Szkolenia w kategorii: Web Services

Usługa sieciowa to właściwość systemu teleinformatycznego polegająca na powtarzalnym wykonywaniu przez ten system z góry określonych funkcji po otrzymaniu, za pomocą sieci teleinformatycznej, danych uporządkowanych w określonej strukturze. Dzięki usługom sieciowym można konstruować systemy rozproszone i aplikacje internetowe. Aplikacje te komunikują się przez sieć komputerową, z wykorzystaniem odpowiednich protokołów dostępu zdalnego.

W ramach naszej oferty szkoleń proponujemy warsztaty z :

Zaawansowane wyszukiwanie