Powrót do katalogu

VOUCHERY SZKOLENIOWE 2023/2024 R.
Kup w 2023 r.  - wykorzystaj do końca przyszłego roku!
Potrzebujesz wykorzystać budżet szkoleniowy w bieżącym okresie rozliczeniowym? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Kupując voucher już teraz, zachowujesz gwarancję stałej ceny, a szkolenie możesz zrealizować w przyszłym roku.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
1 390 / 2 dni
Zgłoś chęć udziału

Autoryzowane szkolenia HPE > Project Management – PMBOK

Szkolenie: Metoda Kanban – zwinne zarządzanie pracami i projektami

Kod: [HG7B7S]
Pobierz program

Wprowadzenie

Szkolenie pokazuje w praktyczny sposób - poprzez symulację i ćwiczenia – na czym polega Metoda Kanban oraz jak zwinnie zarządzać pracami i projektami z wykorzystaniem Metody Kanban. Szkolenie dostarcza kierownikom projektów, kierownikom zespołów projektowych i członkom zespołów, managerom oraz interesariuszom zaangażowanym w zarządzanie projektem wiedzę, praktyki i techniki oraz inspiracje dotyczące praktycznego wykorzystania Metody Kanban. Gry i symulacje pozwalają uczestnikom doświadczyć oraz przećwiczyć Metodę Kanban oraz przygotować się do jej praktycznego zastosowania we własnym środowisku biznesowym.

Cel szkolenia

  • Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu Metody Kanban 
  • Praktyczne poznanie – poprzez symulacje – zasad i praktyk Metody Kanban
  • Wypracowanie odpowiedzi na pytanie: jak Metoda Kanban może być wprowadzana i stosowana w środowisku pracy uczestników szkolenia
Kolejne kroki 
  • Agile Project Management 
  • Symulacja Business Agility 
  • PMI-ACP Prep

Adresaci szkolenia

  • Kierownicy projektów i zespołów projektowych pracujący zwinnymi metodami zarządzania projektami, pragnący uporządkować oraz usystematyzować swoją wiedzę w zakresie Metody Kanban oraz określić, jak Metoda Kanban może być wykorzystywana w ich środowisku pracy. 
  • Menedżerowie funkcjonalni pragnący poznać zasady oraz praktyki Metody Kanban i wspierać ich wprowadzanie w swoim środowisku biznesowym. 
Wymagania wstępne 
  • Doświadczenie w zarządzaniu projektami metodami zwinnymi będzie przydatne 
  • Udział w szkoleniu Agile Project Management będzie pomocny

Czas i forma szkolenia

14 godzin (2 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

Moduł 1: Agile Project Management: podstawowe koncepcje 
• Podejście Agile a tradycyjne zarządzanie projektem: porównanie 
• Zmiany środowiska biznesowego i projektowego prowadzące do metod zwinnych 
• Krótki przegląd metod Agile: Scrum, Kanban, Lean, XP 
Moduł 2: Metoda Kanban – Symulacja (część 1) 
• Praktyki Kanban: wizualizacja i ograniczanie prac w toku 
• Inne metody usprawniania pracy 
Moduł 3: Zasady i praktyki Metody Kanban 
• Zasady Metody Kanban 
• Wizualizacja prac 
• Ograniczenie limitu prac w toku 
• Zarządzanie przepływem 
• Transparentność polityk i procedur 
• Pozostałe praktyki 
Moduł 4: Metoda Kanban – Symulacja (część 2) 
• Praktyki Kanban: zarządzanie przepływem, doskonalenie na podstawie
miar 
• Zastosowanie Metody Kanban w praktyce 
Moduł 5: Metryki Kanban 
• Czas realizacji i przepustowość 
• Efektywność przepływu 
• Skumulowany diagram przepływu 
Moduł 6: Metoda Kanban – szacowanie i planowanie prac 
• Tradycyjne, zwinne metody szacowania i planowania prac 
• Wykorzystanie metryk Kanban do planowania prac
Moduł 7: Zwinne zarządzanie pracami i projektem metodą Kanban – podsumowanie 
• Zwinne zarządzanie metodą Kanban - najważniejsze techniki 
• Kanban Maturity Model 
• Co dalej - dalsza praktyka i szkolenia Kanban

Opinie uczestników