Powrót do katalogu
Szkolenie nie jest już realizowane. Serdecznie zapraszamy na poniższe szkolenia:
W przypadku udziału w obu szkoleniach: J-OCAJP-8 oraz J-OCPJP-8 obowiązuje cena promocyjna: 4 500,00 PLN.

Języki programowania > Java

Szkolenie: Podstawy Javy; Przygotowanie do egzaminu „Oracle Certified Professional, Java SE Programmer” [OCPJP] [OCJP] (dawniej SCJP)

Kod: [J-PD-OCPJP]
Pobierz program

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności programowania w języku Java oraz przygotowanie do egzaminu Oracle Certified Professional, Java SE Programmer”. Cztery pierwszy dni kursu poświęcone są na naukę programowania w języku Java, natomiast ostatni – piąty dzień przygotowaniu do egzaminu „Oracle Certified Professional, Java SE Programmer” w skrócie OCPJP lub OCJP. Słuchacze oprócz zadań programistycznych mają okazję zapoznać się podczas kursu z przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są programiści lub przedstawiciele innych zawodów pragnących posiąść umiejętności programowania w języku Java. Mile widziana jest podstawowa znajomość programowania w dowolnym języku. Kurs prowadzony jest pod kątem przygotowania do egzaminu „Oracle Certified Professional, Java SE Programmer” - OCPJP.

Czas i forma szkolenia

35 godzin (5 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

 1. Java – wstęp
  1. podstawy języka
  2. kompilacja i uruchamianie
  3. dokumentacja
  4. zasoby internetowe
 2. Narzędzia
  1. Eclipse
  2. Ant
 3. Podstawy składni języka Java
  1. podstawowe pojęcia oraz słowa kluczowe
  2. typy danych: proste, obiektowe, tablice
  3. deklaracje klas, interfejsów, metod, zmiennych oraz modyfikatory dostępu
  4. operatory i przekazywanie zmiennych jako argumentów metod
  5. instrukcje sterujące wykonaniem programu
 4. Programowanie obiektowe
  1. idea programowania obiektowego
  2. klasy, klasy abstrakcyjne i interfejsy
  3. dziedziczenie i polimorfizm
  4. dziedziczenie a modyfikatory dostępu
  5. agregacja i kompozycja – rozważania projektowe
 5. Zaawansowane elementy języka Java
  1. klasy wewnętrzne, klasy anonimowe, finalne, statyczne
  2. wyjątki i błędy – hierarchia, wyjątki a polimorfizm
  3. adnotacje
  4. asercje
  5. garbage collector
 6. Java I/O
  1. hierarchia
  2. klasa File
  3. strumienie
  4. strumienie znakowe
  5. RandomAccessFile
  6. standardowe wejście/wyjście
  7. kompresja
  8. serializacja (interfejs Serializable)
  9. atomizacja (StreamTokenizer, StringTokenizer)
 7. Kolekcje
  1. hierarchia kolekcji
  2. interfejsy Collection, Set, List, Map
  3. pojęcie kolekcji uporządkowanej i posortowanej
  4. klasy kolekcji z uwzględnieniem powyższych pojęć
  5. metody equals i hashCode
  6. interfejsy Clonable/Comparable
  7. głęboka kopia kolekcji
  8. kolekcje a dostęp współbieżny
 8. Programowanie z użyciem wątków
  1. pojęcie wątku
  2. stworzenie wątku w Javie (Thread i Runnable)
  3. cykl życia wątku (stany)
  4. priorytety i zasada działania schedulera
  5. grupy wątków
  6. synchronizacja, zagrożenia synchronizacji
 9. Programowanie sieciowe z użyciem gniazd
  1. podstawy TCP, UDP
  2. klasy: DatagramPacket, DatagramSocket, InetAddress, ServerSocket, Socket
  3. wyjątki
  4. Przesyłanie obiektów
 10. RTTI i introspekcja
  1. RTTI
  2. Introspection API
  3. Java Beans
 11. Omówienie egzaminu certyfikacyjnego
  1. struktura i specyfika egzaminu
  2. analiza przykładowych testów
  3. najczęściej spotykane problemy i zagadnienia
  4. test praktyczny z całego omówionego materiału

Opinie uczestników

 • Bardzo dobry kontakt z prowadzącym. Dzieli się on swoim doświadczeniem, odpowiada wyczerpująco na wszystkie pytania. Panuje bardzo pozytywna atmosfera sprzyjająca nauce.

  Michał Kodź - Inżynier oprogramownia - Neostrain

 • Dobre i profesjonalnie przeprowadzone szkolenie. Wykładowca kompetentny.Polecam.

  Programista - Nordea Bank

 • Szkolenie przeprowadzone w pełni profesjonalnie. Szkoleniowiec doświadczony, przygotowany do zajęć, uwzględniający zagadnienia szczególnie istotne dla słuchaczy.

  Software Engineer - Woodward