Powrót do katalogu

UWAGA:

Zakres szkolenia "Programowanie w języku Java oraz interfejs graficzny Swing" jest obecnie realizowany w ramach zajęć Programowanie w języku Java


Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > Java

Szkolenie: Programowanie w języku Java z użyciem biblioteki Swing

Kod: [J-PD-SWING]
Pobierz program

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności programowania w języku Java, w szczególności programowanie aplikacji typu Desktop oraz tworzenia interfejsów graficznych z wykorzystaniem biblioteki Swing.

W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się również z zasobami Java Community, a także narzędziami wspierającymi rozwój oprogramowania, takimi jak ANT, Eclipse i CVS.

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są programiści lub przedstawiciele innych zawodów pragnących posiąść umiejętności programowania w języku Java. Mile widziana jest podstawowa znajomość programowania w dowolnym języku.

Czas i forma szkolenia

35 godzin (5 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

 1. Java – wstęp
  1. podstawy języka
  2. kompilacja i uruchamianie
  3. dokumentacja
  4. zasoby internetowe
 2. Narzędzia
  1. Eclipse
  2. Ant
  3. CVS
 3. Podstawy składni języka Java z uwzględnieniem nowości w Java 5.0
  1. podstawowe pojęcia oraz słowa kluczowe
  2. typy danych: proste, obiektowe, tablice
  3. deklaracje klas, interfejsów, metod, zmiennych oraz modyfikatory dostępu
  4. operatory i przekazywanie zmiennych jako argumentów metod
  5. instrukcje sterujące wykonaniem programu
 4. Programowanie obiektowe
  1. idea programowania obiektowego
  2. klasy, klasy abstrakcyjne i interfejsy
  3. dziedziczenie i polimorfizm
  4. dziedziczenie a modyfikatory dostępu
  5. agregacja i kompozycja – rozważania projektowe
 5. Zaawansowane elementy języka Java
  1. klasy wewnętrzne, klasy anonimowe, finalne, statyczne
  2. wyjątki i błędy – hierarchia, wyjątki a polimorfizm
  3. adnotacje
  4. asercje
  5. garbage collector
 6. Java I/O
  1. hierarchia
  2. klasa File
  3. strumienie
  4. strumienie znakowe
  5. RandomAccessFile
  6. standardowe wejście/wyjście
  7. kompresja
  8. serializacja (interfejs Serializable)
  9. atomizacja (StreamTokenizer, StringTokenizer)
 7. Kolekcje
  1. hierarchia kolekcji
  2. interfejsy Collection, Set, List, Map
  3. pojęcie kolekcji uporządkowanej i posortowanej
  4. klasy kolekcji z uwzględnieniem powyższych pojęć
  5. metody equals i hashCode
  6. interfejsy Clonable/Comparable
  7. głęboka kopia kolekcji
  8. kolekcje a dostęp współbieżny
 8. Programowanie z użyciem wątków
  1. pojęcie wątku
  2. stworzenie wątku w Javie (Thread i Runnable)
  3. cykl życia wątku (stany)
  4. priorytety i zasada działania schedulera
  5. grupy wątków
  6. synchronizacja, zagrożenia synchronizacji
 9. Programowanie sieciowe z użyciem gniazd
  1. podstawy TCP, UDP
  2. klasy: DatagramPacket, DatagramSocket, InetAddress, ServerSocket, Socket
  3. wyjątki
  4. Przesyłanie obiektów
 10. RTTI i introspekcja
  1. RTTI
  2. Introspection API
  3. Java Beans
 11. Programowanie Interfejsu użytkownika z użyciem SWING
  1. wprowadzenie, kilka słów o AWT, porównanie, JFC, koncepcja programowania w Swingu
  2. zarządcy rozkładu
  3. komponenty - przegląd
  4. programowanie - zdarzeniowe - koncepcja
  5. programowanie Zdarzeniowe w Swing
  6. MVC
  7. Swing a wątki
  8. wygląd i wrażenie

Opinie uczestników

 • Szkolenie zostało przystosowane i przeprowadzone bardzo profesjonalnie. Wykładowca wykazał się dużym zaangażowaniem oraz wiedzą praktyczną.

  Specjalista ds.kontroli jakości - Asseco Poland

 • Szkolenie przeprowadzone w sposób przystępny i jasny. Można sporo się dowiedzieć.

  Kamila Krynke - Kontroler ds. jakości - Asseco Poland

 • Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, stawiane tematy przez uczestników omawiane w sposób przyjazny i jasny. Zaletą szkolenia jest prowadzący, który nie tylko posiada odpowiednią wiedzę, ale równiez potrafi ją przekazać.

  Starszy specjalista ds. technologii - Asseco Poland