Powrót do katalogu

VOUCHERY SZKOLENIOWE 2023/2024 R.
Kup w 2023 r.  - wykorzystaj do końca przyszłego roku!
Potrzebujesz wykorzystać budżet szkoleniowy w bieżącym okresie rozliczeniowym? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Kupując voucher już teraz, zachowujesz gwarancję stałej ceny, a szkolenie możesz zrealizować w przyszłym roku.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
1 800 / 2 dni
Zgłoś chęć udziału

Inne > MS Office > Access

Szkolenie: Access - tworzenie i zarządzanie bazą danych

Kod: [Access]
Pobierz program

Wprowadzenie

Kurs przeznaczony dla osób, które już znają podstawy działania Microsoft Access i chciałyby pogłębić jego znajomość, a także uzupełnić braki lub poznać nowe funkcje.

Cel szkolenia

Nauka projektowania baz danych i praktyczne wykorzystanie tych umiejętności. Budowa kwerend, formularzy (interfejs) i raporty, automatyzacja działania danych.

Adresaci szkolenia

Analitycy przetwarzający duże ilości danych, pracownicy działów personalnych, księgowości i analiz. Osoby tworzące wykresy i raporty seryjne w oparciu różnorodne źródła informacji. Pracownicy, których zadaniem jest zbieranie i przetwarzanie dużych ilości danych.

Czas i forma szkolenia

14 godzin (2 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

Zasady projektowania baz danych
• Planowanie aplikacji – schemat i przeznaczenie
• Normalizacja baz danych – postacie normalizacji
• Tworzenie relacji, indeksów i kluczy w widoku projektu tabeli
• Tworzenie tabel w oparciu o widok projektu
• Wartości domyślne i poprawność danych na poziomie komórki i całej
tabeli
• Pola kombi jako źródła danych dla pól tabeli
• Zaawansowane relacje
Rozbudowane kwerendy wybierające
• Kwerendy oparte na wielu tabelach
• Sprzężenia w kwerendzie – lewe, prawe i iloczyn kartezjański
• Konwersja danych podczas wykonywania kwerendy
• Funkcje logiczne i sprawdzające z uwzględnieniem wartości pustych
• Kwerendy parametryczne
• Podstawowe polecenia w kwerendach w widoku SQL
• Optymalizacja wykonania kwerendy
• Pobieranie danych z zewnętrznych źródeł – import, eksport i łączenie
Kwerendy akcji – zaawansowanie operacje na danych
• Aktualizacja danych w tabelach z użyciem kwerend aktualizujących
• Usuwanie danych z użyciem kryteriów
• Mechanizmy aktualizujące i transferujące dane z i do bazy danych
• Użycie kwerend akcji do aktualizacji danych z plików zewnętrznych
• Kryteria funkcje i zastosowanie w ich tworzeniu konstruktora wyrażeń
• Kwerendy krzyżowe a tabele przestawne w Accessie
Projektowanie formularzy – interfejs użytkownika
• Tworzenie formularzy i konstruowanie interfejsu użytkownika
• Formularze standardowe (pojedynczy, ciągły i tabelaryczny i dzielony
• Formanty formularza ich formatowanie i łączenie ze źródłem danych
• Źródła danych dla formularza, kwerendy oparte na wielu tabelach
• Przekazywanie wartości z formularza do kwerendy
• Kwerenda z parametrem jako źródło danych dla formularza
• Formularz nadrzędny i podrzędny – tworzenie powiązań między nimi
• Programowanie zachowania formantów z użyciem makr osadzonych
• Akcje i obsługa zdarzeń w formularzu
Projektowanie raportów
• Projektowanie i tworzenie raportów od strony danych i wizualnej
• Formanty - pola tekstowe, etykiety, elementy graficzne w raportowaniu
• Zaawansowane formanty z funkcjami agregującymi w polach
obliczeniowych
• Sekcje raportu – nagłówek, szczegóły, stopki i podsumowania
• Raporty agregujące i zliczające
• Zagnieżdżanie w raporcie innego raportu i formularz jako element raportu
• Wydruki seryjne z użyciem raportu – wykres seryjny i tabele
zagnieżdżone
Makra i automatyzacja pracy
• Tworzenie makr i zarządzanie nimi – wstęp do VBA
• Automatyzacja czynności z użyciem makr, obsługa autostartu makr

Opinie uczestników