Opinie uczestników

Znaleziono 297 opinii

Helpdesk IT

W szkoleniu podobało mi się przygotowanie merytoryczne prowadzącego oraz forma prowadzenia szkolenia.

Webservices with SOAP and WSDL Basics

Profesjonalne podejście prowadzącego. Umiejętność przekazania wiedzy przez trenera.

Wykraczając poza relacyjne bazy danych: Neo4j

Na szkoleniu został przekazany szeroki zakres informacji.

Odzyskiwanie danych z dysków twardych

Osoba prowadząca szkolenie posiadała ogromną wiedzę w przedstawianym temacie.

Odzyskiwanie danych z dysków twardych

W szkoleniu podobał mi się duży profesjonalizm prowadzącego.

Tworzenie aplikacji WPF MVVM

W szkoleniu podobała mi się otwartość prowadzącego na potrzeby grupy.

JasperReports

W szkoleniu podobało mi się podejście prowadzącego do potrzeb grupy.

User Interface Designer

W szkoleniu podobał mi się opis procesu rozmowy z klientem pod względem tworzenia interfejsu oraz informacje poparte badaniami.

Administracja serwerem Tomcat

Bardzo wysoki poziom wiedzy prowadzącego.

Administracja serwerem Tomcat

W szkoleniu podobał mi się sposób prowadzenia kursu oraz reakcja trenera na problemy i pytania.