Powrót do katalogu

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Termin sugerowany
2020-06-01
Warszawa

Zapisz się jako pierwszy!

3 500 / 5 dni
Zgłoś chęć udziału
Termin sugerowany
2020-06-22
Warszawa

Zapisz się jako pierwszy!

3 500 / 5 dni
Zgłoś chęć udziału
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
Zgłoś chęć udziału

Języki programowania > .Net

Szkolenie: Programowanie w C# 7.0 z Visual Studio 2019

Kod: [MS-C#-6-VS]
Pobierz program

Wprowadzenie

Dobra znajomość języka programowania i środowiska IDE to klucz do sukcesu. Dlatego naucz się najnowszej specyfikacji C# pod okiem doświadczonego programisty, który wyjaśni ci w jasny sposób poszczególne elementy języka i pokaże ich praktyczne zastosowanie.

Dowiesz się wreszcie czym są delegaty, jak rozumieć zapis wyrażenia lambda, kiedy stosować klasy i metody generyczne, do czego służą interfejsy i jak działa async-await.

Sam język to nie wszystko dlatego poznasz debugger oraz skróty, dzięki którym błyskawicznie utworzysz kod.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się językiem C# w środowisku Visual Studio 2019. 

Bez skryptu i powerpointa. Tylko praktyka. Utworzymy krok po kroku kompletną aplikację, w celu praktycznego zastosowania poszczególnych elementów języka C#.

Zadbamy o prawidłowy podział projektu i czysty kod z zastosowaniem zasad SOLID. Projekt udostępnimy na GitHub'ie, abyś mógł do niego wrócić po szkoleniu.


Adresaci szkolenia

Grupa docelowa szkolenia to programiści aplikacji desktopowych, webowych i usług sieciowych, którzy chcą tworzyć rozwiązania z użyciem środowiska Microsoft .NET za pomocą języka C#.

Czas i forma szkolenia

35 godzin (5 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • C#
  • CLR
  • .NET Framework, .NET Core i .NET Standard

 2. Podstawy
  • Struktura projektu
  • Metoda main
  • Przekazywanie parametrów
  • Komentarze

 3. Typy danych
  • Przestrzenie nazw
  • Deklarowanie zmiennych
  • Wartości opcjonalne (Nullable)
  • Typy wartościowe
  • Typy referencyjne
  • Stałe
  • Zmienne tylko do odczytu (readonly)

 4. Konwersja typów
  • Rzutowanie typów (cast)
  • Rzutowanie typów (as)
  • Konwersja tekstu na liczbę lub datę (Parse)

 5. Wyrażenia
  • if-else
  • switch-case

 6. Pętle
  • for
  • foreach
  • while
  • do
  • Przerywanie pętli

 7. Klasy
  • Deklarowanie klasy
  • Zakres widzialności klasy (internal, public)
  • Pola
  • Dziedziczenie
  • Polimorfizm
  • Klasy statyczne

 8. Właściwości
  • Definiowanie właściwości

 9. Metody
  • Deklarowanie metod
  • Przeciążanie metod
  • Parametry opcjonalne
  • Zakres widzialności metod (private, protected, public)
  • Parametry wyjściowe (ref, out)
  • Metody statyczne

 10. Konstruktory
  • Konstruktor publiczny
  • Konstruktor prywatny

 11. Inicjatory obiektów i kolekcji
  • Inicjator obiektu
  • Inicjator kolekcji

 12. Struktury
  • Deklarowanie struktury
  • Zakres widzialności struktury (internal, public)
  • Konstruktory

 13. Metody rozszerzające
  • Rozszerzenie klasy
  • Rozszerzenie interfejsu

 14. Interfejsy
  • Deklarowanie interfejsu
  • Implementacja interfejsu
  • Rozszerzanie interfejsu
  • Wbudowane interfejsy IClone, IDispose, IEnumerable

 15. Delegaty
  • Deklarowanie delegatów
  • Wyzwalanie delegatów
  • Obsługa delegatów
  • Metody anonimowe
  • Action, Func, Predicate

 16. Zdarzenia
  • Deklarowanie zdarzeń
  • Wyzwalanie zdarzeń
  • Obsługa zdarzeń

 17. Funkcje anonimowe
  • Wyrażenia lambda

 18. Typy generyczne
  • Klasy generyczne
  • Interfejsy generyczne
  • Metody generyczne

 19. Obsługa wyjątków
  • Przechwytywanie wyjątków
  • Filtry wyjątków
  • Hierarchia wyjątków
  • Generowanie wyjątków
  • Tworzenie własnych wyjątków

 20. Typy anonimowe
  • Zastosowanie var

 21. Język Linq
  • Zasada działania
  • Filtrowanie danych
  • Sortowanie danych
  • Grupowanie danych
  • Operacje na zbiorach
  • Projekcja
  • Funkcje agregujące

 22. Klasy i metody częściowe
  • Klasy częściowe
  • Metody częściowe

 23. Operacje asynchroniczne
  • Tworzenie wątków
  • Tworzenie puli wątków
  • Tworzenie zadań Task
  • Zastosowanie ContinueWith
  • Zastosowanie async-await
  • Anulowanie zadań
  • Wyświetlanie postępu
  • Asynchroniczna metoda Main()

 24. Visual Studio 2019
  • Tworzenie projektu
  • Dodawanie referencji
  • Menadżer paczek nuget
  • Kompilacja
  • Debugger
  • Refaktoryzacja kodu
  • Skróty klawiszowe

Opinie uczestników