Powrót do katalogu

VOUCHERY SZKOLENIOWE 2023/2024 R.
Kup w 2023 r.  - wykorzystaj do końca przyszłego roku!
Potrzebujesz wykorzystać budżet szkoleniowy w bieżącym okresie rozliczeniowym? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Kupując voucher już teraz, zachowujesz gwarancję stałej ceny, a szkolenie możesz zrealizować w przyszłym roku.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
1 800 / 2 dni
Zgłoś chęć udziału

Inne > Analiza danych

Szkolenie: DAX + M - analiza danych

Kod: [DAX+M]
Pobierz program

Wprowadzenie

Szkolenie DAX + M w analizie danych dla aplikacji Power BI, Excel BI (Power Pivot) dedykowane jest osobom, które w codziennej pracy tworzą lub planują tworzyć modele danych oraz zaawansowane analizy z wykorzystaniem narzędzi Power BI, Power Pivot lub SQL Server Analysis Services.

Cel szkolenia

Szkolenie nauczy Cię umiejętności pozyskiwania i przetwarzania danych w celu podejmowania decyzji biznesowych. Poznasz języki DAX oraz M w zakresie raportowania i analizy danych, tak aby umieć wydobywać z bazy danych krytyczne dla biznesu informacje, a następnie wykorzystasz pobrane dane w pracy do tworzenia raportów w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel i Paneli Managera w Power BI.

Adresaci szkolenia

Szkolenie o profilu specjalistycznym, którego adresatami są osoby zajmujące się przetwarzaniem i analizą dużej ilości danych, w tym analitycy, księgowi i osoby podejmujące decyzje w oparciu o dane zawarte w rozporoszonych źródłach danych.

Czas i forma szkolenia

14 godzin (2 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

Przegląd oprogramowania
• Power Query w Excelu – przegląd aplikacji
• Power Query w Power BI – przegląd aplikacji
• 
Power Pivot w Excelu – aktywacja dodatku

Język M
• Czym jest język M
• Zastosowania M (Power BI, Power Pivot)
• 
Podstawy oraz koncepcja języka M

Język DAX

• Czym jest język DAX
• Zastosowania DAX (Power BI, Power Pivot)
• Tabele przestawne Power Pivot, kanwa raportu Power BI
• 
Podstawy oraz koncepcja języka DAX

Źródła danych dla modelu

• Arkusz kalkulacyjny Excel
• Pliki tekstowe CSV
• Pliki JSON
• Plik XML
• Foldery plików CSV
• Biblioteki SharePoint 365 jako repozytorium plików
• Plikowa baza danych Access
• Relacyjne bazy danych SQL
• 
Internetowe źródła danych

Power Query w łączeniu i przekształcaniu danych

• Filtrowanie i sortowanie danych wejściowych
• Kolumny obliczeniowe i warunkowe
• Tworzenie niestandardowych kolumn obliczeniowych
• Funkcje tekstowe i matematyczne
• Typy danych i ich konwersja
• 
Scalanie i podział kolumn

Model danych i język M
• Dołączanie i scalanie tabel
• Relacje w Excelu i modelu danych
• Funkcje zaawansowane języka M
• Usuwanie wartości zduplikowanych
• Pivot i Unpivot
• 
Agregacja i zliczanie

Aspekty praktyczne modelu danych

• Tabela przestawna oparta o model danych
• Wielokrotne odwołanie do obiektów
• Aktualizacja danych

Wprowadzenie do języka DAX
• Model danych
• Dobre praktyki organizacji danych
• Typy danych, konwersja typów, obsługa
• Tworzenie relacji między tabelami
• Tabele parametrów
• Relacje aktywne oraz nieaktywne
• Kierunek filtrowania
• Kolumny obliczeniowe
• Czym są kolumny obliczeniowe
• Tworzenie i modyfikacja kolumn obliczeniowych
• 
Operatory w języku DAX

Funkcje języka DAX
• Podstawowe funkcje: ROUND, IF, RELATED
• Funkcje daty i czasu: YEAR, MONTH, DAY, WEEKDAY, WEEKNUM, EOMONTH
• Funkcje logiczne NOT, OR, AND oraz operatory || oraz &&
• Funkcje tekstowe: LEFT, RIGHT, MID, LOWER, UPPER
• Funkcje matematyczne: ROUNDUP, ROUNDDOWN
• Funkcje konwersji: FORMAT

Miary obliczeniowe w DAX
• Miary obliczeniowe – tworzenie i modyfikacja
• Miara a kolumna obliczeniowa
• 
Funkcje agregujące: SUM, AVERAGE, DISTINCT

Kontekst wykonania zapytania

• Kontekst w formułach języka DAX – wiersza, zapytania i filtru.
• Funkcja CALCULATE
• 
Ukrywanie kolumn w widoku użytkownika

Tabele w języku DAX

• Tabele obliczeniowe
• Zakładanie i usuwania filtra dla tabeli
• Dobieranie filtrów
• Kontekst i jego zmiana w zapytaniu,
• Dodanie kontekstu filtra – funkcja FILTER
• Usunięcie kontekstu filtra – funkcja ALL
• 
Selektywne usunięcie kontekstu – funkcja ALLEXCEPT

Hierarchia w analizie
• Hierarchie generowane automatyczne
• Definiowanie hierarchii manualnie
• 
Modyfikacja istniejącej hierarchii

Funkcje języka DAX

• Funkcje tablicowe i filtra:
EVALUATE, ALLNOBLANKROW, VALUES, DISTINCT, 
ISFILTERED, ISCROSSFILTERED, CALCULATETABLE, ADDCOLUMNS, RELATEDTABLE, EARLIER, EARLIEST, HASONEVALUE
• Funkcje statystyczne
DISTINCTCOUNT, COUNT, COUNTA, COUNTROWS, COUNTBLANK

• Funkcje agregacji i rankingowe
SUMX, COUNTX, AVERAGEX, MINX, MAXX, RANKX

• 
Funkcja tworzące relację
USERELATIONSHIP


Time Intelligence w praktyce

• Tabele kalendarza w DAX
• Sortowanie tabel kalendarza
• Funkcje Time Intelligence w DAX (operacje na czasie)PREVIOUSYEAR, PREVIOUSMONTH, PREVIOUSDAY, FIRSTDATE, LASTDATE, DATESBETWEEN, DATEADD, DATEDIFF, TOTALYTD, TOTALMTD, TOTALQTD

Opinie uczestników