Powrót do katalogu

VOUCHERY SZKOLENIOWE 2023/2024 R.
Kup w 2023 r.  - wykorzystaj do końca przyszłego roku!
Potrzebujesz wykorzystać budżet szkoleniowy w bieżącym okresie rozliczeniowym? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Kupując voucher już teraz, zachowujesz gwarancję stałej ceny, a szkolenie możesz zrealizować w przyszłym roku.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
1 600 / 2 dni
Zgłoś chęć udziału

Inne > MS Office > Excel

Szkolenie: MS Excel - praktyczne zastosowania

Kod: [Excel]
Pobierz program

Wprowadzenie

Szkolenie dedykowane osobom, które będą wykorzystywać arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel w celu usprawnienia i przyśpieszenia codziennej pracy.

Cel szkolenia

Zwiększenie efektywności w zakresie współpracy z innymi użytkownikami w pracy z dokumentami wykorzystywanymi w ramach organizacji. 

Adresaci szkolenia

Pracownicy, którzy już używają arkusza kalkulacyjnego w codziennej pracy. Każdy, kto chciałby podnieść jakość tworzonych przez siebie dokumentów. Polecane pracownikom księgowości, kadr i analiz.


Czas i forma szkolenia

14 godzin (2 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

Formuły i funkcje
• Funkcje tekstowe, matematyczne, daty i czasu
• Tryby adresowania - względne, bezwzględne i mieszane
• Zaawansowane formuły i zagnieżdżanie funkcji (konstruktor formuł)
• Formuły i funkcje tablicowe – przykłady wykorzystania
• Nazwy pól i zakresów – tworzenie, edycja i użycie
• Zaawansowane funkcje daty i czasu, niestandardowe formaty czasu

Ochrona danych
• Ochrona arkusza i skoroszytu – tryby dostępu
• Zabezpieczenie plików hasłem
• Sprawdzanie poprawności danych
• Ograniczenia użytkownika, pola list i dozwolone wartości

Wykresy
• Tworzenie i dostosowywanie wykresów
• Zasady wizualizacji danych z użyciem wykresów
• Dobór optymalnej metody prezentacji danych
• Wykresy liniowe, słupkowe, kolumnowe i kołowe
• Edycja i formatowanie wykresów
• Prezentacja danych na wykresie – fragmentatory i filtry

Ustawienia strony i obsługa wydruku
• Formatowanie i podział stron. Podgląd i wydruk arkusza
• Tworzenie nagłówka i stopki

Formatowanie zaawansowanie
• Formatowanie warunkowe
• Własne formaty liczbowe – niestandardowe formaty danych

Wstęp do analizy danych
• Szukanie wyniku
• Wprowadzenie do scenariuszy
• Zaawansowana analiza danych z użyciem dodatku Solver

Operacje na danych
• Łączenie i konsolidacja danych z różnych arkuszy
• Użycie konspektów, i grupowanie pól i zaawansowane sortowanie danych
• Użycie sum pośrednich – sumowanie i agregacja
• Funkcje bazy danych – zaawansowane wyszukiwanie

Zewnętrzne źródła danych
• Import danych plikowych TXT, CSV, Access, internetowe źródła danych
• Wprowadzenie do Power Query

Tabele przestawne
• Zarządzanie układem tabeli przestawnej
• Narzędzia filtrujące, fragmentatory danych i oś czasu
• Pola obliczeniowe i pomocnicze
• Grupowanie elementów w tabeli przestawnej

Makra i wprowadzenie do VBA
• Nagrywanie i edycja makropoleceń
• Wykorzystanie formantów formularzy w arkuszu
• Zagadnienie bezpieczeństwa w makrach

Opinie uczestników