Powrót do katalogu

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
4 800 / 5 dni
Zgłoś chęć udziału

Języki programowania > .Net

Szkolenie: Programowanie w C# 7.0 z Visual Studio 2019

Kod: [MS-C#-6-VS]
Pobierz program

Wprowadzenie

Dobra znajomość języka programowania i środowiska IDE to klucz do sukcesu. Dlatego naucz się najnowszej specyfikacji C# pod okiem doświadczonego programisty, który wyjaśni ci w jasny sposób poszczególne elementy języka i pokaże ich praktyczne zastosowanie. Dowiesz się czym są delegaty, jak rozumieć zapis wyrażenia lambda, kiedy stosować klasy i metody generyczne, do czego służą interfejsy i jak działa async-await. Sam język to nie wszystko - dlatego poznasz debugger oraz skróty, dzięki którym błyskawicznie utworzysz kod.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się językiem C# w środowisku Visual Studio 2019. Utworzymy krok po kroku kompletną aplikację, w celu praktycznego zastosowania poszczególnych elementów języka C#. Zadbamy o prawidłowy podział projektu i czysty kod z zastosowaniem zasad SOLID. Projekt udostępnimy na GitHub'ie, abyś mógł do niego wrócić po szkoleniu.

Adresaci szkolenia

Grupa docelowa szkolenia to programiści aplikacji desktopowych, webowych i usług sieciowych, którzy chcą tworzyć rozwiązania z użyciem środowiska Microsoft .NET za pomocą języka C#.

Czas i forma szkolenia

35 godzin (5 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

1. Wprowadzenie
• C#
• CLR
• .NET Framework, .NET Core i .NET Standard
2. Podstawy
• Struktura projektu
• Metoda main
• Przekazywanie parametrów
• Komentarze
3. Typy danych
• Przestrzenie nazw
• Deklarowanie zmiennych
• Wartości opcjonalne (Nullable)
• Typy wartościowe
• Typy referencyjne
• Stałe
• Zmienne tylko do odczytu (readonly)
4. Konwersja typów
• Rzutowanie typów (cast)
• Rzutowanie typów (as)
• Konwersja tekstu na liczbę lub datę (Parse)
5. Wyrażenia
• if-else
• switch-case
6. Pętle
• for
• foreach
• while
• do
• Przerywanie pętli
7. Klasy
• Deklarowanie klasy
• Zakres widzialności klasy (internal, public)
• Pola
• Dziedziczenie
• Polimorfizm
• Klasy statyczne
8. Właściwości
• Definiowanie właściwości
9. Metody
• Deklarowanie metod
• Przeciążanie metod
• Parametry opcjonalne
• Zakres widzialności metod (private, protected, public)
• Parametry wyjściowe (ref, out)
• Metody statyczne
10. Konstruktory
• Konstruktor publiczny
• Konstruktor prywatny
11. Inicjatory obiektów i kolekcji
• Inicjator obiektu
• Inicjator kolekcji
12. Struktury
• Deklarowanie struktury
• Zakres widzialności struktury (internal, public)
• Konstruktory
13. Metody rozszerzające
• Rozszerzenie klasy
• Rozszerzenie interfejsu
14. Interfejsy
• Deklarowanie interfejsu
• Implementacja interfejsu
• Rozszerzanie interfejsu
• Wbudowane interfejsy IClone, IDispose, IEnumerable
15. Delegaty
• Deklarowanie delegatów
• Wyzwalanie delegatów
• Obsługa delegatów
• Metody anonimowe
• Action, Func, Predicate
16. Zdarzenia
• Deklarowanie zdarzeń
• Wyzwalanie zdarzeń
• Obsługa zdarzeń
17. Funkcje anonimowe
• Wyrażenia lambda
18. Typy generyczne
• Klasy generyczne
• Interfejsy generyczne
• Metody generyczne
19. Obsługa wyjątków
• Przechwytywanie wyjątków
• Filtry wyjątków
• Hierarchia wyjątków
• Generowanie wyjątków
• Tworzenie własnych wyjątków
20. Typy anonimowe
• Zastosowanie var
21. Język Linq
• Zasada działania
• Filtrowanie danych
• Sortowanie danych
• Grupowanie danych
• Operacje na zbiorach
• Projekcja
• Funkcje agregujące
22. Klasy i metody częściowe
• Klasy częściowe
• Metody częściowe
23. Operacje asynchroniczne
• Tworzenie wątków
• Tworzenie puli wątków
• Tworzenie zadań Task
• Zastosowanie ContinueWith
• Zastosowanie async-await
• Anulowanie zadań
• Wyświetlanie postępu
• Asynchroniczna metoda Main()
24. Visual Studio 2019
• Tworzenie projektu
• Dodawanie referencji
• Menadżer paczek nuget
• Kompilacja
• Debugger
• Refaktoryzacja kodu
• Skróty klawiszowe

Opinie uczestników

  • Szkolenie profesjonalnie przeprowadzone. Zakres wiedzy i co ważniejsze sposób jej przekazywania przez prowadzącego bardzo dobra.

    Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  • Pełen profesjonalizm. Nie mam żadnych uwag.

    Pracownik IT - Bank Pocztowy

  • Osoba, która prowadziła z nami szkolenie była otwarta na nasze pomysły i potrzeby, dzięki czemu fajnie się pracowało :)

    Pracownik IT - Bank Pocztowy