Powrót do katalogu

VOUCHERY SZKOLENIOWE 2023/2024 R.
Kup w 2023 r.  - wykorzystaj do końca przyszłego roku!
Potrzebujesz wykorzystać budżet szkoleniowy w bieżącym okresie rozliczeniowym? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Kupując voucher już teraz, zachowujesz gwarancję stałej ceny, a szkolenie możesz zrealizować w przyszłym roku.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
1 800 / 2 dni
Zgłoś chęć udziału

Inne > MS Office > Excel

Szkolenie: Excel SQL - Power Query i bazy SQL

Kod: [Excel]
Pobierz program

Wprowadzenie

Warsztaty dla osób pobierających dane z istniejących systemów baz danych z pominięciem kroków pośrednich. Pomocne przy przetwarzaniu dużych ilości informacji i pracy z hurtowniami danych.

Cel szkolenia

Umiejętność pobierania danych bezpośrednio z bazy danych z pominięciem importu plików. Tworzenie analiz i pobieranie danych w trybie bezpośrednim.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane analitykom i innym osobom, które chciałyby analizować i pobierać dane bezpośrednio z serwera SQL.

Czas i forma szkolenia

14 godzin (2 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

Wstęp do relacyjnych baz danych i przegląd narzędzi
• Podstawowe pojęcia związane bazami danych SQL
• Silniki baz danych na przykładzie MySQL i SQL Server
• Możliwości Microsoft Excela i model danych w Power Query

Przegląd oprogramowania
• Edytory graficzne kodu SQL, diagramy baz danych.
• Microsoft SQL Server Management Studio w tworzeniu kwerend
• Obiekty serwera: tabele, widoki i procedury składowe
• Kwerendy wybierające - zapisywanie widoków SQL
• Łączenie z serwerem SQL i istniejącą bazą danych - ODBC i bezpośrednie

Kwerendy wybierające - DQL (Data Query Language)
• Query designer w zastosowaniach
• Tworzenie zapytania do bazy danych w trybie graficznym
• Podstawowe typy danych w SQL i ich zastosowanie

Operatory i kryteria w zapytaniach
• Operatory w SQL =, <>, >=, <=, IN, BETWEEN AND, LIKE
• Kryteria w zapytaniach
• Łączenie wielu kryteriów z użyciem AND, OR, NOT
• Pojęcie i zastosowanie NULL i NOT NULL

Operacje na połączonych tabelach
• Pojęcie relacji między tabelami bazy danych
• Definiowanie elementu łączącego tabele
• Złączenie wewnętrzne INNER JOIN
• Złączenia RIGHT OUTER JOIN i LEFT OUTER JOIN
• Złączenie pełne FULL OUTER JOIN
• Złączenie krzyżowe (iloczyn kartezjański) CROSS JOIN

Funkcje i wyrażenia w języku SQL
• Operacje na łańcuchach znaków LEN, LEFT, RIGHT, MID, REPLACE, TRIM, SUBSTRING, UPPER,
LOWER
• Łączenie i dzielenie ciągów tekstowych CONCAT, TRIM
• Funkcje matematyczne ROUND, ABS, FLOOR, SQUARE
• Funkcje czasu i daty DATE, DATEADD, DATEDIFF, MONTH, YEAR, DAY
• Konwersja i rzutowanie typów: CAST(), CONVERT().

Pobieranie rekordów z użyciem SELECT
• Zastosowanie aliasu kolumny AS
• Operacje na kolumnach tabeli
• Sortowanie wyniku zapytania ORDER BY ASC/DESC
• Ograniczenie ilości zwracanych rekordów TOP, TOP PERCENT / LIMIT
• Usuwanie wartości zduplikowanych DISTINCT, DISTINCTROW

Kwerendy agregujące
• Agregacja wyników w kwerendach z użyciem GROUP BY
• Funkcje COUNT, MIN, MAX, SUM, AVG
• Kryteria w wynikach zagregowanych WHERE a HAVING

Łączenie wyników zapytania
• Łączenie tabel z użyciem: UNION, UNION ALL
• Części wspólne i INTERSECT, EXCEPT / MINUS

Opinie uczestników