Powrót do katalogu

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
3 700 / 5 dni
Zgłoś chęć udziału

Serwery aplikacyjne > JBoss

Szkolenie: Administracja serwerem JBoss 4.2.3

Kod: [J-JBOSS]
Pobierz program

Cel szkolenia

Celem warsztatów jest nabycie praktycznych umiejętności i wiedzy w zakresie administracji i konfiguracji serwera aplikacji JBoss 4.2.3: poznanie konsoli linii poleceń, konsoli webowej, plików konfiguracyjnych, wdrażanie aplikacji, tworzenie klastra wydajnościowo-niezawodnościowego, administracja domeną serwerów, tworzenie kolejek. To wszystko poparte dużą liczbą praktycznych przykładów i niezbędną wiedzą teoretyczną.

W naszej ofercie znajdują się również szkolenia dotyczące innych wersji serwera JBoss. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniami:

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do administratorów systemów firmowych opartych o Java EE pragnących wzbogacić swoje umiejętności o posługiwanie się serwerem JBoss. Ze szkolenia skorzystają również programiści platformy Java EE uruchamiający swoje systemy na serwerze JBoss. Szkolenie obejmuje informacje na temat instalacji i konfiguracji serwera, jego architektury oraz dostarczanych usług. Przedstawione zostaną procedury instalacji i konfiguracji aplikacji, komponentów oraz rozszerzania usług serwera.

Czas i forma szkolenia

35 godzin (5 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

 1. Wstęp do Java EE
  1. co to jest Java EE
  2. pojęcie serwerów aplikacyjnych
 2. Instalacja serwera JBoss
  1. pozyskanie serwera JBoss
  2. dobór architektury systemu
  3. dobór wersji JBoss-a
  4. instalacja serwera JBoss
 3. Podstawowa administracja serwerem JBoss
  1. tworzenie własnych konfiguracji serwera
  2. konfiguracja usługi logowania audytu
  3. konfiguracja uruchamiania aplikacji
 4. Podstawowa architektura serwera
  1. struktura instalacji serwera JBoss
  2. architektura micro kernel
  3. podstawowe podsystemy i usługi
  4. organizacja JBoss deployers
 5. Zarządzanie serwerem JBoss
  1. wprowadzenie do JMX API
  2. komponenty XMBeans
  3. konsola monitorująca
 6. Konfigurowanie JNDI
  1. rola usług nazewniczych i katalogowych w serwerach aplikacji
  2. konfiguracja usługi JBoss Naming
  3. łączenie kontekstów różnych serwerów
  4. konfiguracja dostępu do kontekstu JNDI
 7. Instalacja aplikacji web
  1. konfiguracja wbudowanego serwera Tomcat
  2. budowa modułu aplikacji web
  3. proces uruchamiania aplikacji na serwerze JBoss
 8. Instalacja komponentów EJB
  1. pojęcie komponentów EJB
  2. struktura modułu komponentu EJB
  3. konfiguracja kontenera komponentów
  4. proces uruchamiania komponentu EJB
 9. Zabezpieczenie komponentów aplikacyjnych
  1. organizacja podsystemu zabezpieczeń serwera JBoss
  2. konfiguracja zabezpieczeń aplikacji web
  3. konfiguracja zabezpieczeń komponentów EJB
  4. konfiguracja zabezpieczeń opartych o LDAP
 10. Konfiguracja połączeń do baz danych
  1. architektura JCA
  2. architektura JDBC
  3. konfiguracja źródeł danych
  4. wykorzystanie źródeł danych w aplikacjach uruchamianych na serwerze JBoss
 11. Konfiguracja podsystemu JMS
  1. architektura podsystemu JMS
  2. poszczególne elementy składowe podsystemu
  3. konfiguracja parametrów elementów podsystemu JMS
 12. Konfiguracja podsystemu obsługi transakcji
  1. definicja transakcji lokalnej, rozproszonej, właściwości transakcji
  2. elementy transakcji rozproszonych
  3. wyjątki heurystyczne
  4. konfiguracja systemu transakcji
 13. Środowisko klastrowe
  1. load-balancing
  2. konfiguracja środowiska klastrowego
  3. replikacja sesji web
  4. replikacja stanu komponentów sesyjnych stanowych
 14. Monitoring
  1. Szczegółowe omówienie twiddle.sh
  2. Szczegółowe omówienie konsoli webowej
  3. Monitoring działania komponentów aplikacji
  4. Generowania grafów, snapshotów
  5. Tworzenie monitorów i alertów
  6. Definiowanie formatu logów / analiza logów
 15. Program warsztatów
  1. instalacja i podstawowa konfiguracja serwera JBoss
  2. monitoring działania usług serwera JBoss
  3. konfiguracja rozszerzonego kontekstu JNDI
  4. konfiguracja usług w kontekście JNDI
  5. wdrażanie komponentu EJB
  6. konfiguracja kontenera komponentu EJB
  7. konfiguracja protokołu https
  8. zabezpieczanie aplikacji web
  9. konfiguracja kolejek i tematów w podsystemie JMS
  10. monitoring kolejek i tematów
  11. konfiguracja podsystemu transakcji
  12. konfiguracja load balancingu za pomocą Apache Httpd i mod_jk
  13. konfiguracja replikacji sesji web - najczęstsze problemy
  14. korzystanie z narzędzia administracyjnego twiddle
  15. korzystanie z narzędzia web-console

Opinie uczestników

 • Szkolenie w pełni zaspokoiło moje oczekiwania na płaszczyźnie teoretycznej jak i części warsztatowej. Z powodzeniem będę w stanie wdrożyć kilka przedstawionych rozwiązań na środowisko firmowe. Bardzo wysoko oceniam kompetencje trenera oraz jego zaangażowanie.

  specjalista ds.jakości i oprogramowania - Asseco

 • Szkolenie bardzo profesjonalnie przygotowane oraz przeprowadzone. Szeroka wiedza prowadzącego, błyskawiczne rozwiązywanie tematów podniesionych na szkoleniu włącznie z tymi, które wykraczały poza jego zakres. Generalnie jedno z lepiej przeprowadzonych szkoleń w jakich uczestniczyłem.

  st.specjalista ds. technologii - Asseco