Powrót do katalogu

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Termin sugerowany
2019-06-06
Warszawa

Zapisz się jako pierwszy!

1 400 / 2 dni
Zgłoś chęć udziału
Termin sugerowany
2019-06-26
Warszawa

Zapisz się jako pierwszy!

1 400 / 2 dni
Zgłoś chęć udziału
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
Zgłoś chęć udziału

Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > Web Services

Szkolenie: Usługi sieciowe REST (RESTful services) na platformie Java (JAX-RS)

Kod: [J-REST]
Pobierz program

Wprowadzenie

Upowszechnienie dostępu do sieci powoduje, że współczesne aplikacje korzystają ze zdalnych zasobów i usług, a te, które nie wykorzystują tej możliwości, tracą na funkcjonalności i stają się mało atrakcyjne.

Chociaż istnieje wiele sposobów, aby dać aplikacjom dostęp do zdalnych usług i danych, w ostatnich latach największą popularność uzyskał REST (od Representational State Transfer), czyli prosty koncepcyjnie pomysł na bezpośrednie wykorzystanie w tym celu protokołu HTTP.

REST jest powszechnie używany do wiązania strony klienckiej ze stroną serwera w aplikacjach webowych opartych o JavaScript oraz w aplikacjach mobilnych, ale można go także spotkać w aplikacjach typu "desktop" i przy integracji komponentów w rozbudowanych systemach. Wiele popularnych usług dzisiejszego internetu jest dostępnych dla aplikacji poprzez tzw. „REST API”.

O ile aplikacje strony klienta korzystające z REST tworzy się najczęściej w technologiach odpowiadających specyfice środowiska klienckiego (JavaScript, Android, iOS), to tworząc stronę serwera możemy chcieć skorzystać z dojrzałego, pewnego i bogatego w możliwości środowiska jakim jest np. Java. Okazuje się, że implementacja usług REST w Javie jest bardzo wygodna dzięki istnieniu interfejsu programistycznego JAX-RS, w którym zwykłe klasy i metody Javy mogą dzięki odpowiednim adnotacjom stać się implementacją serwera REST.

Charakterystyczne cechy REST, takie jak hierarchiczna struktura URL, obsługa różnych metod HTTP i parametrów zapytań, różne typy zawartości, znajdują swoje odzwierciedlenie w adnotacjach JAX-RS. W razie potrzeby można zejść na niższy poziom abstrakcji i mieć bezpośredni dostęp do nagłówków, komunikatów czy strumieni danych.

W razie takiej potrzeby JAX-RS 2.0 oferuje także wsparcie w implementacji w Javie strony klienta.

Cel szkolenia

 • Zrozumienie głównych założeń architektury REST
 • Zapoznanie ze standardem JAX-RS
 • Nabycie umiejętności pozwalających na publikowanie / konsumowanie usług typu REST

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są programiści Java, pragnący posiąść umiejętności tworzenia usług sieciowych REST na platformie Java.

Wymagania wstępne

 • umiejętność programowania w Javie (kurs J-PD).

Dodatkowa wiedza i umiejętności, które pozwolą lepiej zrozumieć niektóre elementy szkolenia i spojrzeć na zagadnienia w szerszej perspektywie:

 • protokół HTTP,
 • AJAX,
 • formaty XML i JSON,
 • obsługa XML w Javie (DOM, JAXB, SAX, StAX) (kurs J-XML),
 • klasyczne usługi sieciowe (SOAP, WSDL) (kurs J-WS),
 • serwlety i inne technologie Java EE (J-EE).

Czas i forma szkolenia

14 godzin (2 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

 1. Architektura REST
  1. Pochodzenie
  2. Założenia
  3. Protokół HTTP w kontekście REST
  4. Projektowanie interfejsu usług
  5. Wsparcie z poziomu Javy
 2. Standard JAX RS
  1. Implementacje
  2. Budowa, wdrażanie i konfigurowanie usług
  3. Mapowanie zasobów
  4. Wyrażenia URI
  5. Kontekst żądania
  6. Wstrzykiwanie parametrów i konwersja typu
  7. Obsługa nagłówków i ciasteczek
  8. Dynamiczne generowanie podzasobów
  9. Statusy odpowiedzi i mapowanie wyjątków
  10. Budowa aplikacji klienckich (java.net.URL, rozszerzenia Jersey lub RestEasy)
 3. Negocjacja i przetwarzanie treści
  1. Negocjacja treści na poziomie protokołu i aplikacji
  2. Mapowanie obiektów z użyciem JAXB
  3. Przegląd wbudowanych konwerterów, obsługa JSON
  4. Implementacja konwerterów niestandardowych
  5. Niskopoziomowy dostęp do treści
 4. Bezpieczeństwo i skalowalność
  1. Aspekty bezpieczeństwa
  2. Deklaratywne i programowe zabezpieczanie usług
  3. Dostęp do usług chronionych
  4. Skalowanie usług REST
  5. Integracja z Java EE

Opinie uczestników