wersji produkcyjnej aplikacji:

  1. Minimalizacja i konkatyzacja
  2. Automatyzacja zadań

Opinie uczestników

 • Forma prezentowania była bardzo dobra. Bardzo wysoki poziom wiedzy i ogólne przygotowanie trenera. Trener pomocny w każdym momencie, a na wszystkie pytania odpowiadał zwięźle i szybko. Ogólnie jestem bardzo zadowolony.

  DOZ S.A.

 • Tematyka szkolenia była dobrze przemyślana. Materiały przerobione na szkoleniu są wystarczające, aby samemu napisać działającą aplikację.

  National Westminster Bank

 • Podobało mi się, że mieliśmy możliwość pracować z kodem w dużych ilościach.

  Pracownik IT - Atos