Powrót do katalogu

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
3 700 / 5 dni
Zgłoś chęć udziału

Front-End > JavaScript

Szkolenie: Wykorzystanie JavaScript oraz biblioteki jQuery na stronach internetowych

Kod: [W-JS-JQUERY]
Pobierz program

Cel szkolenia

Nabycie umiejętności tworzenia złożonych programów w języku JavaScript a także praktycznego wykorzystania biblioteki jQuery do tworzenia efektownych programów na strony WWW.

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są twórcy stron internetowych, którzy chcą wzbogacić swoje projekty o dodatkowe funkcjonalności i dynamiczne efekty z wykorzystaniem JavaScript oraz biblioteki jQuery. Szkolenie szczególnie polecane dla Webmasterów i początkujących programistów JavaScript.

Czas i forma szkolenia

35 godzin (5 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

 1. Wprowadzenie do JavaScript
  1. JavaScript w kodzie HTML
  2. JavaScript w odrębnym pliku
 2. Typy zmiennych
  1. Liczby
  2. Ciągi znaków
  3. Wartości logiczne
  4. Obiekty
  5. Tablice
  6. Null
  7. Undefined
 3. Deklaracja zmiennych
 4. Tablice
 5. Funkcje
  1. Wywołanie funkcji
  2. Parametry funkcji
  3. Przykładowe funkcje predefiniowane
  4. Zasięg zmiennych
  5. Funkcje anonimowe
 6. Metody w JavaScript
 7. Zdarzenia w JavaScript
  1. Rejestrowanie zdarzeń inline
  2. Oddzielenie JavaScript od HTML
  3. Rejestracja zdarzeń przez metodę addEventListener()
 8. Kontrolowanie przepływu program w JavaScript
  1. Instrukcje warunkowe
  2. Instrukcja switch
  3. Pętla for
  4. Pętla for in
  5. Pętla while
  6. Pętla do while
 9. Document Object Model (DOM)
  1. Drzewo obiektów
  2. Pobieranie elementów
  3. Dodawanie elementów
  4. Zmiana parametrów elementów
  5. Usuwanie elementów z drzewa
 10. JavaScript i AJAX
  1. Odbieranie danych w formacie XML
  2. Odbieranie danych w formacie JSON
 11. Tworzenie interaktywnych formularzy w JavaScript
 12. JavaScript a bezpieczeństwo
 13. Walidacja danych w formularzach
 14. Detekcja przeglądarek
 15. Obiekty w JavaScript
  1. Obiekt Date
  2. Obiekt Math
  3. Obiekt Cookie
 16. Własne obiekty w JavaScript
  1. Tworzenie nowej klasy
  2. Rozszerzanie klasy
  3. Dziedziczenie
 17. Kontrolowanie czasu
 18. Debugowanie JavaScript i rozwiązywanie problemów
 19. JavaScript a HTML 5
 20. Wprowadzenie do jQuery
 21. Selektory
  1. notacja selektorów w jQuery
  2. pseudoklasy jQuery
  3. kontrola przepływu przetwarzania elementów
 22. Modyfikacja kodu HTML
  1. operacje na znacznikach
  2. operacje na zawartości
  3. operacje na klasach
  4. operacje na atrybutach
  5. modyfikacja styli
  6. operacje na właściwościach
  7. operacje na formularzach
 23. Efekty
 24. Zdarzenia
  1. proste reagowanie na zdarzenie
  2. rejestracja zdarzeń
  3. właściwości zdarzeń
 25. Unikanie konfliktów z innymi instancjami biblioteki
 26. Ajax
 27. Funkcje pomocnicze

Opinie uczestników

 • Całe szkolenie mi się bardzo podobało, było dobrze przeprowadzone.

  Pracownik IT - Ericsson

 • Trener szczegółowo wyjaśniał wszystkie zagadnienia oraz przeprowadził z nami ćwiczenia praktyczne.

  Pracownik IT - Ericsson

 • Bardzo ciekawe materiały szkoleniowe. Wszystko było jak najbardziej w porządku.

  Pracownik IT - Ericsson