Powrót do katalogu

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
3 000 / 2 dni
Zgłoś chęć udziału

Technologie mobilne > Projektowanie

Szkolenie: Mobile Developer - Xamarin & .NET

Kod: [MD-X.NET]
Pobierz program

Wprowadzenie

Rozwiązanie Xamarin umożliwia tworzenie natywnych aplikacji mobilnych dla systemu Android i iOS w języku C# – w technologii .NET. Co to oznacza w praktyce? Po pierwsze znając jeden język programowania możemy przygotować aplikacje dla wszystkich wiodących platform w tym samym środowisku programistycznym. Po drugie możemy spróbować wyodrębnić wspólną część wszystkich aplikacji w formie biblioteki, która będzie zawierać np. połączenie z usługami sieciowymi, dostęp do bazy danych czy logikę biznesową poszczególnych ekranów. W praktyce wystarczy nam jeden zespół programistów .NET, którzy będą rozwijać oraz utrzymywać aplikacje mobilną dla wszystkich platform. Dodatkowo w zależności od ilości współdzielonego kodu większość poprawek i zmian będzie wykonywana w części wspólnej (tylko raz) – oszczędzamy czas oraz pieniądze .Załóżmy, że na stworzenie aplikacji dla jednego systemu operacyjnego potrzebujemy 1000 godzin. Współdzieląc 75% rozwiązania możemy zaimplementować kolejną z platform w czasie 250 godzin. Przygotowanie aplikacji na obie platformy zajmie łącznie 1250 godzin – nie 2000 jak w klasycznym podejściu.Podczas szkolenia Mobile Developer – Xamarin & .NET dowiesz się w jaki sposób optymalnie współdzielić kod, z jakich frameworków korzystać i w jaki sposób projektować architekturę wieloplatformowych rozwiązań Xamarin.


Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane jest każdemu, kto chce tworzyć i rozwijać wieloplatformowe rozwiązania Xamarin. Brak wymagań wstępnych – praktyczne szkolenie realizowane od podstaw.

Prosimy o przybycie z własnym sprzętem z zainstalowaną najnowszą wersją środowiska Xamarin (dostępne całkowicie za darmo pod adresem https://visualstudio.microsoft.com/xamarin/ ). Szkolenie zostanie przeprowadzone głównie pod systemem macOS w Visual Studio for Mac, jednakże wszystkie przykłady oraz ćwiczenia mogą być z powodzeniem wykonane pod systemem Windows w środowisku Visual Studio.

Czas i forma szkolenia

14 godzin (2 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

Wprowadzenie do technologii Xamarin
 • Omówienie specyfiki pracy z platformą Xamarin
 • Konfiguracja i instalacja środowiska programistycznego
 • Praca ze środowiskiem Visual Studio
 • Struktura projektu Xamarin.Android
 • Struktura projektu Xamarin.iOS
Podstawy współdzielenia kodu
 • Dostępne style prowadzenia projektów wieloplatformowych
 • Shared Project vs Portable Class Library
 • .NET Standard Library
 • Strategie wykonywania instrukcji platformowych
 • Mechanizm odwróconego sterowania
Tworzenie wieloplatformowych aplikacji MvvmCross
 • Wzorzec MVVM
 • Wiązanie danych (ang. data binding)
 • Podstawowe elementy frameworka
 • Rejestracja usług platformowych
 • Wymiana wiadomości między viewmodelami
Warstwa dostępu do danych
 • Baza danych SQLite
 • Wzorzec repozytorium
 • Przykład usługi ASP.NET Web API
 • Interaktywna dokumentacja API (Swagger)
 • Platforma Microsoft Azure
 • Integracja z RESTful API
Współdzielenie warstwy UI czyli framework Xamarin.Forms
 • Podstawowe elementy frameworka
 • Tworzenie widoków w języku XAML
 • Integracja z frameworkiem Prism
 • Praca z kontenerem Unity
 • Mechanizm Custom Renderers
 • Przegląd zewnętrznych bibliotek
Komunikacja w czasie rzeczywistym
 • Tworzenie oraz publikacja usługi ASP.NET SignalR
 • Integracja z aplikacją Xamarin.Forms
Tworzenie testów jednostkowych
 • Framework NUnit
 • Biblioteka Moq
 • Testy jednostkowe w projekcie MvvmCross
 • Testy jednostkowe w projekcie Xamarin.Forms
Automatyczne testy UI
 • Tworzenie automatycznych testów UI dla aplikacji Android
 • Tworzenie automatycznych testów UI dla aplikacji iOS
 • Usługa Xamarin Test Cloud
 • Visual Studio App Center
 • Alternatywne rozwiązania (Appium, TestObject)

Opinie uczestników