Powrót do katalogu

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Termin potwierdzony
2018-09-03
Warszawa

Osiągnięto minimalną liczbę zgłoszeń

2 500 / 5 dni
Weź udział
Termin sugerowany
2018-12-03
Warszawa

Zapisz się jako pierwszy!

2 500 / 5 dni
Zgłoś chęć udziału
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
Zgłoś chęć udziału

Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > Java

Szkolenie: Programowanie w języku Java - kurs praktyczny

Kod: [J-PD]
Pobierz program

Wprowadzenie

Platforma Java jest jedną z najbardziej popularnych platform programistycznych, używaną w całym spektrum zastosowań od ultra-lekkich aplikacji na karty i urządzenia, poprzez standardowe aplikacje „biurkowe” do zaawansowanych systemów strony serwera. Popularność Javy wzrosła jeszcze bardziej wraz z jej wyborem jako języka, w którym pisze się aplikacje na system Android. Programista Java to także jedna z najczęściej poszukiwanych specjalności na rynku pracy IT.

Pierwszym krokiem w rozwoju każdego programisty Java, niezależnie od tego jakim typem aplikacji chce on/ona zająć się później, jest poznanie samego języka i platformy Java Standard Edition. Ta wersja platformy pozwala tworzyć już dość zaawansowane aplikacje wsadowe („command-line”) oraz okienkowe, a jej elementy składowe są wykorzystywane także podczas tworzenia aplikacji serwerowych bądź mobilnych.

Zapraszamy na pięciodniowe szkolenie J-PD, na którym kompleksowo poznacie Państwo język Java, od jego podstaw do zaawansowanych konstrukcji jak przeciążanie metod czy klasy zagnieżdżone i anonimowe, oraz najważniejsze, najbardziej przydatne w dalszej pracy elementy platformy Java SE, takie jak kolekcje, napisy, obsługę plików i baz danych, czy .wielowątkowość i synchronizację.

Zakres materiału jest inspirowany zakresem egzaminów certyfikacyjnych Oracle (Java Programmer I i II), ale w tej wersji szkolenia mniejszy nacisk kładziemy na poznawanie i zapamiętywanie szczegółów, a większy na praktyczne wykorzystanie platformy. Dodatkowo tylko w tej wersji szkolenia pojawiają się podstawy interfejsu użytkownika (Swing) oraz przykłady użycia dodatkowych narzędzi takich jak JUnit, Ant i Maven.

Szkolenie będzie odpowiednie zarówno dla doświadczonych programistów innych języków, którzy chcą poznać język i platformę Java, jak i dla osób bez dużego doświadczenia w programowaniu. Oczekujemy wszelako znajomości podstawowych pojęć, jak proces, plik czy zmienna. Na szkoleniu pojawiają się zarówno krótkie zadania do napisania przez uczestników, jak i gotowe przykłady do uruchomienia i omówienia. W każdym przypadku uczestnicy otrzymują ostateczną wersję rozwiązania od prowadzącego.

Sprawdź który certyfikat warto wybrać, planując swoją karierę zawodową jako programista Java. Szczegóły w artykule: Czy warto robić certyfikat z Javy, a jeśli tak to jaki?


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności programowania w języku Java.

W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się również z zasobami Java Community, a także narzędziami wspierającymi rozwój oprogramowania, przede wszystkim Eclipse. Bezpośrednim celem tego szkolenia nie jest przygotowanie do egzaminów Oracle; większy nacisk położony jest na ćwiczenia praktyczne, a wybór tematów nie jest ściśle ograniczony do zakresu wymaganego podczas certyfikacji. Sprawdź także nasze szkolenia z przygotowaniem do egzaminów Java: OCAJP8 i OCPJP8 .

Szkolenie będzie odpowiednie zarówno dla doświadczonych programistów innych języków, którzy chcą poznać język i platformę Java, jak i dla osób bez dużego doświadczenia w programowaniu. Oczekujemy wszelako znajomości podstawowych pojęć, jak proces, plik czy zmienna. Na szkoleniu pojawiają się zarówno krótkie zadania do napisania przez uczestników, jak i gotowe przykłady do uruchomienia i omówienia. W każdym przypadku uczestnicy otrzymują ostateczną wersję rozwiązania od prowadzącego.

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są programiści i/lub przedstawiciele innych zawodów pragnących posiąść umiejętności programowania w języku Java. Mile widziana jest podstawowa znajomość programowania w dowolnym języku.

Szkolenie będzie odpowiednie zarówno dla doświadczonych programistów innych języków, którzy chcą poznać język i platformę Java, jak i dla osób bez dużego doświadczenia w programowaniu. Oczekujemy wszelako znajomości podstawowych pojęć, jak proces, plik czy zmienna. Na szkoleniu pojawiają się zarówno krótkie zadania do napisania przez uczestników, jak i gotowe przykłady do uruchomienia i omówienia. W każdym przypadku uczestnicy otrzymują ostateczną wersję rozwiązania od prowadzącego.

Czas i forma szkolenia

35 godzin (5 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

 1. Java – wstęp

  1. podstawy języka
  2. kompilacja i uruchamianie
  3. dokumentacja
  4. zasoby internetowe
 2. Narzędzia

  1. Eclipse
  2. narzędzia kontroli wersji i wspierające pracę zespołową
 3. Podstawy składni języka Java

  1. podstawowe pojęcia oraz słowa kluczowe
  2. typy danych: proste, obiektowe, tablice
  3. deklaracje klas, interfejsów, metod, zmiennych oraz modyfikatory dostępu
  4. operatory i przekazywanie argumentów metod
  5. instrukcje sterujące wykonaniem programu
 4. Programowanie obiektowe

  1. idea programowania obiektowego
  2. klasy, klasy abstrakcyjne i interfejsy
  3. dziedziczenie i polimorfizm
  4. dziedziczenie a modyfikatory dostępu
  5. agregacja i kompozycja – rozważania projektowe
 5. Zaawansowane elementy języka Java

  1. klasy wewnętrzne, klasy anonimowe, finalne, statyczne
  2. wyrażenia lambda, podstawy funkcyjności w Javie (od Java SE 8)
  3. wyjątki i błędy – hierarchia, wyjątki a polimorfizm
  4. adnotacje
  5. asercje
  6. garbage collector
 6. Kolekcje

  1. hierarchia kolekcji
  2. interfejsy Collection, Set, List, Map
  3. pojęcie kolekcji uporządkowanej i posortowanej
  4. klasy kolekcji z uwzględnieniem powyższych pojęć
  5. metody equals i hashCode
  6. interfejsy Clonable/Comparable
  7. głęboka kopia kolekcji
  8. kolekcje a dostęp współbieżny
 7. Wejście / wyjście

  1. dostęp do systemu plików za pomocą klasy File
  2. dostęp do systemu plików za pomocą interfejsu Path i klasy Files (od Java SE 7)
  3. strumienie binarne i znakowe
  4. RandomAccessFile
  5. standardowe wejście/wyjście
  6. kompresja
  7. serializacja (interfejs Serializable)
 8. Przetwarzanie tekstu

  1. szczegóły klasy String
  2. bufory tekstowe (StringBuilder, StringBuffer)
  3. wyrażenia regularne
  4. atomizacja (StreamTokenizer, StringTokenizer, Scanner)
  5. podstawy lokalizacji i formatowania
  6. obsługa daty i czasu w Javie
 9. Programowanie wielowątkowe

  1. pojęcie wątku, cykl życia wątku
  2. tworzenie wątku w Javie (Thread i Runnable)
  3. synchronizacja, zagrożenia synchronizacji
  4. wysokopoziomowe zarządzanie wątkami (Executor)
 10. Elementy programowania sieciowego

  1. podstawy architektury TCP/IP
  2. obsługa URL
  3. bezpośrednia obsługa gniazd UDP i TCP
  4. informacje o innych możliwościach obsługi komunikacji (serwlet, usługa sieciowa)
 11. Elementy graficznego interfejsu użytkownika (na przykładach)

  1. technologie AWT i Swing
  2. najważniejsze komponenty Swing: okno, menu, pola tekstowe, pola i listy wyboru, przyciski
  3. obsługa zdarzeń i powiązanie GUI z aplikacją
  4. podstawy rozmieszczania i formatowania elementów GUI
 12. Podstawy testowania, badania i podnoszenia efektywności aplikacji

  1. debugowanie
  2. profilowanie
 13. Pomocnicze biblioteki i technologie

  1. logowanie zdarzeń
  2. testy jednostkowe
  3. użyteczne biblioteki narzędziowe, w szczególności Apache Commons
  4. sposoby budowania aplikacji

Opinie uczestników

 • Szkolenie pokryło się z moimi oczekiwaniami. Wykładowca wykazał się znajomością praktyczną tematów szkolenia. Polecam dla wszystkich początkujących w programowaniu w języku Java.

  Junior Web Developer - Unicredit

 • Duża wiedza prowadzącego, przekazanie dużej ilości materiału. Pomocne materiały zostawione do późniejszego "poukładania" materiału w późniejszym czasie.

  Junior Web Developer - Unicredit

 • Bardzo fajne szkolenie. Pomimo dużej ilości materiału, to został on przedstawiony bardzo klarownie, czytelnie. Temat obiektów był naprawdę porządnie wytłumaczony i mnóstwo przykładów co pozwoliło nam poznać wiele rzeczy od praktycznej strony.

  Małgorzata Dąbrowska - Junior Web Developer - Unicredit