Powrót do katalogu

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Termin sugerowany
2021-11-29
zdalnie

Zapisz się jako pierwszy!

3 000 / 4 dni
Zgłoś chęć udziału
Termin sugerowany
2021-12-20
zdalnie

Zapisz się jako pierwszy!

3 000 / 4 dni
Zgłoś chęć udziału
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
Zgłoś chęć udziału

Języki programowania > Java

Szkolenie: Java Standard Edition 8 część II – przygotowanie do egzaminu "Oracle Certified Professional, Java SE 8 Programmer" [OCPJP 8]

Kod: [J-OCPJP-8]
Pobierz program

WprowadzenieJeżeli chcesz poznać szerzej temat certyfikacji w Java zapoznaj się z artykułem:

Czy warto robić certyfikat z Javy, a jeśli tak to jaki?


Platforma Java jest jedną z najbardziej popularnych platform programistycznych, używaną w całym spektrum zastosowań od ultra-lekkich aplikacji na karty i urządzenia mobilne, poprzez wsadowe i okienkowe aplikacje typu "desktop" do zaawansowanych systemów strony serwera. Sama platforma Java Standard Edition pozwala już tworzyć dość zaawansowane aplikacje różnego typu, a poznanie języka i elementów składowych podstawowej platformy jest także niezbędnym krokiem, aby przejść do tworzenia systemów Java Enterprise Edition, a także aplikacji na system Android, które również pisze się w języku Java, chociaż korzystając z innych zasobów platformy.

Oficjalna certyfikacja w zakresie znajomości Java SE, oferowana przez firmę Oracle, od wersji Java SE 7 jest podzielona na etapy. To szkolenie dotyczy wersji Java SE 8. Zdając egzamin Java SE 8 Programmer I można uzyskać tytuł Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer, a dopiero później zdając egzamin Java SE 8 Programmer II uzyskuje się tytuł Oracle Certified Professional, Java SE 8 Programmer odpowiadający starszym certyfikatom o tytule "certified programmer". Ze względu na taką ścieżkę certyfikacji oferujemy Państwu kurs języka Java i platformy Java SE z przygotowaniem do egzaminów podzielony na dwie części. Niniejszy program opisuje część drugą związaną z certyfikatem OCPJP w wersji 8.

Cel szkolenia

Dwa główne cele szkolenia to nauczenie średnio zaawansowanego programowania w Javie oraz przygotowanie do egzaminu Java SE 8 Programmer II.

Szkolenie koncentruje się na zaawansowanych aspektach języka Java oraz wielu elementach API standardowej edycji Javy. Szkolenie obejmuje wszystkie tematy wymienione w wymaganiach egzaminu, ale nie powtarza szczegółowo tematów, które były już omówione na szkoleniu J-OCAJP.

Po zakończeniu szkolenia aktywny uczestnik będzie potrafił:

 1. tworzyć i używać klas zagnieżdżonych oraz anonimowych,
 2. używać wyrażeń lambda dla standardowych oraz własnych interfejsów funkcyjnych,
 3. definiować typy wyliczeniowe i korzystać ze standardowych metod,
 4. korzystać z różnego typu kolekcji, w tym za pomocą strumieni i wyrażeń lambda,
 5. definiować klasy generyczne,
 6. korzystać w plików i strumieni na poziomie bajtów, znaków lub obiektów, oraz operować na plikach za pomocą klas java.nio.file.
 7. korzystać w aplikacji Java z baz danych,
 8. tworzyć i synchronizować wątki,
 9. zmieniać ustawienia lokalne aplikacji oraz formatować wartości liczbowe, daty i czasu,
 10. korzystać z daty i czasu za pomocą klas pakietu java.time.

Ponadto uczestnik będzie zaznajomiony z wymaganiami egzaminu, formą typowych pytań egzaminacyjnych i będzie przygotowany do przystąpienia do egzaminu.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących nauczyć się zaawansowanych elementów języka i platformy Java SE w zakresie obejmowanym przez egzamin Java SE 8 Programmer II, szczególnie zaś dla osób posiadających już certyfikat na poziomie Associate (OCAJP) i chcących przystąpić do egzaminu na certyfikat na poziomie Professional (OCPJP). Szkolenie może być także przydatne dla przygotowujących się do egzaminu „upgrade” (z wersji 6 i starszych lub z wersji 7).

Czas i forma szkolenia

28 godzin (4 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

  Dzień 1

 1. Zaawansowane aspekty klas
  1. dziedziczenie, nadpisywanie metod, modyfikatory widoczności – przypomnienie,
  2. przeciążanie metod, szczególnie w połączeniu z dziedziczeniem – przypomnienie,
  3. szczegóły inicjalizacji klas i obiektów,
  4. klasy zagnieżdżone (nested classes),
  5. klasy anonimowe (anonymous inner types),
  6. dostęp do zmiennych i pól w kontekście instancyjnym i statycznym, wymaganie final,
  7. interfejsy, metody domyślne,
  8. typy wyliczeniowe,
 2. Pojęcia związane z programowaniem obiektowym.
 3. Wyjątki i asercje.
 4. Podstawy obsługi tekstu.

 5. Dzień 2

 6. Kolekcje w Javie
  1. porównywanie obiektów: metody equals i hashCode, interfejsy Comparable i Comparator,
  2. rodzaje kolekcji i wybór w zależności od potrzeb:
  3. interfejsy List, Queue, Dequeue, Set i Map; standardowe implementacje,
  4. klasa pomocnicza Collections,
 7. Typy generyczne w Javie
  1. definicja klasy generycznej – typowe zastosowanie,
  2. słowa kluczowe extends i super – motywacja i przykłady zastosowań.
 8. Programowanie funkcyjne w Javie
  1. wyrażenia lambda,
  2. interfejsy funkcyjne,
  3. referencje do metod,
  4. strumienie i standardowe interfejsy (funkcje, predykaty, generatory, kolektory).
  5. zastosowanie wyrażeń lambda do operowania na kolekcjach.

  Dzień 3

 9. Wejście / wyjście
  1. strumienie wejściowe i wyjściowe, binarne i tekstowe,
  2. otwieranie i zamykanie strumieni, konstrukcja try-with-resources,
  3. serializacja,
  4. obsługa konsoli i standardowego wejścia/wyjścia,
  5. zaawansowana obsługa plików i katalogów za pomocą składowych pakietu java.nio.file.
 10. Lokalizowanie aplikacji
  1. formatowanie wartości liczbowych, pieniężnych, daty i czasu,
  2. stosowanie standardowych i własnych ustawień lokalizacji,
  3. grupowanie zasobów ze względu na ustawienia lokalne.
 11. Obsługa daty i czasu w Java SE 8
  1. pakiet java.time i najważniejsze klasy,
  2. tworzenie i używanie obiektów, wybór właściwej klasy dla właściwych zastosowań, konwersja między różnymi klasami,
  3. obsługa stref czasowych.

  Dzień 4

 12. Dostęp do baz danych za pomocą interfejsu JDBC
  1. otwieranie i obsługa połączenia z bazą danych,
  2. zadawanie zapytań, w tym zapytań sparametryzowanych,
  3. obsługa wyników w postaci ResultSet,
  4. obsługa wyników w postaci RowSet; najważniejsze rodzaje RowSet i ich zastosowania,
  5. obsługa transakcji.
 13. Programowanie wielowątkowe
  1. tworzenie i uruchamianie wątków,
  2. zagrożenia związane z wielowątkowością,
  3. synchronizacja na poziomie metod i bloków kodu,
  4. podstawy synchronizacji za pomocą metod wait i notify,
  5. wykorzystanie elementów pakietu java.util.concurrent, a w szczególności uwspółbieżnionych kolekcji, blokad, schematów Executor oraz Fork/Join,
  6. równoległe strumienie.
 14. Przygotowanie do egzaminu Java SE 8 Programmer II
  1. informacje o certyfikacie i egzaminie,
  2. przykładowy test.

Opinie uczestników

 • Trener prowadzący szkolenie posiadał dużą wiedzę.

  Pracownik IT - Ericsson