Powrót do katalogu

VOUCHERY SZKOLENIOWE 2023/2024 R.
Kup w 2023 r.  - wykorzystaj do końca przyszłego roku!
Potrzebujesz wykorzystać budżet szkoleniowy w bieżącym okresie rozliczeniowym? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Kupując voucher już teraz, zachowujesz gwarancję stałej ceny, a szkolenie możesz zrealizować w przyszłym roku.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
4 200 / 5 dni
Zgłoś chęć udziału

Autoryzowane szkolenia HPE > Linux Administration

Szkolenie: Enterprise Linux System Administration (GL250)

Kod: [H7091S]
Pobierz program

Wprowadzenie

This is an in-depth course that explores installation, configuration and maintenance of Linux systems. The course focuses on issues universal to every workstation and server. The course material is designed to provide extensive hands-on experience. Topics include installation and configuration; the boot process; user and group administration; filesystem administration, including quotas, FACLs, RAID and LVM; task automation; client networking; SELinux; software management; log files; troubleshooting; and more.

Adresaci szkolenia

Prerequisites 
Students should already be comfortable working in a Linux or Unix environment. Fundamentals such as the Linux filesystem, process management, and how to edit files will not be covered in class. An understanding of network concepts, and the TCP/IP protocol suite is helpful. These skills are taught in the U8583S Linux Fundamentals (GL120) course. 

Czas i forma szkolenia

35 godzin (5 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

Module 1: Linux Kernel & Devices 
• Hardware Discovery Tools 
• Configuring New Hardware with hwinfo 
• Kernel Hardware Info – /sys/ 
• /sys/ Structure 
• udev 
• Managing Linux Device Files 
• List Block Devices 
• SCSI Devices 
• USB Devices 
• USB Architecture 
• Kernel Modules 
• Configuring Kernel Components and Modules 
• Handling Module Dependencies 
• Configuring the Kernel via /proc/ 
• Console 
• Virtual Terminals 
• Keyboard & locale configuration 
• Serial Ports 
• Random Numbers and /dev/random 
• Lab Tasks 
 Adjusting Kernel Options 
 Linux Kernel Driver Compilation 
 Introduction to Troubleshooting Labs 
 Troubleshooting Practice: Kernel Modules 
Module 2: Systemd Overview 
• System Boot Method Overview 
• systemd System and Service Manager 
• Modifying systemd services 
• Systemd Service Sandboxing Features 
• systemd Targets 
• Legacy Support for SysV init 
• Lab Tasks 
 Managing Services with Systemd's systemctl 
 Creating a systemd unit file 
Module 3: GRUB2/Systemd Boot Process 
• Booting Linux on PCs 
• GRUB 2 
• GRUB 2 Configuration 
• GRUB 2 Security 
• Boot Parameters 
• Initial RAM Filesystem 
• init 
• Systemd local-fs.target and sysinit.target 
• Systemd basic.target and multi-user.target 
• Legacy local bootup script support 
• System Configuration Files 
• RHEL8 Configuration Utilities 
• SLES12 Configuration Utilities 
• Shutdown and Reboot 
• Lab Tasks 
 Boot Process 
 Booting directly to a bash shell 
 GRUB Command Line 
 Basic GRUB Security 
 Troubleshooting Practice: Boot Process 
Module 4: Software Maintenance 
• Managing Software 
• RPM Features 
• RPM Architecture 
• RPM Package Files 
• Working with RPMs 
• Querying and Verifying with RPM 
• Updating the Kernel RPM 
• Dealing With RPM & Yum Digest Changes 
• Yum Plugins & RHN Subscription Manager 
• YUM Repositories 
• YUM Repository Groups 
• Compiling/Installing from Source 
• Manually Installed Shared Libraries 
• Rebuilding Source RPM Packages 
• Lab Tasks 
 Managing Software with RPM 
 Creating a Custom RPM Repository 
 Querying the RPM Database 
 Installing Software via RPM & Source and Rebuilding SRPMs 
 Troubleshooting Practice: Package Management
Module 5: Local Storage Administration 
• Partitioning Disks with fdisk & gdisk 
• Resizing a GPT Partition with gdisk 
• Partitioning Disks with parted 
• Filesystem Creation 
• Persistent Block Devices 
• Mounting Filesystems 
• Resizing Filesystems 
• Filesystem Maintenance 
• Managing an XFS Filesystem 
• Swap 
• Filesystem Structures 
• Determining Disk Usage with df and du 
• Configuring Disk Quotas 
• Setting Quotas 
• Viewing and Monitoring Quotas 
• Filesystem Attributes 
• Lab Tasks 
 Creating and Managing Filesystems 
 Hot Adding Swap 
 Setting User Quotas 
Module 6: LVM & RAID 
• Logical Volume Management 
• Implementing LVM 
• Creating Logical Volumes 
• Activating LVM VGs 
• Exporting and Importing a VG 
• Examining LVM Components 
• Changing LVM Components 
• Advanced LVM Overview 
• Advanced LVM: Components & Object Tags 
• Advanced LVM: Automated Storage Tiering 
• Advanced LVM: Thin Provisioning 
• Advanced LVM: Striping & Mirroring 
• Advanced LVM: RAID Volumes 
• gnome-disk-utility 
• SLES Graphical Disk Tool 
• RAID Concepts 
• Array Creation with mdadm 
• Software RAID Monitoring 
• Software RAID Control and Display 
• Lab Tasks 
 Creating and Managing LVM Volumes
 Troubleshooting Practice: LVM 
○ Creating and Managing a RAID-5 Array 
Module 7: Remote Storage Administration 
• Remote Storage Overview 
• Remote Filesystem Protocols 
• Remote Block Device Protocols 
• File Sharing via NFS 
• NFSv4+ 
• NFS Clients 
• NFS Server Configuration 
• YaST NFS Server Administration 
• Implementing NFSv4 
• AutoFS 
• AutoFS Configuration 
• Accessing Windows/Samba Shares from Linux 
• SAN Multipathing 
• Multipath Configuration 
• Multipathing Best Practices 
• iSCSI Architecture 
• Open-iSCSI Initiator Implementation 
• iSCSI Initiator Discovery 
• iSCSI Initiator Node Administration 
• Mounting iSCSI Targets at Boot 
• iSCSI Multipathing Considerations 
• Lab Tasks 
 Using autofs 
 NFS Server Configuration
 iSCSI Initiator Configuration 
 Multipathing with iSCSI 
Module 8: User/Group Administration 
• Approaches to Storing User Accounts 
• User and Group Concepts 
• User Administration 
• Modifying Accounts 
• Group Administration 
• Password Aging 
• Default User Files 
• Controlling Login Sessions 
• RHEL DS Client Configuration 
• SLES DS Client Configuration 
• System Security Services Daemon (SSSD) 
• Lab Tasks 
 User and Group Administration 
 Using LDAP for Centralized User Accounts 
 Troubleshooting Practice: Account Management
Module 9: Pluggable Authentication Modules (PAM) 
• PAM Overview 
• PAM Module Types 
• PAM Order of Processing 
• PAM Control Statements 
• PAM Modules 
• pam_unix 
• pam_nologin.so 
• pam_limits.so 
• pam_wheel.so 
• pam_xauth.so 
• Lab Tasks 
 Restricting superuser access to wheel group membership 
 Using pam_nologin to Restrict Logins 
 Setting Limits with the pam_limits Modules 
 Using pam_limits to Restrict Simultaneous Logins 
Module 10: Security Administration 
• Security Concepts 
• Tightening Default Security 
• SuSE Security Checker 
• Security Advisories 
• Fine Grained Authorizations with Polkit 
• File Access Control Lists 
• Manipulating FACLs 
• Viewing FACLs 
• Backing Up FACLs 
• File Creation Permissions with umask 
• User Private Group Scheme 
• Alternatives to UPG 
• AppArmor 
• SELinux Security Framework 
• SELinux Modes 
• SELinux Commands 
• Choosing an SELinux Policy 
• SELinux Booleans 
• Permissive Domains 
• SELinux Policy Tools 
• SUSE Basic Firewall Configuration 
• FirewallD 
• Lab Tasks 
 User Private Groups 
 Using Filesystem ACLs 
 Exploring AppArmor
 Exploring SELinux Modes
  ○ SELinux File Contexts 
Module 11: Basic Networking 
• IPv4 Fundamentals 
• TCP/UDP Fundamentals 
• Linux Network Interfaces 
• Ethernet Hardware Tools 
• Network Configuration with ip Command 
• Configuring Routing Tables 
• IP to MAC Address Mapping with ARP 
• Starting and Stopping Interfaces 
• NetworkManager 
• DNS Clients 
• DHCP Clients 
• SUSE YaST Network Configuration Tool 
• Network Diagnostics 
• Information from ss and netstat 
• Hardware and System Clock 
• Managing Network-Wide Time 
• Continual Time Sync with NTP 
• Configuring NTP Clients 
• Useful NTP Commands 
• Lab Tasks 
 Network Discovery 
 Basic Client Networking 
 NTP Client Configuration 
Module 12: Advanced Networking 
• Multiple IP Addresses 
• Configuring a DHCP server 
• IPv6 
• Interface Aggregation 
• Interface Bonding 
• Network Teaming 
• Interface Bridging 
• 802.1q VLANS 
• Tuning Kernel Network Settings 
• Lab Tasks 
 Multiple IP Addresses Per Network Interface 
 Configuring IPv6 
 Troubleshooting Practice: Networking
Module 13: Log File Administration 
• System Logging 
• systemd Journal 
• systemd Journal's journactl 
• Secure Logging with Journal's Log Sealing 
• gnome-system-log 
• Rsyslog 
• /etc/rsyslog.conf 
• Log Management 
• Log Anomaly Detector 
• Sending logs from the shell 
• Lab Tasks 
 Using the systemd Journal 
 Setting up a Full Debug Logfile 
 Remote Syslog Configuration 
 Remote Rsyslog TLS Configuration 
Module 14: Monitoring & Troubleshooting 
• System Status – Memory 
• System Status – I/O 
• System Status – CPU
• Performance Trending with sar 
• Determining Service to Process Mapping 
• Realtime Monitoring of Resources — Cgroups 
• Troubleshooting Basics: The Process 
• Troubleshooting Basics: The Tools 
• strace and ltrace 
• Common Problems 
• Troubleshooting Incorrect File Permissions 
• Inability to Boot 
• Typos in Configuration Files 
• Corrupt Filesystems 
• RHEL8 Rescue Environment 
• SUSE Rescue Environment 
• Lab Tasks 
 System Activity Reporter 
 Cgroup for Processes 
 Recovering Damaged MBR 
Appendix A: Pre-Installation Considerations 
• Pre-Installation Considerations 
• Hardware Compatibility 
• Multi-OS Booting 
• Partition Considerations 
• Filesystem Planning 
• Selecting a Filesystem 
Appendix B: Installing RHEL8 
• Anaconda: An Overview 
• Anaconda: Booting the System 
• Anaconda: Common Boot Options 
• Anaconda: Loading Anaconda and Packages 
• Anaconda: Storage Options 
• Anaconda: Troubleshooting 
• FirstBoot 
• Kickstart 
• Network Booting with PXE 
• A Typical Install 
• Lab Tasks 
 Linux Installation 
 Automating Installation with Kickstart 
Appendix C: Installing SLES12 
• YaST Install Program Interface 
• Network Installation 
• SLP for SUSE Linux Installation 
• Installation Choices 
• Kernel Crash Dump Configuration 
• Network Booting with PXE 
• Creating AutoYaST2 Files 
• Using AutoYaST2 files 
• linuxrc Automation 
• Installation Diagnostics 
• After The First Reboot 
• A Typical Install 
• Lab Tasks 
 SUSE Linux Enterprise Server Installation 
 Automating Installation with AutoYaST
Appendix D: Manage Virtual Machines 
• Virtualization: What and Why? 
• Introducing libvirt 
• libvirt: Basic Concepts 
• libvirt: Storage Architecture 
• libvirt: Network Architecture 
• libvirt: Graphical Tools 
• libvirt: Command Line Tools 
• virsh: Basics 
• virsh: Common Tasks 
• virt-install 
• Virtual Machine Guest Tools & Drivers 
• libguestfs and guestfish 
• Lab Tasks 
 Installing a Virtual Machine 
Appendix E: Backups 
• Backup Software 
• Managing Optical Media 
• Tape Libraries 
• Backup Examples 
• Lab Tasks 
 Using rsync and ssh for Backups 
 Using tar for Backups 
○ Using cpio for Backups
 Creating ISO Images for Backups 
 Using dump and restore for Backups

Opinie uczestników