Powrót do katalogu

VOUCHERY SZKOLENIOWE 2023/2024 R.
Kup w 2023 r.  - wykorzystaj do końca przyszłego roku!
Potrzebujesz wykorzystać budżet szkoleniowy w bieżącym okresie rozliczeniowym? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Kupując voucher już teraz, zachowujesz gwarancję stałej ceny, a szkolenie możesz zrealizować w przyszłym roku.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
1 390 / 2 dni
Zgłoś chęć udziału

Autoryzowane szkolenia HPE > Project Management – PMBOK

Szkolenie: Agile Project Management

Kod: [HG7B6S]
Pobierz program

Wprowadzenie

Szkolenie dostarcza kierownikom projektów, kierownikom zespołów projektowych i członkom zespołów, managerom oraz interesariuszom zaangażowanym w zarządzanie projektem wiedzę, praktyki i techniki oraz inspiracje dotyczące praktycznego wykorzystania podejścia zwinnego (Agile Management) – metod Scrum i Kanban - zarówno w projektach, jak i w pracy operacyjnej. Gry i symulacje pozwalają uczestnikom doświadczyć i przećwiczyć metody Scrum i Kanban oraz przygotować się do ich praktycznego zastosowania we własnym środowisku biznesowym.

Cel szkolenia

  • Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu zwinnych metod zarządzania projektem.
  • Wypracowanie lub dopracowanie odpowiedzi na pytanie: które metody i techniki Agile będą mogły znaleźć zastosowanie w realizowanym przez uczestników szkolenia projekcie.
  • Wykonanie pierwszego kroku na drodze osiągnięcia zwinności biznesowej.
Kolejne kroki 
  • Agile Project Management 
  • Metoda Kanban – zwinne zarządzanie pracami i projektami 
  • Symulacja Business Agility 
  • PMI-ACP Prep

Adresaci szkolenia

Kierownicy projektów i zespołów projektowych rozpoczynający pracę ze zwinnymi metodami zarządzania projektami, pragnący uporządkować i usystematyzować swoją wiedzę oraz określić, jakie zwinne metody mogą być wykorzystywane w ich środowisku pracy. 
  • Menedżerowie funkcjonalni pragnący poznać zasady i metody zwinnego zarządzania projektami i wspierać ich wprowadzanie w swoim środowisku biznesowym.
Wymagania wstępne 
  • Doświadczenie w zarządzaniu projektami 
  • Pewna znajomość metod zwinnych będzie przydatna, choć nie jest wymagana

Czas i forma szkolenia

14 godzin (2 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

Moduł 1: Agile Project Management: podstawowe koncepcje 
• Podejście Agile a tradycyjne zarządzanie projektem: porównanie 
• Zmiany środowiska biznesowego i projektowego prowadzące do metod zwinnych 
• Zasady podejścia Agile 
• Krótki przegląd metod Agile: Scrum, Kanban, Lean, XP 
Moduł 2: Główne role w projekcie zwinnym (Scrum, Kanban) 
• Właściciel Produktu 
• Zespół projektowy 
• Coach - Scrum Master 
• Inne role w projektach zwinnych 
Moduł 3: Inicjowanie i planowanie projektu zwinnego – metoda Scrum i Kanban 
• Inicjowanie projektu zwinnego: 
• Planowanie projektu: wydań i iteracji 
• Zakres projektu: Backlog produktu, Historyjki użytkownika 
• Metody szacowania historyjek i zadań 
• Metody szacowania prędkości zespołu 
• Planowanie iteracji, planowanie wydania 
• Gra dotycząca metody Scrum – doświadczenie metody 
Moduł 4: Monitorowanie projektu zwinnego – metoda Scrum 
• Metody monitorowania iteracji i wydania 
• Praktyki realizacji projektu zwinnego: 
• Codzienne spotkanie 
• Demo produktu na koniec iteracji 
• Retrospektywa na koniec iteracji 
Moduł 5: Metoda Kanban 
• Pryncypia i zasady Kanban 
• Tablica Kanban i jej zawartość informacyjna 
• Limit prac w toku 
• Metody zapewnienia przepływu pracy w metodzie Kanban 
• Gra dotycząca metody Kanban – doświadczenie metody 
Moduł 6: Zastosowanie Agile w projektach uczestników szkolenia 
• Charakterystyka i wymagania projektów uczestników szkolenia 
• Wypracowanie odpowiedzi na pytanie: które metody i techniki Agile będą mogły znaleźć zastosowanie w projektach realizowanych przez uczestników szkolenia

Opinie uczestników