Powrót do katalogu

VOUCHERY SZKOLENIOWE 2023/2024 R.
Kup w 2023 r.  - wykorzystaj do końca przyszłego roku!
Potrzebujesz wykorzystać budżet szkoleniowy w bieżącym okresie rozliczeniowym? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Kupując voucher już teraz, zachowujesz gwarancję stałej ceny, a szkolenie możesz zrealizować w przyszłym roku.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
2 200 / 2 dni
Zgłoś chęć udziału

Bazy danych > Relacyjne bazy danych

Szkolenie: Język SQL dla bazy danych Hive SQL od podstaw

Kod: [Hive-SQL]
Pobierz program

Wprowadzenie

Podstawowe szkolenie z zakresu języka SQL dla serwera bazy danych Hive SQL. Szkolenie o profilu ogólnym, którego adresatami są osoby zajmujące się przetwarzaniem i analizą dużej ilości danych. 

Cel szkolenia

Zapoznanie z terminologią i narzędziami niezbędnymi w pracy z bazą danych. Poznanie podstaw języka SQL oraz wykorzystanie go w codziennej pracy z bazą danych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie o profilu ogólnym, którego adresatami są osoby zajmujące się przetwarzaniem i analizą dużej ilości danych, analitycy, księgowi, a także programiści i testerzy oprogramowania.

Czas i forma szkolenia

14 godzin (2 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

Wstęp do baz danych i przegląd oprogramowania

 • Podstawowe pojęcia związane bazami danych SQL i przykłady baz SQL
 • Podział języka SQL na DQL, DML, DDL, DCL
 • Edytor kodu SQL – przegląd narzędzi
 • Obiekty serwera: tabele, widoki i procedury składowe

Pobieranie rekordów

 • Polecenie SELECT / FROM
 • Alias kolumny AS i alias tabeli
 • Podstawowe operacje na kolumnach tabeli
 • Sortowanie wyniku zapytania ORDER BY

Zapytania wybierające – DQL (Data Query Language)

 • Tworzenie zapytania do bazy danych – przegląd narzędzi
 • Podstawowe typy danych w SQL
 • Operatory i kryteria w zapytaniach
 • Operatory SQL =, <>, !=, <=, >=, IN, BETWEEN AND, LIKE
 • Kryteria w zapytaniach, łączenie wielu kryteriów z użyciem AND, OR, IN / NOT IN
 • Pojęcie i zastosowanie NULL i NOT NULL
 • Ograniczenie ilości zwracanych rekordów TOP/LIMIT
 • Usuwanie wartości zduplikowanych DISTINCT

Operacje na połączonych tabelach

 • Relacje między tabelami i definiowanie elementu łączącego tabele
 • Złączenie INNER JOIN, RIGHT OUTER JOIN i LEFT OUTER JOIN
 • Złączenie pełne FULL OUTER JOIN i krzyżowe CROSS JOIN

Funkcje i wyrażenia w języku SQL

 • Operacje na łańcuchach znaków, fragment tekstu
 • Łączenie i oczyszczanie tekstu
 • Funkcje matematyczne
 • Funkcje czasu i daty: składowe daty, operacje na dacie
 • Konwersja i rzutowanie typów danych

Zapytania agregujące

 • Agregacja wyników w zapytaniach z GROUP BY
 • Funkcje agregacji COUNT, MIN, MAX, SUM, AVG
 • Filtrowanie przed i po agregacji z WHERE i HAVING
 • NULL i agregacja

Łączenie wyników zapytania

 • Łączenie tabel z użyciem: UNION, UNION ALL
 • Części wspólne: INTERSECT, EXCEPT / MINUS
 • Warunki i ograniczenie w dołączaniu zapytań

Zapytania zagnieżdżone

 • Wynik zapytania jako warunek w WHERE – skalar
 • Wynik zapytania jako warunek WHERE – lista
 • Zapytanie z zapytania
 • Zastosowanie zapytań zagnieżdżonych

Zaawansowane zapytania w języku SQL

 • Wstęp do CTE (wyrażenia tabelaryczne)
 • Funkcje okien OVER() i ORDER BY
 • Numeracja rekordów z użyciem ROW_NUMBER()
 • Partycjonowanie wyniku z użyciem PARTITION BY

Język SQL w aplikacjach zewnętrznych

 • Pobieranie danych do aplikacji Excel
 • Współpraca z Power BI
 • Zastosowanie ODBC

Opinie uczestników