Powrót do katalogu

VOUCHERY SZKOLENIOWE 2022/2023 R.
Kup w 2022 r.  - wykorzystaj do końca przyszłego roku!
Potrzebujesz wykorzystać budżet szkoleniowy w bieżącym okresie rozliczeniowym? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Kupując voucher już teraz, zachowujesz gwarancję stałej ceny, a szkolenie możesz zrealizować w przyszłym roku.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
3 200 / 3 dni
Zgłoś chęć udziału

Back-End > C

Szkolenie: Programowanie w języku C

Kod: [C-PD]
Pobierz program

Wprowadzenie

Powstały na przełomie lat 60-tych i 70-tych XX wieku w laboratoriach Bell (wówczas firmy AT&T) język C został jednym z najpowszechniej używanych języków programowania w historii, a wiele później opracowanych języków czerpie pewne elementy, w tym przede wszystkim charakterystyczną składnię, właśnie z tego źródła.

Znajomość języka C (bez rozszerzeń obiektowych, w wersji powszechnie znanej jako „ANSI C”) jest obecnie potrzebna przede wszystkim do programowania elementów systemów operacyjnych oraz aplikacji bezpośrednio korzystających z zasobów systemu, szczególnie dla platform opartych o system UNIX (w tym Linux, BSD czy do pewnego stopnia Android), ale rozwiązania oparte o C można spotkać w przeróżnych miejscach. Znajomość C i pojęć obecnych w tym języku (przede wszystkim modelu zarządzania pamięcią) jest także niezbędna, aby dobrze rozumieć działanie systemu operacyjnego (szczególnie UNIX) i aplikacji (także tych pisanych w innych językach) uruchamianych bezpośrednio w systemie.

W stosunku do technologii opartych o maszyny wirtualne, takich jak Java czy .NET, dobrze wykorzystany język C daje możliwość stworzenia rozwiązań „lżejszych” i bardziej wydajnych. Z kolei w stosunku do przebogatego języka C++, C można uznać za język prosty, czysty i czytelny. Wbrew obiegowej opinii w C można programować w sposób strukturalny tworząc duże i wyrafinowane systemy, czego przykładem jest choćby jądro, sterowniki i wiele aplikacji użytkowych systemu Linux. Obecny w C bezpośredni dostęp do pamięci i zasobów to jednak także zagrożenia, dlatego tym bardziej warto znać zasady poprawnego programowania w tym języku.

Cel szkolenia

Szkolenie jest podstawowym kursem języka C, obejmującym składnię języka, typy danych ze szczególnym uwzględnieniem tablic i wskaźników oraz elementy biblioteki standardowej, w tym wejście/wyjście i operacje na napisach. Istotnym składnikiem szkolenia są warsztaty praktyczne, w trakcie których uczestnicy pod kierunkiem prowadzącego implementują w C algorytmy i struktury danych typowe dla każdego wstępnego kursu programowania, ale także realizują ukierunkowane zadania pozwalające przećwiczyć wybrane elementy języka i biblioteki standardowej.

Szkolenie prowadzone jest na platformie Linux z wykorzystaniem kompilatora GNU C (gcc), zdecydowana większość materiału dotyczy jednak elementów niezależnych od platformy. Szkolenie obejmuje najczęściej używane elementy języka C w wersji zgodnej ze standardem ISO/IEC 9899:2011 (tzw. C11), ze zwróceniem uwagi na historię wybranych elementów oraz niektóre niestandardowe rozszerzenia dostępne w GNU C.

Po zakończeniu szkolenia aktywny uczestnik potrafi:

 • zapisywać w języku C algorytmy oparte o pętle lub rekurencję,
 • poprawnie dzielić programy na pliki .c i .h oraz tworzyć proste skrypty programu make w celu rozłącznej kompilacji modułów,
 • poprawnie korzystać z pamięci alokowanej statycznie i dynamicznie,
 • korzystać ze struktur, tablic oraz wskaźników, w tym arytmetyki na wskaźnikach,
 • korzystać ze standardowego wejścia i wyjścia oraz plików,
 • wczytywać i wypisywać tekst w postaci sformatowanej oraz wykonywać operacje na napisach.

Szkolenie nie obejmuje m.in. następujących tematów (a może być traktowane jako wstęp umożliwiający ich dalsze studiowanie):

Szkolenie nie obejmuje m.in. następujących tematów:

 • elementy języka C++ nieobecne w C (jak klasy, szablony, strumienie),
 • komunikacja i synchronizacja międzyprocesowa, wielowątkowość (patrz szkolenie C-IPC),
 • komunikacja sieciowa (patrz szkolenie C-TCP),
 • tworzenie dynamicznie ładowanych bibliotek, praca w trybie jądra i inne specyficzne
 • zastosowania języka C.

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są osoby chcące od podstaw dobrze poznać język C oraz nauczyć się poprawnego programowania w tym języku.

Oczekiwania wstępne:

 • znajomość podstawowych pojęć informatyki i programowania,
 • zalecane doświadczenie w programowaniu w jakimkolwiek języku.

Szkolenie polecamy zarówno początkującym programistom chcącym na przykładzie języka C nauczyć się dobrych praktyk w programowaniu, jak i doświadczonym programistom innych języków, którzy mają potrzebę zastosowania języka C w kolejnym projekcie. Szkolenie można także odbyć po prostu w celach samorozwojowych, aby poznać język będący podstawą większości współczesnych języków programowania.

Czas i forma szkolenia

21 godzin (3 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

 1. Odrobinka historii; zależności z innymi językami i technologiami.
 2. Składnia języka C.
  1. Instrukcje sterujące.
  2. Wyrażenia, arytmetyka, porównania.
  3. Funkcje i parametry.
 3. Moduły i kompilacja.
  1. Kompilator gcc – możliwości użycia, podstawowe opcje.
  2. Podział programu na moduły i rozłączna kompilacja.
  3. Pliki nagłówkowe – ich rola, zasada działania, dobre i złe praktyki.
  4. Definicje i makra preprocesora.
  5. Program make i jego wykorzystanie do kompilacji programów w C.
 4. Typy i struktury danych.
  1. Typy liczbowe.
  2. Struktury i unie.
  3. Tablice.
 5. Pamięć i wskaźniki.
  1. Pamięć statyczna oraz dynamiczna.
  2. Wskaźniki do zmiennych i struktur.
  3. Wskaźniki w parametrach funkcji.
  4. Wskaźniki i tablice.
  5. Arytmetyka na wskaźnikach.
  6. Napisy w C.
 6. Tekstowe wejście/wyjście.
  1. Operacje na pojedynczych znakach i liniach.
  2. Funkcje scanf i printf.
  3. Tekstowe czytanie i pisanie plików.
 7. Surowe wejście/wyjście.
  1. Deskryptory plików.
  2. Operacje read i write.
 8. Przegląd biblioteki standardowej.
 9. Programowanie w C: zalety, wady, zagrożenia, dobre i złe praktyki.

Opinie uczestników

 • Bardzo zrozumiały sposób przekazywania informacji przez prowadzącego.

  Pracownik IT - Tramwaje Warszawskie

 • Podczas szkolenia została przedstawiona bardzo praktyczna wiedza, którą każdy z uczestników mógł przetestować. Pozwoliło to na lepsze zrozumienie tematu.

  Pracownik IT - Tramwaje Warszawskie