Powrót do katalogu

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Termin sugerowany
2021-12-07
zdalnie

Zapisz się jako pierwszy!

2 200 / 3 dni
Zgłoś chęć udziału
Termin sugerowany
2021-12-29
zdalnie

Zapisz się jako pierwszy!

2 200 / 3 dni
Zgłoś chęć udziału
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
Zgłoś chęć udziału

Języki programowania > Java

Szkolenie: Przygotowanie do egzaminu SCWCD (OCWCD)

Kod: [J-SCWCD]
Pobierz program

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu Sun Certified Web Component Developer (SCWCD) EE 5. Słuchacze podczas szkolenia zostaną zapoznani z problemami poruszanymi na egzaminie i poznają typowe zadania egzaminacyjne. Program szkolenia obejmuje również informacje o egzaminie i kończy się egzaminem próbnym.

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są programiści przygotowujący się do zdana egzaminu Sun Certified Web Component Developer (SCWCD) EE 5 (Nowa pełna nazwa to: Oracle Certified Professional, Java EE 5 Web Component Developer (OCWCD)). Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw programowania w języku Java (kurs J-PD).

Czas i forma szkolenia

21 godzin (3 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

 1. Podstawy WWW
  1. Protokół HTTP
  2. Serwer Aplikacji
  3. Servlet
  4. Aplikacje WWW
 2. Servlety
  1. Nagłówki HTTP
  2. Ciasteczka
  3. Przekierowanie żądań HTTP
  4. Odsyłanie zasobów binarnych
  5. Cykl życia servletów
 3. Struktura aplikacji WWW
  1. Struktura katalogowa aplikacji WWW
  2. Katalog WEB-INF
  3. Deskryptor Wdrożenia
  4. Pliki WAR
 4. Sesje
  1. Zakresy
  2. Sesje
  3. Mechanizmy zarządzania sesjami
 5. Kontekst i konfiguracja
  1. Kontekst Servletów
  2. Konfiguracja aplikacji WWW
 6. Filtry
  1. RequestDispatcher
  2. Filtry
 7. Obsługa zdarzeń
  1. Listenery
  2. Zdarzenia
  3. Obsługa zdarzeń związanych z sesjami
 8. Bezpieczeństwo
  1. Uwierzytelnienie (autentykacja)
  2. Autoryzacja
  3. Poufność i integralność danych
  4. Bezpieczeństwo deklaratywne
  5. Bezpieczeństwo programistyczne
 9. JSP
  1. Co to jest JSP
  2. Cykl życia JSP
  3. Elementy strony JSP
  4. Predefiniowane zmienne JSP
 10. Standardowe akcje JSP
  1. Wady scriptletów
  2. Standardowe akcje JSP
  3. JSP jako XML
 11. Biblioteki znaczników
  1. Biblioteki znaczników
  2. JSTL
  3. EL
  4. Strony obsługi błędów
  5. Obsługa błędów w JSTL
 12. Implementacja znaczników (Moduł opcjonalny)
  1. Biblioteka znaczników
  2. Implementacja znacznika jako strony JSP
  3. Implementacja znacznika typu SimpleTag
  4. Znaczniki klasyczne
 13. Wzorce projektowe (Moduł opcjonalny)
  1. Co to jest wzorzec projektowy
  2. Wzorzec Intercepting Filter
  3. Wzorzec Model-View-Controller (MVC)
  4. Wzorzec Front Controller
  5. Wzorzec Service Locator
  6. Wzorzec Business Delegate
  7. Wzorzec Transfer Object

Opinie uczestników