Powrót do katalogu

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Termin sugerowany
2021-03-23
Warszawa

Zapisz się jako pierwszy!

1 500 / 2 dni
Zgłoś chęć udziału
Termin sugerowany
2021-04-12
Warszawa

Zapisz się jako pierwszy!

1 500 / 2 dni
Zgłoś chęć udziału
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
Zgłoś chęć udziału

Bazy danych > MS SQL Server

Szkolenie: Zapytania Transact-SQL w Microsoft SQL Server 2008 R2

Kod: [BD-MSSQL-TRANSACT]
Pobierz program

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom umiejętności wymaganych do pisania podstawowych zapytań Transact-SQL dla Microsoft SQL Server 2008. Podczas szkolenia omawiane są zastosowania i sposoby wykonywania poleceń języka Transact-SQL takich jak SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE a także metody grupowania i podsumowywania danych, sposoby łączenia danych z różnych tabel.

Wymagania wstępne:

 • Podstawowe umiejętności programistyczne.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla administratorów, inżynierów systemowych i programistów odpowiedzialnych za pisanie zapytań w języku Transact-SQL w SQL Server 2008.

Czas i forma szkolenia

14 godzin (2 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

 1. Pisanie zapytań SELECT
  1. pisanie prostych instrukcji SELECT
  2. eliminacja duplikatów przy użyciu DISTINCT
  3. używanie aliasów kolumn i tabel oraz używane synonimów
  4. pisanie prostych instrukcji CASE
  5. Pytania łączące wiele tablic
 2. Pytania łączące wiele tablic
  1. złączenia
  2. odpytywanie z połączeniami INNER
  3. odpytywanie z połączeniami OUTER
  4. odpytywanie z połączeniami SELF i CROSS
 3. Sortowanie i filtrowanie danych
  1. sortowanie danych
  2. filtrowanie danych
  3. filtrowanie z opcjami TOP oraz wartościami procentowymi
 4. Praca z typami danych
  1. wstęp do typów danych SQL Server
  2. praca z typami znakowymi
  3. praca z danymi daty i czasu
 5. Grupowanie i agregacja danych
  1. używanie funkcji agregacji
  2. używanie klauzuli GROUP BY
  3. filtrowanie grup za pomocą klauzuli HAVING
 6. Używanie podzapytań
  1. pisanie samozawierających podzapytań
  2. używanie predykatu EXISTS oraz IN z podzapytaniami
 7. Używanie operatorów zestawów
  1. zapytania używające operatorów UNION i UNION ALL
  2. zapytania używające CROSS APPLY i OUTER APPLY
  3. zapytania używające APPLY z tablicami wywiedzionymi i funkcjami
  4. zapytania używające EXCEPT i INTERSECT
 8. Przestawianie i grupowanie zestawów
  1. zapytania używające PIVOT
  2. zapytania używające GROUPING SETS
  3. zapytania używające GROUP BY ROLLUP
  4. zapytania używające GROUP BY CUBE
  5. Odpytywanie metadanych
 9. odpytywanie widoków katalogu systemowego
  1. odpytywanie funkcji systemowych
  2. odpytywanie dynamicznych widoków zarządzania
 10. Wykonywanie procedur składowanych
  1. używanie instrukcji EXECUTE
  2. przekazywanie parametrów
  3. zwracanie rezultatu przy użyciu OUTPUT
  4. wykonywanie procedur systemowych
 11. Programowanie w T-SQL
  1. deklarowanie zmiennych i rozdzielanie poleceń wsadowych
  2. używanie elementów kontroli przepływu
  3. generowanie dynamicznego SQL
  4. zastosowanie kursorów oraz pętli WHILE
  5. używanie hintów
 12. Implementacja obsługi błędów
  1. obsługa błędów w TRY/CATCH
  2. tworzenie procedur obsługi błędów w bloku CATCH z funkcjami ERROR
  3. używanie RAISERROR w celu przekazania komunikatu błędu klientowi
 13. Implementacja transakcji
  1. kontrola transakcji przy użyciu BEGIN i COMMIT
  2. używanie XACT_ABORT
  3. dodawanie logiki obsługi transakcji w bloku CATCH
 14. Poprawa wydajności zapytań
  1. przeglądanie planów wykonania zapytań
  2. ocena użycia indeksów

Opinie uczestników