Powrót do katalogu

VOUCHERY SZKOLENIOWE 2023/2024 R.
Kup w 2023 r.  - wykorzystaj do końca przyszłego roku!
Potrzebujesz wykorzystać budżet szkoleniowy w bieżącym okresie rozliczeniowym? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Kupując voucher już teraz, zachowujesz gwarancję stałej ceny, a szkolenie możesz zrealizować w przyszłym roku.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
4 000 / 3 dni
Zgłoś chęć udziału

Analiza i projektowanie systemów IT > UML/BPMN

Szkolenie: BPMN – modelowanie procesów biznesowych

Kod: [BPMN-CMND]
Pobierz program

Wprowadzenie

W dynamicznie zmieniającym się świecie potrzeb i technologii, doskonalenie systemu zarządzania procesami przedsiębiorstwa staje się koniecznością. Czerpanie praktycznych korzyści z doświadczeń innych jest możliwe dzięki zrozumieniu dobrych praktyk. Jedną z tych praktyk jest umiejętność skutecznej komunikacji wszystkich osób (interesariuszy) zaangażowanych w realizację zadań projektowych, w każdej fazie realizacji projektu, w oparciu o zarządzanie procesowe. BPMN (Business Process Model and Notation) jest odpowiedzią na podstawową potrzebę skutecznej komunikacji między projektantami, klientami, użytkownikami, testerami, dokumentalistami i inżynierami tworzącymi system. Jest to stabilna notacja graficzna opisująca kroki w procesie biznesowym zaprojektowana tak, aby odzwierciedlić przepływ procesu lub informacji (komunikatów) pomiędzy różnymi procesami. Jednoznaczność modeli BMPN umożliwia także ich symulacje i praktyczne wdrożenie. Notacja DMN (Decision Model and Notation) umożliwia z kolei samodzielne modelowanie logiki decyzyjnej i dbanie o jej stałe aktualizowanie z perspektywy monitorowania i zarządzanie procesem decyzyjnym.

Cel szkolenia

 • zapoznanie słuchaczy z praktycznym wykorzystaniem notacji BPMN w modelowaniu oraz automatyzacji procesów biznesowych,
 • praktyczne zapoznanie ze standardem BPMN,
 • nabycie dobrych praktyk z perspektywy modelowania procesów biznesowych,
 • dla osób używających bądź znających BPMN - uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy oraz zwiększenie umiejętności modelowania procesów za pomocą BPMN,
 • zapoznanie słuchaczy z wykorzystaniem notacji DMN w celu modelowania decyzji.

Adresaci szkolenia

 • analitycy przygotowujący modele procesów biznesowych (m.in. do późniejszego modelowania systemów w języku UML), w szczególności:
  • kierownicy/menedżerowie różnych szczebli zarządzania,
  • konsultanci zewnętrzni i wewnętrzni,
  • analitycy procesów biznesowych,
  • grupy wdrożeniowe rozwiązań działających  w architekturze SOA,
 • przyszli menedżerowie/kierownicy oraz inne osoby, które projektują, planują i zarządzają procesami biznesowymi w organizacji,
 • przyszli konsultanci/specjaliści lean management oraz inne osoby, które standaryzują i optymalizują procesy biznesowe (np. korzystając z narzędzi typu Six Sigma),
 • służby informatyczne, dla których BPMN może być uzupełnieniem UML’a dzięki możliwości przygotowania konfiguratorów systemów, dzięki którym po uruchomieniu systemu dalsze zmiany mogą być wykonywane przez analityków bez udziału specjalistów informatyków (eksport do BPEL),
 • zespoły wdrożeniowe systemów ERP/CRM/WorkFlow i innych, gdzie nabyta wiedza może stanowić wspólną platformę porozumienia dla dostawców oprogramowania, konsultantów wdrożenia i użytkowników systemu.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili w praktyce modelować procesy biznesowe z wykorzystaniem notacji BPMN, zdobędą wiedzę, w jaki sposób przejść od modelu procesu do aplikacji wykonywalnego procesu, a także w jaki sposób monitorować i zarządzać procesami w środowisku produkcyjnym. Całość szkolenia przeplatana jest ćwiczeniami praktycznymi.

Praktyczna nauka modelowania będzie realizowana z wykorzystaniem różnych narzędzi, w tym np. Camunda, czy Bizagi Modeler.

Czas i forma szkolenia

21 godzin (3 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

1. Ogólne wiadomości o BPMN – perspektywa zarządzania procesowego
2. Podstawowe pojęcia stosowane w modelowaniu procesów – podstawowe elementy notacji
3. Model a mapa procesów
• Metamodel procesu biznesowego
• Praca w procesie (czynności i zadania)
 Podprocesy (czynności podzielne)
 Przebieg procesu
 Uczestnicy procesu, miejsca realizacji procesów
 Zdarzenia w procesie (początkowe, pośrednie, końcowe)
• Podział i łączenie przepływu procesu (rodzaje bramek)
4. Podstawowe typy diagramów procesów
• Diagramy orkiestracji
 Diagramy współpracy
5. Koncepcja żetonu (token)
6. Współpraca pomiędzy uczestnikami procesu
7. Dodatkowe informacje (artefkty)
8. Bramki – zróżnicowanie ścieżki działania w procesie
9. Czynności iteracyjne i zwielokrotnione
10. Dane wykorzystywane w procesie
11. Podprocesy zależne od wykonawcy
12. Proces globalny i czynność wywoływana
13. Uwzględnienie wpływu czynników zewnętrznych
14. Wycofanie skutków prawidłowo zakończonego zadania
15. Eskalacja i błędy w procesie
16. Transakcje biznesowe
17. Obsługa wyjątków
18. Przepływ Ad Hoc
19. Koordynacja działań uczestników, czynności choreografii
20.Schemat komunikacji pomiędzy uczestnikami
21.Modelowanie decyzji za pomocą notacji DMN
• Projektowanie modelu decyzyjnego
 Automatyzowanie procesu decyzyjnego
• Monitorowanie i zarządzanie procesem decyzyjnym

Opinie uczestników