Powrót do katalogu

VOUCHERY SZKOLENIOWE 2023/2024 R.
Kup w 2023 r.  - wykorzystaj do końca przyszłego roku!
Potrzebujesz wykorzystać budżet szkoleniowy w bieżącym okresie rozliczeniowym? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Kupując voucher już teraz, zachowujesz gwarancję stałej ceny, a szkolenie możesz zrealizować w przyszłym roku.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
1 600 / 2 dni
Zgłoś chęć udziału

Inne > MS Office > Excel

Szkolenie: Excel VBA - wprowadzenie do programowania

Kod: [Excel]
Pobierz program

Wprowadzenie

Szkolenie uzupełniające podstawy wiedzy z zakresu Visual Basic for Application dla Microsoft Excel, zalecane dla osób, które do tej pory używały Excela na poziomie średniozaawansowanym.

Cel szkolenia

Opanowanie podstaw języka VBA dla arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel.

Adresaci szkolenia

Osoby mające doświadczenie w pracy z Excelem, Analitycy i osoby przetwarzające duże ilości danych. Użytkownicy, którzy pragną tworzyć i korzystać z własnych procedur i funkcji.

Czas i forma szkolenia

14 godzin (2 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

Wprowadzenie do VBA
• Reguły nazewnictwa, zasady konstrukcji kodu i komentarze
• Typy danych własne i wbudowane. Zmienne zwykłe, dynamiczne i tablicowe
• Warunek If, instrukcja Select Case
• Pętle For, Do oraz pętla For Each
• Funkcje VBA: tekstowe, konwersji, sprawdzające
• Zasięg zmiennych: lokalne Private oraz globalne Public, zmienne typu Static

Funkcje VBA
• Budowanie funkcji i procedur. Argumenty funkcji i wynik funkcji
• Funkcje arkuszowe Excela w kodzie
• Argumenty funkcji: tablicowe, obiektowe oraz opcjonalne

Obiekty Excela
• Podstawowe obiekty: Application, Workbook, Worksheet, Range
• Przydatne obiekty: Chart, PivotTable, PivotField, Filter
• Metody dostępu do obiektu Range: Offset, Cells , Union, Intersect, CurrentRegion, SpecialCells, Areas
• Właściwości obiektu Application: Screen Updating, Quit, GetOpenFilename

Zarządzanie kodem
• Obsługa edytora VBA, obsługa okien, ustawienia użytkownika
• Debugowanie kodu: okno Watches, przerwania, warunkowe zatrzymywanie kodu, wyświetlanie zawartości zmiennych złożonych i tablicowych
• Okno Immediate: zmienne. Praca krokowa, skróty klawiszowe
• Obserwowanie wartości zmiennych, dodawanie ich do okna Watches
• Obsługa błędów w kodzie: instrukcja OnError Goto, OnError Resume Next

Formularze ActiveX
• Formanty ActiveX formularza: pola listy, kombi, wyboru; przycisk opcji, pokrętło, pasek przewijania
• Wiązanie list z danymi, (nazwy stałe i dynamiczne)
• Formularze VBA, właściwości formularzy, formularze modalne i niemodalne
• Wiązanie formantów procedurą: Click, Activate, Change, AfterUpdate, Exit
• Autostart formularza i ustawianie wartości początkowych formantów
• Okna dialogowe: Application.GetOpenFilename i Application.Dialog

Operacje na plikach i obsługa zdarzeń
• Funkcje plikowe: kopiowanie i zmiana nazwy (FileCopy), kasowanie (Kill)
• Sprawdzanie istnienie pliku: polecenie Dir. Pętli do automatycznego otwierania wielu plików
• Otwieranie skoroszytów: Workbooks.Open, zamykanie i zapisywanie plików
• Zdarzenia arkuszowe: interakcja kodu z użytkownikiem (Change, SelectionChange, BeforeDoubleClick)
• Zdarzenia arkuszowe (Workbook.Change). Zdarzenia: Open, BeforeClose

Konwersja i przetwarzanie danych
• VBA i obiekty Excela (formularze, formanty) w konwersji danych
• Automatyzacja przetwarzania plików (pobieranie, przetwarzanie i zapis)
• Konwersja i przetwarzanie danych. Procedury dla danych o zmiennej postaci
• Procedury oparte o tabele przestawne (tworzenie, zmiana pól i opcji, wielopoziomowe tabele przestawne

Opinie uczestników