Powrót do katalogu

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Termin sugerowany
2020-09-28
Warszawa

Zapisz się jako pierwszy!

3 500 / 5 dni
Zgłoś chęć udziału
Termin sugerowany
2020-10-19
Warszawa

Zapisz się jako pierwszy!

3 500 / 5 dni
Zgłoś chęć udziału
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
Zgłoś chęć udziału

Front-End > JavaScript

Szkolenie: Podstawy tworzenia aplikacji w Node.js – wersja rozszerzona

Kod: [J-NODE-KOMPL]
Pobierz program

Wprowadzenie

Node.js to wieloplatformowe środowisko uruchomieniowe JavaScript na licencji open-source, które umożliwia użycie kodu JavaScript bezpośrednio na komputerze, bez wykorzystania przeglądarki.

Node.js został stworzony przez Ryana Dahla na początku 2009 roku.

Node.Js stał się technologią, po którą w ostatnich latach bardzo często sięgają startupy oraz przedsiębiorstwa.

Dlaczego tak się stało? Co jest takiego pociągającego w Node.js?

Szybkość działania, wysoka skalowalność, prędkość wytwarzania, społeczność to najczęściej wymieniane aspekty wpływające na coraz większą popularność Node.js.

Dodatkowo dla przedsiębiorstw, bardzo istotny jest fakt, że Node.js jest obecnie częścią Linux Foundation, dzięki czemu ma długo terminowe wsparcie, co oznacza, że każde wydanie będzie wspierane przez okres 30 miesięcy.

Przedsiębiorstwa, które z powodzeniem wdrożyły Node.js:

 • PayPal
 • Walmart
 • LinkedIn
 • NetFlix
 • Capital One

Każda z tych firm, ma swoją historię potwierdzającą ogromne korzyści wynikające ze stosowania platformy Node.js, dlatego nie czekaj dłużej i rozpocznij naukę Node.js!

Cel szkolenia

Szkolenie koncentruje się na przybliżeniu użytkownikowi platformy Node.Js, aby mógł swobodnie rozpocząć przygodę z budowaniem aplikacji przy użyciu tego narzędzia.

Po zakończeniu szkolenia aktywny uczestnik potrafi: 

 • opisać, czym jest Node.Js 
 • posługiwać się narzędziem npm 
 • stosować asynchroniczne techniki programowanie w JavaScript oraz Node.Js 
 • stworzyć prosty serwer HTTP przy użyciu Express 
 • połączyć swoją aplikację z bazą danych 
 • pobrać zasoby z zewnętrznych źródeł 
 • stworzyć strukturę projektu 
 • wykorzystać oprogramowanie pośredniczące Passport.js do uwierzytelnienia użytkowników z pomocą Redis-a 
 • napisać testy jednostkowe z użyciem frameworka Mocha, Chai oraz Sinon 
 • debugować aplikację Node.Js 
 • zabezpieczyć aplikację przed częstymi problemami dotyczącymi bezpieczeństwa 
 • deployować aplikację Node.js z użyciem Dockera 
 • monitorować aplikację Node.js

Domyślnie w czasie szkolenia uczestnicy korzystają ze środowiska programistycznego WebStorm na Windowsie.

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są programiści JavaScript, pragnący poznać platformę Node.Js. 

Minimalne wymagania wstępne:

 • Umiejętność programowania w JavaScript.
 • Podstawowa znajomość ES2015

Czas i forma szkolenia

35 godzin (5 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

 1. Poznajemy Node.JS
  1. Historia Node.js
  2. Główne funkcje Node.js
  3. Jak działa Node.js?
  4. Co możemy zrobić z użyciem Node.js?
  5. Instalujemy Node.js
  6. Architektura Node.js
  7. Korzystamy z Node.js po przez terminal (CLI i REPL)                  
  8. Tworzymy prostą aplikację w Node.js
 2. Poznajemy system modułów występujący w Node.js
  1. Standard CommonJs
  2. Jak działa require?  
  3. Moduły ES6
  4. Wzorce definicji modułów
 3. Poznajemy NPM
  1. NPM w pigułce
  2. Tworzony nowy projekt
  3. Poznajemy package.json
  4. Zarządzenie zależnościami projektu
  5. Skrypty npm
 4. Zrozumieć asynchroniczne programowanie 
  1. Problem z synchronicznym programowaniem
  2. Poznajmy pętlę zdarzeń
  3. Callbacks
  4. Promise
  5. Async/Await
  6. EventEmitter
 5. Wbudowane moduły Node.js
  1. Buffer
  2. Stream
  3. File System
  4. OS
  5. Path
  6. Net
  7. DNS
 6. Piszemy prosty serwer HTTP
  1. Serwer przy użyciu modułu http
  2. Poznajemy frameworkExpress
   1. Tworzymy serwer obsługujący Http z użyciem Express
   2. Praca z oprogramowaniem pośredniczącym
   3. Obsługa błędów
   4. Silnik szablonów
   5. Parametry i routing
   6. Debugowanie Express
  3. Korzystanie z zewnętrznych źródeł przy pomocy modułu request
 7. Struktura projektu Node.js
 8. Techniki debugowania Node.js
  1. Przy użyciu modułu debug
  2. Przy użyciu wbudowanego debuggera
  3. Przy użyciu Chrome DevTools
 9. Używamy Swagger-a do pracy z REST API
 10. Piszemy prosty czat z użyciem Socket.io
 11. Poznajemy możliwości używania bazy danych
  1. Łączymy aplikację Nodej.js z postgresql
  2. Korzystamy z Sequalizebędącego ORM dla Node.js
 12. Uwierzytelniania za pomocą Passport.js z użyciem Redis-a
  1. Krótkie wprowadzenie do Redisa
  2. Przygotowujemy przykładowa aplikację
  3. Konfigurujemy Passport.js dla Node.js
  4. Dodajemy chronione trasy
 13. Piszemy testy jednostkowe zużyciem Mocha, Chaioraz Sinon
  1. Wprowadzenie do pisania testów
  2. Poznajemy moduł asercji Chai
  3. Poznajemy moduł Sinondo tworzenia szpiegów i moków
  4. Piszemy test jednostkowy z użyciem Mocha, Chaioraz Sinon
  5. Dodajemy raport pokrycia kodu
 14. Bezpieczeństwo aplikacji
  1. Zabezpiecz styl kodowania 
  2. Uruchom w bezpieczny sposób aplikacje na produkcji 
  3. Narzędzia wspomagające wyszukiwanie niebezpiecznych modułów
 15. Deployaplikacji Node.js używając Dockera
  1. Krótkie wprowadzenie do Dockera
  2. Stworzenie obrazu Docker-a dla aplikacji Node.js
  3. Deployobrazu dockera na dostawcę PaaS
 16. Monitorowanie aplikacji Node.Js
  1. Wyjaśnienie potrzeby monitorowania aplikacji Node.js
  2. Radzenie sobie z błędami
  3. Monitorowanie z użyciem narzędzi pm2, nodetool

Opinie uczestników