Powrót do katalogu
Termin sugerowany
2017-12-27
Warszawa

Zapisz się jako pierwszy!

2 100 / 3 dni
Zgłoś chęć udziału
Termin sugerowany
2018-01-16
Warszawa

Zapisz się jako pierwszy!

2 100 / 3 dni
Zgłoś chęć udziału
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
Zgłoś chęć udziału

Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net

Szkolenie: Programowanie w WPF 4.5
[MS-WPF-4.5]
Pobierz program

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności programowania biznesowych aplikacji desktopowych we frameworku WPF 4.5 w języku C#.

W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się również z zasobami MSDN, a także narzędziami wspierającymi rozwój oprogramowania, takimi jak Microsoft Visual Studio.

Adresaci szkolenia

Grupa docelowa szkolenia to głównie osoby pełniące kluczowe aktywności przy realizacji projektu już w samym zespole projektowym. Adresatami szkolenia są techniczni liderzy zespołów, jak również programiści, czy też programujący testerzy.

Znajomość podstawowych zwrotów z zakresu rozwoju oprogramowania.

Bardzo zalecane uczestnictwo w szkoleniu [MS-C#-5-VS] Programowanie w C# 5.0 z Visual Studio 2013 (ang. Programming C# 5.0 with Visual Studio 2013).

Czas i forma szkolenia

21 godzin (3 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

 1. IDE
  1. Zapoznanie z narzędziem Visual Studio 2013
  2. Pierwszy program - Hello WPF World !
  3. Kompilacja, Debugowanie
 2. Microsoft .NET
  1. Czym jest .NET?
  2. CLR i Garbage Collector
  3. DLL a EXE?
  4. Technologie w obrębie .NET
 3. Fundamenty WPF
  1. Historia WPF
  2. Wzorzec projektowy MVVM - omówienie
  3. WPF a Windows Forms
  4. Różnice pomiędzy WPF 3.0, 3.5, 4.0, 4.5
 4. Wejście i wyjście
  1. Struktura projektów WPF
  2. XAML, Layout, Dependency Properties
  3. Komendy (ang. Commands) i Zasoby (ang. Resources)
  4. Zdarzenia
  5. Style i zachowania
  6. Databinding, Strumienie danych
 5. Operacje na danych
  1. Modelowanie danych w WPF
  2. Dostęp do baz danych
  3. LINQ
  4. Entity Framework
  5. Operacje CRUD
  6. Walidacja danych
 6. Kontrolki
  1. Przegląd kontrolek
  2. WPF Toolkit Extended
  3. User Controls a Custom Controls
  4. Templates
 7. Tematy zaawansowane
  1. Operacje asynchroniczne i równoległe
  2. IoC (Inverse of Control)
  3. Unity 4, PRISM
 8. Kompletna Aplikacja Biznesowa – Real World Application
  1. Opracowanie Architektury Sytemu w grupach na bazie podanego Business Case
  2. Modelowanie danych
  3. Implementacja
  4. Testowanie

Opinie uczestników