Powrót do katalogu

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Termin sugerowany
2019-11-25
Warszawa

Zapisz się jako pierwszy!

4 500 / 5 dni
Zgłoś chęć udziału
Termin sugerowany
2019-12-16
Warszawa

Zapisz się jako pierwszy!

4 500 / 5 dni
Zgłoś chęć udziału
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
Zgłoś chęć udziału

Infrastruktura IT > Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Szkolenie: Wprowadzenie do kryptografii - kompleksowe zastosowania

Kod: [INFRA-BEZP-KRYPT-KOMPL]
Pobierz program

Wprowadzenie

Kryptografię ogólnie można podzielić na symetryczną i asymetryczną. Szyfry symetryczne, strumieniowe lub blokowe, pozwalają na szybkie szyfrowanie dużych porcji danych. W ich przypadku z klucza szyfrującego można efektywnie wyznaczyć klucz deszyfrujący, dlatego klucze muszą być wymienione w bezpieczny sposób między użytkownikami. Istnieje wiele rodzajów szyfrów symetrycznych, dobrze znanymi szyframi blokowymi są Data Encryption Standard (DES) oraz Advanced Encryption Standard (AES). Szyfry symetryczne w połączeniu z funkcjami skrótu pozwalają otrzymać kody uwierzytelniające.
Jednym z pierwszych zastosowań kryptografii asymetrycznej (lub z kluczem publicznym) podanym przez Diffiego-Hellmana w 1976 był protokół, który pozwala  w tajny sposób  wymienić przez niezabezpieczony kanał  poufną liczbę, np. klucz do szyfru symetrycznego. Kryptografia asymetryczna pozwala zrealizować szyfrowanie z kluczem publicznym i podpisy cyfrowe (wykorzystując funkcje skrótu), gdzie występują dwa klucze publiczny i prywatny. Pierwszy  z nich jest jawny dla każdego i służy do szyfrowania lub weryfikacji podpisów. Klucz prywatny jest znany tylko właścicielowi i pozwala na deszyfrowanie i podpisywanie wiadomości. Bezpieczeństwo kryptosystemów asymetrycznych oparte jest na trudności rozwiązania pewnych problemów obliczeniowych. Dokładniej z pewnej tajnej wielkości można efektywnie  wyznaczyć  klucz prywatny i publiczny, natomiast wyznaczenie z klucza publicznego klucza prywatnego wymaga rozwiązania problemu o dużej złożoności obliczeniowej.
Dobrze znane kryptosystemy asymetryczne to RSA oparty na trudności rozkładu dużych liczb na czynniki pierwsze oraz kryptosystemy w ciałach skończonych i na krzywych eliptycznych oparte na trudności rozwiązania problemu logarytmu dyskretnego. Stosując krzywe eliptyczne można otrzymać efektywniejsze kryptosystemy, ponieważ istnieją efektywniejsze metody łamania RSA, np. dla poziomu bezpieczeństwa 80 bitów, w przypadku krzywych eliptycznych można stosować około 8 razy krótszy klucz niż w przypadku RSA, przez co otrzymuje się znacznie efektywniejszy kryptosystem.  Istotną rolę w kryptografii asymetrycznej odgrywa autentyczność klucza publicznego potwierdzana przez certyfikaty cyfrowe. Kryptografia asymetryczna jest znacznie wolniejsza od symetrycznej, dlatego w praktyce stosuje się ją głównie do podpisów cyfrowych i wymiany kluczy szybkich szyfrów symetrycznych, które wykorzystuje się do szyfrowania dużych danych. W praktyce można wykorzystać oprogramowanie kryptograficzne, np. PGP, GNU Privacy Guard (GPG), openSSL, pozwalającym m.in. na szyfrowanie wiadomości, uwierzytelnienie i podpisy cyfrowe. Kryptografia jest stosowana w protokołach internetowych  TLS/SSL dających poufność, integralność i uwierzytelnienie  oraz w protokole SET (Secure Electronic Transactions)  bezpiecznych transakcji z użyciem kart kredytowych. Implementacja wybranych algorytmów kryptograficznych jest dostępna w bibliotekach programistycznych C, C++, Java.  Kryptografia jest również dziedziną stale się rozwijającą i mającą inne zastosowania  m.in. szyfrowanie homomorficzne,  bezpieczne obliczenia wielostronne,  elektroniczne głosowania, kryptowaluty (bitcoin).

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest m.in.  elementarne przedstawienie następujących zagadnień:   

 • wprowadzenie podstawowych faktów i metod matematycznych wykorzystywanych w kryptografii,
 • wprowadzenie podstawowych pojęć i operacji kryptograficznych, ich własności i zastosowań,  
 • opis standardowych kryptosystemów symetrycznych i asymetrycznych na poziomie potrzebnym do zrozumienia ich działania i implementacji, 
 • zastosowania wybranych programów kryptograficznych i bibliotek programistycznych, 
 • samodzielne ćwiczenia z implementacji wybranych algorytmów i kryptosystemów oraz wykorzystania programów kryptograficznych, 
 • omówienie wybranych ataków na kryptosystemy,
 • wprowadzenie podstaw pozwalających na rozszerzenie wiedzy.  

Adresaci szkolenia

Osoby zainteresowane wykorzystaniem kryptografii, zrozumieniem działania podstawowych kryptosystemów i ich implementacji. Zajęcia są prowadzone od podstaw i nie jest wymagana żadna specjalna wiedza, chociaż użyteczna jest pewna wiedza o programowaniu. Istnieje możliwość dokładniejszego omówienia wybranych partii materiału w zależności od indywidualnych potrzeb oraz rozszerzenia szkolenia o dodatkowy materiał. 

Sprawdź zakres tematyczny innych szkoleń z krytpgorafii:  

 1. Wprowadzenie do kryptografii - podstawowe zastosowania (3 dni) 
 2. Wprowadzenie do kryptografii - rozszerzone zastosowania (3 dni) 

Czas i forma szkolenia

35 godzin (5 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

 1. Klasyczne szyfry i metody ich łamania:   szyfry podstawieniowe i oparte na permutacjach, szyfr Vigenere, Hilla, podstawowe typy ataków ze znanym lub wybranym tekstem jawnym (szyfrogramem),  kryptoanaliza częstościowa.    
 2. Kryptografia symetryczna: szyfry strumieniowe, one time pad, szyfry RC4, Trivium i in., generatory pseudolosowe.  Szyfry blokowe   DES, 3DES, AES, Blowfish i in,  tryby działania szyfrów blokowych ECB,  CBC, OFB, CTR,  CFB,   kryptoanaliza liniowa i różnicowa.  
 3. Funkcje skrótu:  paradoks dnia urodzin,   funkcje skrótu  Merkle-Damgard, MD5, Secure Hash Algorithm SHA-1, SHA-2,  RIPEMD,  kody uwierzytelnienia  wiadomości, HMAC, commitments. 
 4. Podstawowe fakty z teorii liczb, własności ciał skończonych i krzywych eliptycznych: rozszerzony algorytm Euklidesa, chińskie twierdzenie o resztach, twierdzenie o liczbach pierwszych,  testowanie pierwszości, reprezentacja ciał skończonych,  implementacja podstawowych działań w ciałach skończonych,  definicja dodawania punktów na  krzywych eliptycznych.
 5. Kryptografia asymetryczna:  kryptosystem RSA,  kryptosystemy oparte na problemie logarytmu dyskretnego w ciałach skończonych i  na krzywych eliptycznych, porównanie poziomów bezpieczeństwa tych kryptosystemów, wymiana kluczy Diffiego-Hellmana, szyfrowanie ElGamala,  standard podpisu  cyfrowego  DSA i ECDSA,   infrastruktura klucza publicznego, certyfikaty, protokół Kerberos. 
 6. Protokoły sieciowe i oprogramowanie kryptograficzne: protokoły sieciowe  SSL, TLS, IPsec, Secure Electronic Transaction (SET),    oprogramowanie  kryptograficzne Pretty Good Privacy (PGP), GNU Privacy Guard (GnuPG), OpenSSL, wykorzystanie bibliotek programistycznych.
 7. Wybrane  metody łamania RSA i kryptosytemów opartych na problemie logarytmu dyskretnego:  faktoryzacja metodą baz rozkładu, metoda faktoryzacji Lenstry oparta na krzywych eliptycznych, metody rho-Pollarda, indeksu, Polliga-Hellmana,  atak kanałem pobocznym. 
 8. Protokoły kryptograficzne i inne zastosowania:  zastosowania iloczynów dwuliniowych na krzywych eliptycznych w  realizacji kryptografii opartej na tożsamości i tworzeniu  krótkich podpisów cyfrowych,  współdzielenie sekretów, szyfrowanie i podpisy progowe, protokoły zerowej wiedzy,  bezpieczne obliczenia wielostronne,    głosowania i aukcje  elektroniczne,  kryptowaluty - bitcoin.  

Opinie uczestników