Powrót do katalogu
Termin potwierdzony
2017-11-20
Warszawa

Osiągnięto minimalną liczbę zgłoszeń

2 800 / 4 dni
Weź udział
Termin sugerowany
2017-12-11
Warszawa

Zapisz się jako pierwszy!

2 800 / 4 dni
Zgłoś chęć udziału
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
Zgłoś chęć udziału

Inżynieria oprogramowania > Aplikacje internetowe

Szkolenie: Budowanie i testowanie aplikacji w oparciu o Angular
[J-ANGULAR-T]
Pobierz program

Wprowadzenie

Angular to najpopularniejsza obecnie platforma programistyczna (framework) do tworzenia aplikacji internetowych, działających po stronie przeglądarki w modoelu SPA (Single-Page Appliction). Framework zyskał popularność wśród programistów, gdyż wielokrotnie skrócił pracę nad projektami, szczególnie w pracy zespołowej. Wersja pierwsza Angulara nie była jednak wolna od wad: z perspektywy czasu widać problemy z wydajnością, brak kompatybiliności z ECMAScript 6 oraz mnogość wizji prawidłowego budowania aplikacji.

Angular został napisany praktycznie od podstaw gdyż bazuje na ES6. Autorzy platformy odpuścili takie koncepcje jak: kontrolery, $scope, angular.module, ng-model. Za to zachęcają do używania TypeScriptu. W Angulara możemy programować obiektowo, używać silnego typowania, adnotacji, klas i innych.

W ofercie Vavatech dostępne jest również trzy dniowe szkolenie z Angular, które pomija temat testów aplikacji

Cel szkolenia

Poznanie tajników języka JavaScript oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy na wielu praktycznych przykładach.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowanie jest dla osób znających podstawy JavaScript, HTML oraz CSS, które chcą poznać najnowsze narzędzie do budowy nowoczesnych aplikacji webowych działających po stronie przeglądarki - Angular.

Czas i forma szkolenia

28 godzin (4 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

 1. Jak działa angular
  1. Komponenty
  2. Dekoratory komponentów
  3. Model aplikacji
 2. Budowanie aplikacji - webpack
  1. Konfiguracja
  2. Kompilacja plików TypeScript
  3. Kompilacja plików SASS
 3. Komponenty wbudowane
  1. NgIf
  2. NgSwitch
  3. NgStyle
  4. NgClass
  5. NgFor
  6. NgNonBindable
 4. Własne komponenty i dyrektywy
  1. Wejście i wyjście
  2. Wstrzykiwanie zależności
  3. Style
  4. Zdarzenia: OnInit, OnChanges, DoCheck
  5. Zdarzenia: AfterContentInit, AfterViewInit
  6. Zdarzenia: AfterContentChecked, AfterViewChecked
 5. Utworzenie prostej aplikacji w Angular
  1. Utworzenie komponentu
  2. Zasilenie komponentu danymi
  3. Praca z kolekcją
  4. Powielanie wierszy w widoku
  5. Dodanie nowego produktu
 6. TypeScript
  1. Wprowadzenie do TypeScript.
  2. Silne typowanie
  3. Klasy
  4. Interfejsy
  5. Import oraz eksport modułów
  6. Adnotacje
 7. Formularze w Angularze
  1. Jak używać Controls i Control Groups
  2. Utworzenie pierwszego formularza
  3. Użycie FormBuilder
  4. Walidacja formularza
  5. Nasłuchiwanie na zmianach
  6. ngModel
 8. Struktura danych ( Observables )
  1. Wprowadzenie do RxJS
  2. Tworzenie obiektu Observable
  3. Łączenie zdarzeń z wielu różnych obiektów Observable
  4. Przetwarzanie danych obiektów Observable
 9. Komunikacja z serwerem
  1. HTTP
  2. angular/http API
 10. Routing
  1. Jak działa ruting w aplikacji Angular
  2. Utworzenie prostego rutingu
  3. Strategie rutingu
  4. Parametry rutingu
  5. Zagnieżdżanie rutingu
 11. Konwersja aplikacji Angular 1 do aktualnej wersji Angulara
  1. Jak używać komponentów angular 1.x w aktualnej wersji Angulara
  2. Tworzenie hybrydy
 12. Utworzenie aplikacji (SPA)
  1. Jak powinna wyglądać architektura aplikacji
  2. Pobranie danych z serwera
  3. Wyświetlenie listy produktów
  4. Usuwanie produktu
  5. Dodawanie produktu
  6. Edycja produktu
 13. Testy “End to End”:
  1. Instalacja i konfiguracja
  2. Wprowadzenie do narzędzia Protractor
  3. Testowanie formularza
  4. Testowanie dodawania oraz usuwania produktu
  5. Debugowanie testów
  6. Logowanie błędów
  7. Dodatkowe narzędzia wspomagające pracę
 14. Testy “Unit”:
  1. Instalacja i konfiguracja
  2. Wprowadzenie do narzędzia Karma
  3. Mockowanie API
  4. Testowanie komponentu
  5. Testowanie serwisu
  6. Testowanie filtra
 15. Debagowanie aplikacji
 16. Przygotowanie wersji produkcyjnej aplikacji
  1. Minimalizacja i konkatyzacja
  2. Automatyzacja zadań

Opinie uczestników