Powrót do katalogu

VOUCHERY SZKOLENIOWE 2022/2023 R.
Kup w 2022 r.  - wykorzystaj do końca przyszłego roku!
Potrzebujesz wykorzystać budżet szkoleniowy w bieżącym okresie rozliczeniowym? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Kupując voucher już teraz, zachowujesz gwarancję stałej ceny, a szkolenie możesz zrealizować w przyszłym roku.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
1 400 / 1 dni
Zgłoś chęć udziału

Inne > IT w biznesie

Szkolenie: Jak poznać i wykorzystać swoje mocne strony w zespole developerskim [+Test Gallupa - StrengthsFinder 2.0]

Kod: [TEST-GALLUP-DEV]
Pobierz program

Wprowadzenie

Szkolenie zostało zaprojektowane dla programistów, którzy pracują w zespołach (projektowych, działach) i chcą zwiększyć efektywność i produktywność tych zespołów wykorzystując własne silne strony oraz te obecne w zespole. Program szkolenia powstał w oparciu o wytyczne Instytutu Gallupa dla rozwoju osobistego i zespołów pracujących w oparciu o silne strony. Program został wykorzystany na wielu szkoleniach dla zespołów z bardzo różnych branż. W przypadku tego szkolenia został dostosowany do branży IT i powstał z myślą o programistach

Oczekiwany efekt końcowy to umiejętność wykorzystywania własnych talentów oraz mocnych stron aby być skuteczniejszym oraz lepiej odnajdywać się w zespole, a dzięki temu skuteczniej realizować postawione przed uczestnikami warsztatów cele.

Szkolenie odbywa się na podstawie metodologii opracowanej przez Instytut Gallupa „StrengthsFinder”. Wstępem do szkolenia jest zrobienie testu pozwalającego nazwać swoje główne talenty.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom i przećwiczenia z nimi zagadnień związanych z pracą w zakresie silnych stron. Pomogą one uczestnikom:

 • Znaleźć swoją rolę w zespole,
 • Poprawić komunikację z zespołem i w zespole
 • Uniknąć potencjalnych konfliktów i nieporozumień w zespole

Korzyści ze szkolenia dla uczestników:

 • Uświadomienie sobie własnych silnych stron
 • Świadomość tego, że większe szanse na sukces są wtedy kiedy pracuje się w obszarze silnych stron a nie słabości,
 • Umiejętność wykorzystywania własnych silnych stron w pracy z zespołem ale także do własnego rozwoju
 • Efektywniejsza komunikacja
 • Umiejętność definiowania swojej preferowanej roli w zespole (organizacji, projekcie…)

W czasie szkolenie wykorzystywane będą różnorodne techniki pracy z zespołem. Wśród nich:

 • Praca w grupach – ćwiczenia
 • Przygotowywanie „prezentów” dla innych uczestników warsztatu
 • Wywiady z innymi uczestnikami szkolenia
 • Praca nad własnymi raportami,
 • Przykładowe scenki do odegrania z natychmiastową informacją zwrotną od grupy i prowadzącego

Szkolenie „Lider w zespole w oparciu o silne strony” składa się z czterech głównych bloków.

 1. Rozwój w oparciu o silne strony – w tym bloku uczestnicy dowiedzą się na dlaczego warto zajmować się silnymi stronami, skąd się wzięła ta metoda, jakie są przesłanki do stosowanie tej metody, co zyskują stosując tę metodę.
 2. „Moje silne strony” – ten blok jest poświęcony na pracę z silnymi stronami każdego z uczestników szkolenia. Pracują z własnymi raportami i uczą się jak interpretować te raporty aby następnie móc pracować ze swoimi silnymi stronami – rozwijać się i wykorzystywać je w praktyce.
 3. Silne strony w zespole – cały ten blok jest poświęcony na poznanie silnych stron w grupie, szukaniu partnerstw w zespole, umiejętności tworzenia map zespołu oraz interpretacji tych map.
 4. Praktyczne zastosowanie talentów w komunikacji – ostatni blok poświęcony jest na ćwiczenie zastosowania wiedzy w praktycznych sytuacjach spotykanych w zespołach, takich jak delegowanie, rozmowy 1:1, dawanie informacji zwrotnej, kontrolowanie wyników pracy.

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są programiści pragnący nauczyć się jak:

 • Wykorzystywać swoje główne talenty aby być skuteczniejszym w osiąganiu swoich celów Znajdować swoją rolę w zespole Skutecznie komunikować się w zespole (z kierownikiem projektów, przełożonym, liderem, współpracownikami).

Minimalne wymagania wstępne:

 • Zrobiony test „StrengthsFinder"

Czas i forma szkolenia

7 godzin (1 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

 1. Rozwój w oparciu o mocne strony
  1. Dlaczego zajmujemy się talentami?
   • Ćwiczenie w grupie – Ścieżka Gallupa. Uczestnicy szkolenia dostają zestaw kroków, które prowadzą do sukcesu organizacji. Muszą poukładać je w odpowiedniej kolejności (która wyznaczona jest przez badania Gallupa). Następnie grupy dyskutują między sobą właściwą kolejność.
  2. Wprowadzenie pojęcia „4 klucze do bycia dobrym menedżerem”
   • Pokazanie powiązania znajomości silnych stron ze skutecznością menadżera. Dyskusja w grupie.
  3. Powiązanie pracy w oparciu o silne strony z zaangażowaniem pracowników.
   • Dyskusja jest wsparta wynikami badań.
  4. Zabawy obrazujące istotę skupienia się nad mocnymi stronami a nie słabościami
 2. „Moje silne strony”
  1. Wprowadzenie pojęć - Talent, Silna strona, dojrzałość i nie dojrzałość talentu
   • Prezentacja, praca indywidualna każdego z uczestników
  2. Praca z własnym raportem z odkrytymi silnymi stronami
   • Analiza opisów talentów zawartych w raportach
   • Dzielenie się z grupą wnioskami i odkryciami po analizie raportów
  3. Wprowadzenie modelu pracy z silnymi stronami
   • Ćwiczenia indywidualne (z dzieleniem się wynikami z grupą). Wprowadzenie modelu „Name It, Claim It, Aim It”. Wypróbowanie modelu na swoich silnych stronach.
  4. Praktyczne wykorzystanie silnych stron w osiągnięciu wybranego celu
   • Każdy z uczestników wybiera sobie cel, który chce osiągnąć i podążając za metodą i korzystając z pomocy wybiera, które silne strony i w jaki sposób mogą mu pomóc osiągnąć wybrany cel. W wyniku powstaje lista akcji do wykonania opartych na silnych stronach, które pomogą osiągnąć cel. Prezentacja wybranych planów dla całej grupy.
 3. Silne strony w zespole
  1. Poznanie silnych stron w zespole – ćwiczenie „Love, Crazy, Envy”
   • Uczestnicy wybierają ze swoich profili dwie silne strony, tę którą lubią najbardziej i tę której czasami nie lubią. Następnie ich zadaniem jest zrobić wywiad z innymi uczestnikami szkolenia i zebrać informacje o tych silnych stronach.
  2. Zidentyfikowanie partnerstw
   • Indywidualne ćwiczenie polegające na identyfikacji osób, których uczestnik zwykle prosi o pomoc oraz tych, które jego proszą o pomoc. Próba zidentyfikowania jakich silnych stron szuka on na zewnątrz i z których jego silnych stron korzystają inni.
  3. Tworzenie „Kart partnerstwa”
   • Praca w parach. Każda para tworzy karty partnerstwa dla dwóch osób z zespołu. Odpowiada tam na pytania o to co dana osoba ma unikalnego i co wnosi do zespołu, jak ta osoba może pomóc innym i jak zespół może pomóc tej osobie. Potem każda osoba prezentuje taką kartę jednemu uczestnikowi. Każdy uczestnik dostaje taki „prezent”.
  4. Tworzenie mapy zespołu i jej analiza
   • Na podstawie indywidualnych silnych stron, korzystając z Excela, zespół tworzy mapę zespołu. W jednym widoku umieszcza wszystkich członków zespołu oraz ich silne strony wraz z podziałem na domeny.
   • Na podstawie gotowej mapy zespołu przeprowadzana jest analiza silnych stron całego zespołu.
   • Praca w zespołach.
 4. Praktyczne zastosowanie talentów w komunikacji
  1. Przygotowanie się do typowych sytuacji w zespole korzystając z profilów z silnymi stronami
   • Każdy uczestnik, na podstawie swojego profilu i przykładowego profilu innej osoby, przygotowuje opis tego jak wykorzystałby tę wiedzę w typowych sytuacjach w zespole:
   • delegowania zadania
   • przekazywanie informacji zwrotnej
   • proszenie o status
  2. Ćwiczenie rozmów z wykorzystaniem profili
   • Ćwiczenie rozmów pomiędzy dwoma osobami z zespołu. Przekazywanie sobie nawzajem, na bieżąco informacji zwrotnej. W czasie ćwiczeń uczestnicy korzystają z przygotowanych scenariuszy.
  3. Przykłady pytań pomagających w poszukiwaniu silnych stron
   • Ćwiczenia w rozmawianiu z ludźmi, których silne strony nie są jeszcze uczestnikom znane. Poszukiwanie ludzi z wybranymi talentami. Rozmowy w parach korzystając z przygotowanych materiałów.

Opinie uczestników