Powrót do katalogu

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Termin potwierdzony
2023-04-17
zdalnie

Osiągnięto minimalną liczbę zgłoszeń

4 800 / 5 dni
Weź udział
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
4 800 / 5 dni
Zgłoś chęć udziału

Back-End > .Net

Szkolenie: Tworzenie aplikacji WPF MVVM

Kod: [MS-WPF-MVVM-EF]
Pobierz program

Wprowadzenie

WPF to technologia do tworzenia nowoczesnych aplikacji desktopowych. 
Dzięki najnowszej wersji .NET Core oraz bibliotece CommunityToolkit.Mvvm tworzenie aplikacji WPF MVVM stało się jeszcze łatwiejsze.
Podczas szkolenia utworzymy kompletne rozwiązanie z zastosowaniem dobrych praktyk i prawidłowego podziału na warstwy logiczne.

Cel szkolenia

Metodyka szkolenia - bez skryptu i PowerPointa. Tylko praktyka. Utworzymy krok po kroku kompletną aplikację z wyszukiwaniem, nawigacją między oknami, walidacją danych i dostępem do bazy danych z użyciem Entity Framework. Wszystko co potrzebne w typowej aplikacji. W trakcie kursu zbudujemy własny framework, który później możesz zastosować we własnym projekcie lub skorzystać z popularnego frameworka MVVM Light, Prism lub Caliburn.Micro. Grunt, że będziesz wiedział, jak on działa. Zadbamy o prawidłowy podział projektu i czysty kod z zastosowaniem wzorców projektowych. Projekt udostępnimy na GitHub, abyś mógł do niego wrócić po szkoleniu.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla programistów .NET oraz architektów.

Czas i forma szkolenia

35 godzin (5 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

1. Wprowadzenie

 •  WPF
 •  XAML
 •  MarkupExtensions

2. Widoki

 •  Klasy Window, Page, UserControl
 •  Zastosowanie Frame

3. Panele

 •  Grid, UniformGrid
 •  StackPanel, DockPanel, WrapPanel
 •  Canvas

4. Kontrolki

 •  Label
 •  Button
 •  TextBox
 •  Slider
 •  Image

5. Kontrolki wieloelementowe

 •  ItemsControl
 •  ListBox, ListView
 •  DataGrid
 •  TabControl
 •  StatusBar, Menu

6. Style

 •  Utworzenie stylu
 •  Dziedziczenie styli

7. Szablony

 •  Szablon danych (DataTemplate)
 •  Szablon kontrolki (ControlTemplate)

8. Zasoby

 •  ResourceDictionary
 •  Zasoby statyczne i dynamiczne
 •  Ładowanie zasobów

9. Wiązanie (Binding)

 •  Wiązanie kontrolek (Element Binding)
 •  Wiązanie danych (Data Binding)
 •  Sposoby powiadamiania (LostFocus, PropertyChanged)
 •  Tryby wiązania (Mode)

10. Zasoby

 •  ResourceDictionary
 •  Zasoby statyczne
 •  Zasoby dynamiczne

11. Konwertery

 •  Konwerter pojedynczej wartości
 •  Konwerter wielowartościowy

12. Wyzwalacze (triggers)

 •  Wyzwalacze właściwości
 •  Wyzwalacze danych (DataTrigger)
 •  Wyzwalacze zdarzeń (EventTrigger)

13. Wzorzec MVVM

 •  Podział na warstwy
 •  Powiadomienia
 •  Komendy (Command)

14. MVVM Toolkit

 •  ObservableObject
 •  ObservableValidator
 •  Wstrzykiwanie zależności
 •  RelayCommand
 •  Przesyłanie komunikatów

15. Grafika

 •  Kształty (Shape)
 •  Geometrie (Geometry)

16. Transformacje

 •  RenderTransform
 •  LayoutTransform

17. Animacje

 •  DoubleAnimation
 •  ColorAnimation

18. Dispatcher

 •  Modyfikacja UI
 •  DispatcherTimer

19. Diagnostyka

 •  XAML Hot Reload
 •  Widok Live Preview
 •  Widok XAML Binding Failures


Opinie uczestników

 • W szkoleniu podobała mi się otwartość prowadzącego na potrzeby grupy.

  Technical Consultant - Klient Vavatech

 • Nacisk na aktywny udział uczestników szkolenia w projekcie prezentującym technologie będącą jego tematem. Wyjaśnienie na przykładzie, otwarta dyskusja, pytania, dochodzenie do rozwiązań napotkanych problemów. Prowadzący szkolenie to profesjonalista, o wielkiej wiedzy, no i dużym doświadczeniu zawodowym. Jestem zaskoczony, że udało się to zrobić online.

  Inżynier oprogramowania - GRYFTEC Embedded Systems

 • Praktyczne podejście do wybranych tematów stawianych przez uczestników szkolenia oraz graficzne przedstawianie problemów w programie Balsamiq. Poziom budowania aplikacji został dostosowany do poziomu wiedzy uczestników.

  Pracownik IT - Uczestnik indywidualny