Powrót do katalogu

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
2 700 / 3 dni
Zgłoś chęć udziału

Inne > MS Office > Access

Szkolenie: Access - tworzenie aplikacji

Kod: [Access]
Pobierz program

Wprowadzenie

Kurs przeznaczony dla osób, które już znają podstawy działania Microsoft Access i chciałyby skupić się na tworzeniu aplikacji użytkowych opartych o Access i bazę danych SQL Server.

Cel szkolenia

Projektowanie interfejsu użytkownika poprzez konstrukcję formularzy (interfejs) i raportów opartych o zaawansowane kwerendy. Automatyzacja przetwarzania danych.

Adresaci szkolenia

Osoby przetwarzający duże ilości danych, pracownicy działów personalnych, księgowości i analiz. Twórcy wykresów i raportów seryjnych w oparciu dane na serwerze SQL. Pracownicy, których zadaniem jest zbieranie i przetwarzanie dużych ilości danych.

Czas i forma szkolenia

21 godzin (3 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

Zasady projektowania baz danych
• Planowanie aplikacji – frontend i backend
• Normalizacja baz danych – postacie normalizacji dla bazy SQL Server
• Tworzenie relacji, indeksów i kluczy w widoku projektu tabeli
• Tworzenie tabel w oparciu o widok projektu i diagram bazy SQL
• Wartości domyślne i poprawność danych na poziomie komórki i całej
tabeli
• Pola kombi jako źródła danych dla pól tabeli (słowniki w interfejsie
programu)
• Przyłączanie tabel SQL do aplikacji Access
Rozbudowane kwerendy wybierające
• Kwerendy oparte na wielu tabelach (SQL Server)
• Złączenia w kwerendzie – lewe, prawe i iloczyn kartezjański (JOIN)
• Konwersja danych podczas wykonywania kwerendy (CONVERT, CAST)
• Funkcje logiczne i sprawdzające z uwzględnieniem wartości pustych
(ISNULL)
• Kwerendy parametryczne i przekazujące ODBC
• Podstawowe polecenia w kwerendach w widoku SQL serwera
• Optymalizacja wykonania kwerendy – plan wykonania kwerendy
Kwerendy akcji – zaawansowanie operacje na danych
• Aktualizacja danych w tabelach z użyciem kwerend aktualizujących
• Usuwanie danych z użyciem kryteriów – kwerendy bezpośrednie
• Mechanizmy aktualizujące i transferujące dane z i do bazy danych
• Użycie kwerend akcji do aktualizacji danych z plików zewnętrznych
• Kryteria funkcje i zastosowanie w ich tworzeniu konstruktora wyrażeń
• Polecenia SQL w makrze i kodzie VBA
Projektowanie formularzy – interfejs użytkownika
• Tworzenie formularzy i konstruowanie interfejsu użytkownika
• Formularze standardowe (pojedynczy, ciągły i tabelaryczny i dzielony
• Formanty formularza ich formatowanie i łączenie ze źródłem danych
• Źródła danych dla formularza, kwerendy oparte na wielu tabelach
• Przekazywanie wartości z formularza do kwerendy SQL
• Kwerenda z parametrem jako źródło danych dla formularza
• Formularz nadrzędny i podrzędny – tworzenie powiązań między nimi
• Programowanie zachowania formantów z użyciem makr osadzonych
• Akcje i obsługa zdarzeń w formularzu (automatyzacja)
Projektowanie raportów
• Projektowanie i tworzenie raportów od strony danych i wizualnej
• Formanty - pola tekstowe, etykiety, elementy graficzne w raportowaniu
• Zaawansowane formanty z funkcjami agregującymi w polach
obliczeniowych
• Sekcje raportu – nagłówek, szczegóły, stopki i podsumowania
• Raporty agregujące i zliczające
• Zagnieżdżanie w raporcie innego raportu i formularz jako element raportu
• Wydruki seryjne z użyciem raportu – wykres seryjny i tabele
zagnieżdżone
Makra i automatyzacja pracy
• Zastosowanie VBA + SQL w automatyzacji pracy
• Automatyzacja czynności z użyciem makr, obsługa autostartu makr

Opinie uczestników