Powrót do katalogu

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Termin sugerowany
2021-12-13
zdalnie

Zapisz się jako pierwszy!

2 200 / 3 dni
Zgłoś chęć udziału
Termin sugerowany
2022-01-05
zdalnie

Zapisz się jako pierwszy!

2 200 / 3 dni
Zgłoś chęć udziału
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
Zgłoś chęć udziału


Języki programowania > Java

Szkolenie: Java Standard Edition 8 część I – przygotowanie do egzaminu "Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer" [OCAJP 8]

Kod: [J-OCAJP-8]
Pobierz program

Wprowadzenie


Jeżeli chcesz poznać szerzej temat certyfikacji w Java zapoznaj się z artykułem:

Czy warto robić certyfikat z Javy, a jeśli tak to jaki?

Platforma Java jest jedną z najbardziej popularnych platform programistycznych, używaną w całym spektrum zastosowań od ultra-lekkich aplikacji na karty i urządzenia mobilne, poprzez wsadowe i okienkowe aplikacje typu „desktop” do zaawansowanych systemów strony serwera. Sama platforma Java Standard Edition pozwala już tworzyć dość zaawansowane aplikacje różnego typu, a poznanie języka i elementów składowych podstawowej platformy jest także niezbędnym krokiem, aby przejść do tworzenia systemów Java Enterprise Edition, a także aplikacji na system Android, które również pisze się w języku Java, chociaż korzystając z innych zasobów platformy.


Oficjalna certyfikacja w zakresie znajomości Java SE, oferowana przez firmę Oracle, od wersji Java SE 7 jest podzielona na etapy. Zdając egzamin Java SE 8 Programmer I można uzyskać tytuł Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer, a dopiero później zdając egzamin Java SE 8 Programmer II uzyskuje się tytuł Oracle Certified Professional, Java SE 8 Programmer. Ze względu na taką ścieżkę certyfikacji oferujemy Państwu kurs języka Java i platformy Java SE z przygotowaniem do egzaminów podzielony na dwie trzydniowe części. Niniejszy program opisuje część pierwszą związaną z certyfikatem OCAJP dla wersji Java SE 8.

Cel szkolenia

Dwa główne cele szkolenia to nauczenie podstaw programowania w Javie oraz przygotowanie do egzaminu Java SE 8 Programmer I.

Po zakończeniu szkolenia aktywny uczestnik będzie potrafił:

 • skompilować i uruchomić aplikację Java używając podstawowych narzędzi wiersza poleceń,
 • tworzyć aplikacje Java SE wypisujące komunikaty tekstowe na standardowe wyjście,
 • tworzyć klasy i metody,
 • używać parametrów, zmiennych lokalnych, pól instancyjnych i statycznych oraz rozumiał różnice między różnymi rodzajami zmiennych związane z inicjalizacją i zakresem widoczności,
 • używać liczb, wartości logicznych i napisów oraz operatorów z nimi związanych,
 • używać tablic i klasy pomocniczej Arrays,
 • tworzyć metody przeciążone oraz metody o zmiennej liczbie argumentów,
 • rozszerzać klasy, nadpisywać metody, używać klas abstrakcyjnych i interfejsów,
 • używać standardowych i własnych wyjątków,
 • używać elementów API standardowej edycji Javy w zakresie „wrapperów” (typy Integer, Long itd.), klas String, StringBuilder i podstawowej obsługi daty i czasu,
 • używać prostych wyrażeń lambda.

Ponadto uczestnik będzie zaznajomiony z wymaganiami egzaminu, formą typowych pytań egzaminacyjnych i będzie przygotowany do przystąpienia do egzaminu.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących nauczyć się podstaw języka i platformy Java w zakresie obejmowanym przez egzamin Java SE 8 Programmer I, szczególnie zaś dla osób chcących przystąpić do tego egzaminu.

Założenia: Zalecane jest, aby uczestnicy szkolenia mieli wykształcenie techniczne i podstawową znajomość zagadnień programowania, np. dzięki umiejętności programowania w innym języku. Nie jest wymagana wstępna znajomość języka Java.

Serdecznie zapraszamy także do zapoznania się z ofertą szkolenia przygotowującą do egzaminu J-OCPJP-8

FAQ

Czas i forma szkolenia

21 godzin (3 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

 1. Szybki start

  1. instalacja i podstawowa konfiguracja platformy Java Development Kit, Standard Edition,
  2. stworzenie prostej aplikacji typu 'Hello World' z wykorzystaniem najprostszych narzędzi,
  3. wprowadzenie do środowiska programistycznego Eclipse.
 2. Wprowadzenie

  1. platforma Java, rodzaje instalacji, zastosowania,
  2. charakterystyczne cechy platformy i języka Java,
  3. różne rodzaje programów: program wsadowy (wiersza poleceń), program z graficznym interfejsem użytkownika, aplet.
 3. Podstawy języka Java

  1. typy proste, specyfika typów liczbowych,
  2. operatory: arytmetyczne, bitowe, porównania, logiczne, przypisania i inkrementacji,
  3. literały liczbowe i napisowe,
  4. instrukcje sterujące: warunki i pętle,
  5. struktura kodu w Javie: pliki źródłowe, klasy, pakiety, importowanie, układ katalogów.
 4. Klasy i programowanie obiektowe

  1. definicja klasy, pola i metody,
  2. wartość prosta, obiekt i referencja do obiektu; konsekwencje występowania referencji w różnych sytuacjach: zmienne, przypisanie, przekazywanie jako parametrów metod,
  3. przeciążanie metod, zasady wyboru właściwej metody do wykonania,
  4. pola i metody statyczne a pola i metody instancyjne; kontekst statyczny i instancyjny, widoczność pól,
  5. inicjalizacja obiektów, konstruktory, bloki inicjujące,
  6. inicjalizacja klas, bloki inicjujące,
  7. dziedziczenie / rozszerzanie klas,
  8. jawne i niejawne rzutowanie,
  9. nadpisywanie metod w podklasie, zasady wyboru właściwej metody do wykonania, dziedziczenie a przeciążanie,
  10. dostęp do pól, metod i konstruktorów z nadklasy, słowa kluczowe this i super,
  11. klasy abstrakcyjne i konstruktory,
  12. modyfikatory widoczności (public, protected, private),
  13. modyfikator final dla klas, metod, pól i zmiennych,
  14. pojęcia związane z programowaniem obiektowym: encapsulation, polymorphism.
 5. Tablice i kolekcje

  1. deklaracja, tworzenie i korzystanie z tablic,
  2. tablice wielowymiarowe, inicjalizacja na różne sposoby,
  3. podstawy kolekcji w Javie, kolekcja ArrayList.
 6. Elementy biblioteki standardowej Java Standard Edition

  1. klasa Object i metody o specjalnym znaczeniu: equals, hashCode, clone, toString,
  2. opakowania typów prostych („wrappers”), automatyczne zapakowanie i rozpakowanie, rzutowanie, hierarchia klas reprezentujących liczby (Number),
  3. operacje na napisach, klasa String, klasy StringBuilder i StringBuffer,
  4. podstawy obsługi daty i czasu, pakiet java.time,
  5. proste wyrażenia lambda i predykaty.
 7. Wyjątki

  1. rodzaje błędów w Javie,
  2. wyrzucanie, wyłapywanie i obsługa wyjątków,
  3. klauzula finally oraz jej zastosowania,
  4. deklarowanie wyjątków, wyjątki sprawdzane i niesprawdzane,
  5. deklarowanie wyjątków, wyjątki sprawdzane i niesprawdzane,
  6. hierarchia standardowych wyjątków, popularne wyjątki platformy Java SE,
  7. definiowanie i używanie własnych klas wyjątków.
 8. Przygotowanie do egzaminu Java SE 8 Programmer I

  1. nformacje o certyfikacie i egzaminie,
  2. przykładowy test.

Opinie uczestników

 • Widać że trener nie jest teoretykiem, ale osobą o mocnym przygotowaniu praktycznym. Bez problemu kodował "na żywo" kompilujący i działający kod odpowiadając na dowolne pytania z sali.

  Ericcson

 • Dobre przygotowanie na certyfikacje. Przykłady na bieżąco wykonywane w Eclipse.

  Ericcson

 • Dobre podejście prowadzącego, otwarty na pytania i prezentowanie nam jak sprawdzą się nasze pomysły w kompilatorze.

  Nordea