Powrót do katalogu

VOUCHERY SZKOLENIOWE 2023/2024 R.
Kup w 2023 r.  - wykorzystaj do końca przyszłego roku!
Potrzebujesz wykorzystać budżet szkoleniowy w bieżącym okresie rozliczeniowym? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Kupując voucher już teraz, zachowujesz gwarancję stałej ceny, a szkolenie możesz zrealizować w przyszłym roku.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
4 200 / 5 dni
Zgłoś chęć udziału

Autoryzowane szkolenia HPE > Linux Advanced Courses

Szkolenie: Linux Troubleshooting (GL314)

Kod: [U8531S]
Pobierz program

Wprowadzenie

This course is designed to give Linux administrators experience with both common and uncommon system problems. The course is based on the idea that the best way to learn troubleshooting is to perform troubleshooting. Approximately 25% of class time is spent on lecture, leaving 75% for intensive lab content. Class starts with a discussion of effective troubleshooting techniques. Tools and topics are gradually introduced over the course of the week, which students apply in self-paced labs. Students can choose from over 120 scenarios organized by topic and difficulty. Because each scenario is independent of the others, students can choose scenarios according to their interests and experience. Each scenario is designed to help students develop deeper understanding while exploring the problem. All scenarios include optional hints designed to reflect a realistic troubleshooting process, while only gradually revealing the solution. Students find the flexibility and challenge of this course very rewarding.

Adresaci szkolenia

Prerequisites 
This course is designed for intermediate to advanced users. Students should have already taken the U8583S "Linux Fundamentals", H7091S "Enterprise Linux Systems Administration" and H7092S "Enterprise Linux Networking Services" or have equivalent knowledge. A short refresher for each topic will be presented, but will not be discussed in depth.

Czas i forma szkolenia

35 godzin (5 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

Module 1: Troubleshooting Methodology 
• The Troubleshooting Mindset 
• Evaluating Possible Solutions 
• Identifying and Implementing Change 
• Define and Follow Policies 
• Working with Others 
• Finding Documentation 
• Finding Help Online 
Module 2: Troubleshooting Tools 
• Common Troubleshooting Tools 
• RPM Queries 
• RPM Verification 
• SRPM and spec Files 
• Hardware Discovery Tools 
• Configuring New Hardware with hwinfo 
• strace and ltrace 
• lsof and fuser 
• ipcs and ipcrm 
• iostat, mpstat and vmstat 
• Using hdparm to Measure 
• Troubleshooting with the ip command 
• Name Resolution 
• ss/netstat and rpcinfo 
• nmap 
• Netcat 
• tcpdump and wireshark 
• Lab Tasks 
 Determining the System's Configuration 
 Troubleshooting with rpm 
 Process Related Tools
 Network Tools 
Module 3: Rescue Environments 
• Diagnostic/Recovery 
• Rescue Procedures 
• Recovery: mount & chroot 
• Recovery Examples 
• Recovery: Network Utilities 
• Lab Tasks
   Recovery Runlevels 
 Recovering Damaged MBR 
 Recover from Deleted Critical Files 
Module 4: Topic Group 1 
• Linux Boot Process 
• System Boot Method Overview 
• systemd System and Service Manager 
• Using systemd 
• Booting Linux on PCs 
• Troubleshooting With GRUB 2 
• Boot Process Troubleshooting 
• Troubleshooting: Linux and Init 
• Process Management 
• Process Management Tools 
• Troubleshooting Processes: top 
• Filesystem Concepts
  • Filesystem Troubleshooting 
• Backup Concepts 
• Backup Troubleshooting 
• Backup Troubleshooting 
• Lab Tasks 
 Troubleshooting Problems: Topic Group 1 
Module 5: Topic Group 2 
• Networking Tools 
• Linux Network Interfaces 
• Networking Commands Review 
• NetworkManager 
• Networking Troubleshooting 
• Networking Troubleshooting 
• Virtual Interfaces/IP Aliases 
• Network Teaming 
• Xinetd Concepts 
• Xinetd Troubleshooting 
• TCP Wrappers Concepts 
• TCP Wrappers Concepts 
• TCP Wrappers Troubleshooting 
• Netfilter/iptables Concepts 
• Netfilter/iptables Troubleshooting 
• Lab Tasks 
 Troubleshooting Problems: Topic Group 2
Module 6: Topic Group 3 
• X11 Concepts 
• X11 Server Operation 
• X11 Troubleshooting 
• Rsyslog Concepts 
• System Logging 
• systemd Journal 
• systemd Journal's journactl 
• Secure Logging with Journal's Log Sealing 
• Syslog Troubleshooting 
• RPM Concepts 
• RPM Troubleshooting 
• Common Unix Printing System (CUPS) 
• CUPS Troubleshooting 
• CUPS Troubleshooting 
• at & cron 
• at & cron Usage 
• at & cron Troubleshooting 
• Lab Tasks 
 Troubleshooting Problems: Topic Group 3 
Module 7: Topic Group 4 
• Users and Groups 
• Users and Groups Troubleshooting 
• PAM Concepts 
• PAM Troubleshooting 
• Filesystem Quotas 
• Quotas Troubleshooting 
• File Access Control Lists 
• FACL Troubleshooting 
• SELinux Concepts 
• SELinux Troubleshooting 
• SELinux Troubleshooting Continued 
• Lab Tasks 
 Troubleshooting Problems: Topic Group 4 
Module 8: Topic Group 5 
• Kernel Modules 
• Kernel Modules Troubleshooting 
• Logical Volume Management 
• Creating Logical Volumes 
• LVM Deployment Issues 
• VG Migration, PV Resizing & Troubeshooting 
• Software RAID Overview 
• RAID Troubleshooting 
• Multipathing Overview 
• SAN Multipathing 
• Multipath Configuration 
• Multipathing Best Practices 
• LDAP and OpenLDAP 
• Troubleshooting OpenLDAP 
• NIS and NIS+ (YP) 
• NIS Troubleshooting Aids 
• Lab Tasks 
 Troubleshooting Problems: Topic Group 5 
Module 9: Topic Group 6 
• DNS Concepts 
• DNS Troubleshooting 
• DNS Troubleshooting 
• Apache Concepts 
• Apache Troubleshooting 
• Apache Troubleshooting 
• FTP Concepts 
• FTP Troubleshooting 
• Squid Concepts 
• Squid Troubleshooting 
• Lab Tasks 
 Troubleshooting Problems: Topic Group 6
Module 10: Topic Group 7 
• Samba Concepts 
• Samba Troubleshooting 
• Postfix Concepts 
• Postfix Troubleshooting 
• Postfix Troubleshooting 
• IMAP & POP Concepts 
• IMAP/POP Troubleshooting 
• MariaDB 
• MariaDB Troubleshooting 
• Lab Tasks 
 Troubleshooting Problems: Topic Group 7 

Opinie uczestników