Powrót do katalogu

VOUCHERY SZKOLENIOWE 2023/2024 R.
Kup w 2023 r.  - wykorzystaj do końca przyszłego roku!
Potrzebujesz wykorzystać budżet szkoleniowy w bieżącym okresie rozliczeniowym? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Kupując voucher już teraz, zachowujesz gwarancję stałej ceny, a szkolenie możesz zrealizować w przyszłym roku.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
Cena do ustalenia
Zgłoś chęć udziału

Inne > Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Szkolenie: Budowa, implementacja i doskonalenie zintegrowanych systemów bezpieczeństwa

Kod: [Bezpieczeństwo i odporność]
Pobierz program

Wprowadzenie

Ryzyka bezpieczeństwa informacji, w tym cyberzagrożenia - stanowią obecnie jedno z trzech najwyżej ocenianych ryzyk dla organizacji i Państw na poziomie globalnym. W XXI wieku, kiedy aktywa informacyjne oraz technologie informacyjne stanowią podstawę funkcjonowania oraz kluczowy element zarządzania, a zagrożenia z nimi związane stale rosną - niezbędne jest stworzenie, utrzymywanie, doskonalenie oraz ocena Zintegrowanych Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w tym ochrony przed cyberzagrożeniami. 

Jak wskazują doświadczenia wielu organizacji, które zostały dotknięte incydentami, sama prewencja, ochrona - nie jest wystarczająca. Każda organizacja musi posiadać sprawdzone i skuteczne mechanizmy ciągłości działania, zintegrowane procesy ładu organizacyjnego, ryzyka oraz zgodności, aby powstał skuteczny system zapewnienia odporności organizacji na wielowymiarowe i wielowektorowe zagrożenia.

Projektujemy, dostarczamy, doskonalimy, oceniamy oraz testujemy wszystkie obszary 
bezpieczeństwa oraz odporności organizacji. Analizujemy i dobieramy odpowiednie środki organizacyjne i technologiczne, adekwatne do zidentyfikowanych ryzyk, potrzeb, kontekstu oraz budżetu każdej organizacji. Pomagamy zbudować i podnosić dojrzałość kultury bezpieczeństwa w każdym aspekcie działania organizacji. Integrujemy procesy i systemy organizacji, aby były wydajniejsze oraz skuteczniej przeciwdziałały oraz eliminowały zagrożenia. Przygotowujemy organizacje na wystąpienie incydentów oraz sytuacji kryzysowych oraz pomagamy zarządzać w krytycznych momentach takich zdarzeń. Zapewniamy wsparcie dla komunikacji kryzysowej oraz odpowiednie mechanizmy mitygujące.

Nasze usługi to m.in.:
 wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 wdrażanie, doskonalenie oraz przygotowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001;
 wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw;
 wdrażanie, doskonalenie oraz przygotowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw wg ISO 28000;
 wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania ciągłością działania;
 wdrażanie, doskonalenie oraz przygotowanie systemów zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301;
 wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania kryzysowego;
 wdrażanie i doskonalenie systemów cyberbezpieczeństwa, w tym w obszarze wymagań Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC);
 budowanie i doskonalenie zintegrowanych systemów odporności organizacji;
 doradztwo w obszarze cyberbezpieczeństwa i zabezpieczeń technicznych;
 budowanie, doskonalenie systemu ochrony danych osobowych (RODO);
 budowanie programów świadomości bezpieczeństwa;

Czas i forma szkolenia

14 godzin (2 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

W zależności od potrzeb - ilość dni szkoleniowych, cena oraz szczegółowy zakres szkolenia - są ustalane indywidualnie.


Opinie uczestników