Powrót do katalogu

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
3 000 / 3 dni
Zgłoś chęć udziału

Front-End > JavaScript

Szkolenie: Node.js

Kod: [J-NODE]
Pobierz program

Wprowadzenie

Szkolenie z programowania aplikacji typu back-end w oparciu o platformę Node.js.

Cel szkolenia

• Poznanie architektury platformy Node.js oraz standardów kodowania w ES6+;
• Nabycie umiejętności posługiwania się narzędziami automatyzującymi proces walidacji kodu, transpilacji i budowania aplikacji na platformie Node;
• Zapoznanie się z API jakie dostarcza Node oraz podstawami pracy z frameworkami na podstawie Express.js.

Czas i forma szkolenia

21 godzin (3 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

1. Standard ES6+ 
    Definiowanie obiektów 
    Praca z callbacks, asynchroniczność i promise 
    Techniki pracy z kolekcjami 
2. Node.js 
    Architektura i zastosowania 
    Praca z projektem, zarządzanie pakietami 
3. Narzędzia 
    Transpilacja kodu (Babel) 
    Statyczna analiza kodu (ESLint) 
    Automatyzacja procesu (WebPack) 
4. API 
    Techniki pracy ze strumieniami 
    Komunikacja z REST API 
    Praca z modułami w większych aplikacjach 
    Wykorzystanie mechanizmów asynchroniczności, Event Loop, EventEmitter 
5. Express.js 
    Architektura frameworka 
    Implementacja warstwy REST, routing 
    Implementacja warstwy logiki aplikacji 
    Implementacja warstwy komunikacji z bazą danych

Opinie uczestników