Powrót do katalogu

VOUCHERY SZKOLENIOWE 2023/2024 R.
Kup w 2023 r.  - wykorzystaj do końca przyszłego roku!
Potrzebujesz wykorzystać budżet szkoleniowy w bieżącym okresie rozliczeniowym? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Kupując voucher już teraz, zachowujesz gwarancję stałej ceny, a szkolenie możesz zrealizować w przyszłym roku.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
4 900 / 5 dni
Zgłoś chęć udziału

Inne > Odzyskiwanie danych

Szkolenie: Odzyskiwanie danych z dysków twardych

Kod: [Odzyskiwanie danych]
Pobierz program

Wprowadzenie

Dane cyfrowe odgrywają coraz większą rolę w działaniach biznesu, funkcjonowaniu służb publicznych i w życiu prywatnym. Bardzo często nie są one już w żaden sposób przechowywane w postaci papierowej. Nie zawsze są też dostatecznie zabezpieczone przed ich utratą. Kopia zapasowa – ile w ogóle jest wykonywana – nierzadko okazuje się uszkodzona lub zbyt nieaktualna, by mogła z powodzeniem zastąpić utraconą informację. W pogoni za oczekiwaniami rynku, także przy produkcji nośników danych, producenci poszukują oszczędności i balansują na granicy możliwości fizycznych. Zwiększanie pojemności i wydajności przy jednoczesnym obniżaniu kosztów musi skutkować wzrostem awaryjności. Współcześnie wiele modeli dysków twardych nie mogłoby przetrwać okresu gwarancyjnego, gdyby nie zaszyte w oprogramowaniu układowym algorytmy korekcji błędów oraz zarządzania defektami powierzchni. Ale złożone oprogramowanie układowe zarządzające dyskiem samo w sobie nie jest niezawodne i jego problemy stały się osobną kategorią coraz popularniejszych usterek. Nawet jeśli sam dysk się nie zepsuje, dane mogą zostać utracone w wyniku ludzkich pomyłek, błędów systemowych, infekcji złośliwym oprogramowaniem, a także celowych działań, które z mniejszą lub większą skutecznością mogą te informacje uszkodzić. Odzyskiwanie danych jest sztuką ratowania tego, co w danej sytuacji jest możliwe do uratowania. Wymaga ostrożności w postępowaniu i adekwatności podejmowanych działań, tak, by nie doprowadzić do pogorszenia stanu nośnika i jego zawartości. Dlatego tak istotne znaczenie ma zrozumienie budowy i zasad funkcjonowania dysków twardych oraz umiejętność przeprowadzenia diagnostyki przed podjęciem działań, których skutki mogą być nieodwracalne.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z:
- dyskiem twardym, jego budową i funkcjonowaniem,
- przechowywaniem i organizacją danych w ujęciu fizycznym i logicznym,
- przyczynami awarii i utraty danych,
- narzędziami wykorzystywanymi w odzyskiwaniu danych,
- podstawami diagnostyki dysków twardych,
- podstawowymi metodami postępowania w przypadku różnych typów uszkodzeń oraz przygotowanie ich do dalszej nauki w zakresie odzyskiwania danych.

Po szkoleniu uczestnik będzie:
- rozumiał, jak jest zbudowany i jak działa dysk twardy,
- odróżniał adresację na poziomie fizycznym, LBA i struktur logicznych,
- potrafił zminimalizować ryzyko pogorszenia stanu dysku i jego zawartości,
- potrafił zidentyfikować protokół komunikacyjny, typ magistrali i rodzaj złącza
- dobrać odpowiednią przejściówkę do podłączenia dowolnego dysku,
- umiał przeprowadzić podstawową diagnostykę, zinterpretować jej wyniki
- umiał identyfikować najpopularniejsze usterki,
- rozumiał zasady działania oprogramowania do odzyskiwania danych,
- potrafił wykonać pełną lub częściową kopię posektorową,
- potrafił poprawnie zidentyfikować model dysku 
- potrafił dobrać dawcę podzespołów,
- umiał wykonać podstawowe naprawy PCB oraz przysposobić PCB dawcy,
- potrafił realnie ocenić swoje umiejętności 
- potrafił powstrzymać się od działań, do których jeszcze nie jest przygotowany,
- wiedział, jak samodzielnie może rozwijać umiejętności manualne w zakresie mechaniki dysków twardych,
- znał ogólny model architektury oprogramowania układowego dysków twardych,
- umiał ograniczyć pojemność dysku twardego i usunąć takie ograniczenie,
- potrafił skomunikować się z dyskiem przez terminal szeregowy.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do techników serwisów komputerowych, informatyków śledczych, techników kryminalistycznych, funkcjonariuszy służb policyjnych, administratorów systemów, osób odpowiedzialnych za reakcję na awarię infrastruktury IT, nauczycieli informatyki.

Czas i forma szkolenia

35 godzin (5 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

1. Podstawowe zagadnienia związane z budową dysków twardych ich funkcjonowaniem i usterkami
 Zarys rozwoju technologii dysków twardych, ważniejsze zmiany technologiczne, stan badań
 Podłączenie dysku twardego do komputera. Standardy i protokoły komunikacyjne, typy magistral, rodzaje złącz
 Ogólny schemat budowy dysku twardego
 Podstawy fizyki zapisu magnetycznego. Zapis równoległy i prostopadły
 Autopsja dysku twardego z omówieniem poszczególnych elementów i ich roli w
przechowywaniu danych
 Ogólny model architektury oprogramowania układowego dysków twardych
 Organizacja danych na dysku twardym. Poziomy adresacji. Podsystem translacji adresów logicznych na fizyczne
• Zarządzanie defektami. Rola list defektów w podsystemie translacji
 Podstawy serwomechanizmu. Sektory serwo, śledzenie ścieżki, sygnał błędu pozycjonowania
 Technologia SMR. Media Cache i dwupoziomowy system translacji.
 Sekwencja startowa dysku twardego.

2. Najczęściej pojawiające się problemy w odzyskiwaniu danych
 Problemy logiczne i fizyczne
 Struktury logiczne i ich rola w dostępie do danych. Adresacja na poziomie logicznym. Proces lokalizacji i odczytu plików
 Najczęstsze przyczyny i objawy wystąpienia problemów logicznych.
 Automatyczna naprawa uszkodzonych struktur logicznych i jej konsekwencje dla możliwości odzyskiwania danych
 Ataki złośliwego oprogramowania, szyfrowanie danych
 Logiczne zespoły złożone z wielu dysków – podstawowe informacje o macierzach RAID
 Najczęstsze błędy i problemy związane z macierzami RAID
 Degradacja i defekty powierzchni magnetycznej. Wpływ prądu zasilającego oraz czynników środowiskowych na pracę dysku twardego
 Uszkodzenia elektryczne i elektroniczne
 Skutki zalania i korozji
 Uszkodzenia mechaniczne. Najczęstsze przyczyny i mechanizm powstawania usterek
 Uszkodzenia oprogramowania układowego. Związek usterek oprogramowania układowego z architekturą i stanem technicznym dysku
 Wpływ uszkodzeń fizycznych na stan struktur logicznych
 Wpływ celowych uszkodzeń i zdarzeń losowych na stan techniczny dysku.
 Programowe i sprzętowe metody nieodwracalnego usuwania danych oraz ich skuteczność
 Wstępna wizualna analiza dysku
 Uruchomienie dysku. Znaczenie diagnostyczne odgłosów
 Znaczenie diagnostyczne paszportu dysku i błędów detekcji
 Metody wstępnego odróżniania kategorii uszkodzeń

3. Przegląd oprogramowania i urządzeń do odzyskiwania danych
 Podstawowe programy diagnostyczne i ich wykorzystanie
 Skanowanie powierzchni i interpretacja wyników
 Rejestr stanu i rejestr błędów oraz ich znaczenie w diagnostyce dysków twardych
 Uszkodzone sektory i ich rodzaje
 Zerowanie i remapowanie jako procedury naprawcze i ich wpływ na możliwości odzyskania danych
 Analiza SMART i jej wartość diagnostyczna
 Ogólne zasady działania programów do odzyskiwania danych
 Wybrane przykłady prostych programów do odzyskiwania danych
 Zaawansowane programy do pracy ze strukturami logicznymi
 Hex-edytor i jego wykorzystanie w odzyskiwaniu danych, możliwości bezpośredniej edycji nośnika
 Zabezpieczanie danych na drugim nośniku. Kopia posektorowa, a kopia zapasowa i obraz systemu. Blokery sprzętowe. Możliwości logicznego ukrycia dysku przed systemem operacyjnym
 Koncept mapy. Możliwości wykonania częściowej kopii posektorowej i mapowania wybranych plików
 Podstawowe narzędzia ręczne. Ochrona ESD
 Terminal szeregowy i jego przeznaczenie.
 Zaawansowane rozwiązania sprzętowo – programowe do pracy z uszkodzonymi dyskami
 Komora laminarna, jako niezbędny element czystego środowiska do ingerencji w podsystem mechaniczny dysków twardych
 Narzędzia do ingerencji w podsystem mechaniczny dysków twardych 
 Przykłady rozwiązań dedykowanych i uniwersalnych
 Podstawowe informacje o urządzeniach wykorzystywanych w laboratoriach fabrycznych i naukowych

4. Dobór elementów do naprawy dysków
 Prawidłowa identyfikacja dysku. Marka handlowa, a model techniczny
 Schematy oznaczeń modelów stosowane przez producentów
 Rodziny modeli
 Kryteria doboru PCB
 Możliwość podstawienia PCB bez zintegrowanego mostka USB-SATA
 Podstawowe kryteria doboru dawców głowic
 Oznaczenia kodowe stosowane przez producentów
 Postępowanie w przypadku braku odpowiedniego dawcy. Dobór dawcy głowic w kategoriach prawdopodobieństwa

5. Naprawa elektroniki
 Diagnostyka uszkodzeń elektroniki
 Utlenienie i zasiarczenie kontaktów
 Elementy zabezpieczające i ich uszkodzenia
 Uszkodzenia sterownika silnika
 Mostki szyfrujące i rozwiązywanie związanych z nimi problemów
 Identyfikowanie i wymiana uszkodzonych elementów
 Przysposobienie PCB dawcy

6. Wymiana głowic i talerzy w dyskach
 Przygotowanie do pracy w komorze laminarnej, człowiek, jako źródło zanieczyszczeń
 Przygotowanie pacjenta i dawcy do rozebrania, dobór narzędzi
 Podstawy pracy w komorze laminarnej, ergonomia, zalecenia eksploatacyjne
 Kolejność demontażu podzespołów
 Magnesy stałe i mechaniczne ograniczniki wychylenia bloku głowic magnetycznych
 Sposoby parkowania głowic. Demontaż i montaż bloku głowic magnetycznych
 Sposób postępowania w przypadku zaparkowania głowic na powierzchni talerza
 Zablokowanie silnika
 Zanieczyszczenia powierzchni talerzy i sposoby ich usuwania
 Zarysowania talerzy, zapiły, przykłady zeszlifowanej powierzchni

7. Rozwiązywanie problemów z firmware dysków
 Klasyfikacja modułów oprogramowania układowego ze względu na znaczenie dla uruchomienia dysku i uzyskania dostępu do danych
 Moduły zamienne i unikatowe dla danego dysku oraz ich rola w dostępie do danych
 Najczęstsze problemy oprogramowania układowego i ich przyczyny
 HPA, jako metoda ograniczania pojemności nośnika i ukrywania danych
 Podsystem bezpieczeństwa, hasła ATA,
 Proces automatycznej realokacji uszkodzonych sektorów, a problem listy relo w dyskach WD
 Wprowadzenie do użycia terminala szeregowego w diagnostyce i naprawie dysków Seagate
 Wyprowadzenie ze stanu zajętości, identyfikacja ścieżek kanału odczytu
 Test głowic
 Odczyt i kasowanie SMART
 Odczyt wybranych plików systemowych strefy serwisowej
 Problem tzw. Czarnej serii (mucha CC)

8. Zajęcia praktyczne / ćwiczenia
 W przeplocie z częścią teoretyczną dotyczącą poszczególnych zagadnień
 Diagnostyka losowych usterek

Opinie uczestników

  • Osoba prowadząca szkolenie posiadała ogromną wiedzę w przedstawianym temacie.

    Helpdesk - Klient Vavatech

  • W szkoleniu podobał mi się duży profesjonalizm prowadzącego.

    Informatyk - Vitalabo