Powrót do katalogu

VOUCHERY SZKOLENIOWE 2023/2024 R.
Kup w 2023 r.  - wykorzystaj do końca przyszłego roku!
Potrzebujesz wykorzystać budżet szkoleniowy w bieżącym okresie rozliczeniowym? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Kupując voucher już teraz, zachowujesz gwarancję stałej ceny, a szkolenie możesz zrealizować w przyszłym roku.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
3 500 / 3 dni
Zgłoś chęć udziału

Back-End > Java

Szkolenie: Integracja rozwiązań korporacyjnych z wykorzystaniem Spring Integration

Kod: [J-SPR-INTEGER]
Pobierz program

Wprowadzenie

Integracja istniejących rozwiązań to jedno z kluczowych zadań stawianych przed architektami, projektantami, a także deweloperami. Różnorodność dostępnych platform, języków programowania, protokołów komunikacyjnych oraz sposobu reprezentacji danych sprawia, że zadanie to nie jest trywialne. Na szczęści na bazie wieloletniego doświadczenia wypracowano dobre praktyki i wzorce. Ich zastosowanie umożliwiają m.in. takie rozwiązania jak Spring Integration. Framework oferuje gotową abstrakcję ułatwiającą integrację istniejących systemów z wykorzystaniem sprawdzonych wzorców postępowania. Uczestnicy szkolenia w sposób praktyczny uczą się w jaki sposób wykorzystać go w codziennej pracy podczas rozwiązywania zadań związanych z integracją.

Cel szkolenia

 • Wprowadzenie do tematyki integracji rozwiązań/systemów korporacyjnych
 • Nabycie praktycznych umiejętności wykorzystania frameworku Spring Integration
 • Zaprezentowanie możliwości i ograniczeń rozwiązania
 • Uporządkowanie posiadanej wiedzy

Zdobywane umiejętności

 • Integracja w oparciu o Spring Integration framework
 • Tworzenie i konfiguracja punktów końcowych
 • Routing oraz filtrowanie komunikatów
 • Konwersja modelu danych
 • Tworzenie, wykonywanie i zarządzanie zadaniami
 • Monitorowanie infrastruktury
 • Testowanie

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są programiści Java pragnący poznać framework Spring Integration.

Wymagania wstępne

 • Umiejętność programowania w języku Java na poziomie średnio zaawansowanym
 • Praktyczna znajomość frameworku Spring

Czas i forma szkolenia

21 godzin (3 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

 1. Wprowadzenie Spring Integration
  1. Wysokopoziomowa architektura rozwiązania
  2. Realizacja koncepcji korporacyjnych wzorców integracyjnych (EIP)
  3. Niskie sprzężenie i programowanie oparte o zdarzenia
  4. Inwersja kontroli
  5. Komunikacja synchroniczna vs. asynchroniczna
  6. Omówienie typowych metod integracji
  7. Instalacja, konfiguracja i przygotowanie środowiska pracy
 2. Komunikacja z użyciem wiadomości
  1. Wiadomości, kanały oraz formy komunikacji
  2. Punkty końcowe (endpoints)
  3. Dispatcher komunikatów
  4. Interceptory
  5. Transakcyjność
 3. Zaawansowane aspekty komunikacji
  1. Usługi oparte o komunikaty
  2. Transformacja modelu danych
  3. Gateways
  4. Łańcuchy punktów końcowych
  5. Routing i filtrowanie
  6. Dzielenie i agregowanie komunikatów
  7. Dobre praktyki
 4. Integracja - wybrane technologie
  1. Komunikacja oparta o dokumenty XML
  2. Wykorzystanie Java Message Service (JMS)
  3. Usługi sieciowe (SOAP/Rest)
  4. System plików
  5. Wiadomości email
  6. XAMPP
 5. Zaawansowane aspekty komunikacji
  1. Monitorowanie i zarządzanie infrastrukturą
  2. Równoległa realizacja zadań
  3. Skrypty wsadowe
  4. Planowanie i zarządzanie jednostkami pracy
  5. Integracja z Spring Batch
 6. Testowanie
  1. Narzędzia oferowane przez framework
  2. Tworzenie testów w praktyce
  3. Filtrowanie komunikatów
  4. Testy integracyjne
  5. Mockowanie usług
  6. Testowanie asynchronicznych elementów systemu

Opinie uczestników