Powrót do katalogu

VOUCHERY SZKOLENIOWE 2023/2024 R.
Kup w 2023 r.  - wykorzystaj do końca przyszłego roku!
Potrzebujesz wykorzystać budżet szkoleniowy w bieżącym okresie rozliczeniowym? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Kupując voucher już teraz, zachowujesz gwarancję stałej ceny, a szkolenie możesz zrealizować w przyszłym roku.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
3 800 / 2 dni
Zgłoś chęć udziału

Inne > Odzyskiwanie danych

Szkolenie: Nośniki danych – podstawy działania i diagnostyki

Kod: [nosniki-danych]
Pobierz program

Wprowadzenie

Nośniki danych są najbardziej złożonymi podzespołami systemów komputerowych. Jednocześnie, z uwagi na to, że to właśnie one odpowiadają za przechowywanie informacji - ich awarie często mają krytyczne znaczenie. O ile w przypadku uszkodzenia innych podzespołów, ich wymiana rozwiązuje problem nie rzutując na dostęp do danych, to w przypadku uszkodzenia dysku, wymienić go można jedynie na czysty.

Przystępując do odzyskiwania danych, należy postępować rozważnie i ostrożnie, gdyż wiele sposobów naprawy jest destrukcyjnych dla informacji. Podejmując jakiekolwiek działania, należy poprzedzić je diagnostyką adekwatną do typu nośnika i objawów awarii. W miarę możliwości, należy zaczynać od procedur mniej inwazyjnych, jednocześnie wystrzegając się czynności, które nie mogą przynieść pozytywnych rezultatów, a zwłaszcza tych, które wiążą się z ryzykiem pogorszenia stanu pacjenta. Aby prawidłowo przeprowadzić diagnostykę, należy najpierw zrozumieć jak dane urządzenie działa, w jaki sposób przechowuje i adresuje informację, jak się komunikuje z innymi urządzeniami i w jaki sposób odpowiada na polecenia. Nośniki danych, to nie tylko „żelazo” - warstwa fizyczna składająca się z układów elektronicznych, a w przypadku dysków twardych, także podsystemu mechanicznego. To też oprogramowanie układowe odpowiadające za komunikację, kodowanie i adresowanie informacji. W odróżnieniu od płyt głównych i innych urządzeń, dysków nie można po prostu przeprogramować zgranym z drugiego egzemplarza lub znalezionym w Internecie wsadem. 

Na szkoleniu dowiesz się m. in., w jaki sposób zera i jedynki są zapisywane w dyskach twardych i w układach Flash-NAND, czym się różni adresacja logiczna od adresacji fizycznej, jakie usterki najczęściej uniemożliwiają dostęp do danych i w jaki sposób odróżnić od siebie poszczególne typy usterek. Zobaczysz czym różni się diagnostyka od chaotycznego przekładania części w nadziei, że jednak może dysk zadziała. Dowiesz się jak postępować, by nie pogorszyć stanu nośnika i nie spowodować usterek wtórnych. Nabierzesz także dystansu wobec rozpowszechnionych w Internecie mitów.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z:
  • podstawami budowy i funkcjonowania cyfrowych nośników danych,
  • podstawami kodowania i adresowania danych w dyskach twardych i nośnikach półprzewodnikowych,
  • przyczynami najczęściej występujących awarii,
  • sposobami diagnostyki i odróżniania poszczególnych kategorii usterek.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:
  • rozumiał, jak działają dyski twarde i nośniki półprzewodnikowe,
  • potrafił rozpoznać sygnały zwiastujące zbliżającą się awarię dysku,
  • znał i potrafił ograniczyć czynniki ryzyka wystąpienia awarii w środowisku pracy nośników danych,
  • znał zasady postępowania z uszkodzonymi nośnikami,
  • potrafił ograniczyć ryzyko wystąpienia uszkodzeń wtórnych,
  • potrafił zdiagnozować usterkę i ustalić przyczynę utraty danych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do techników serwisów komputerowych, administratorów systemów, osób odpowiedzialnych za utrzymanie infrastruktury IT oraz reakcję na awarie, firm prowadzących obsługę IT i pogotowia komputerowe, nauczycieli informatyki oraz wszystkich zainteresowanych tematyką odzyskiwania danych i nośników informacji. Nie ma wstępnych wymagań dla uczestników szkolenia. Mile widziana ogólna wiedza informatyczna.

Czas i forma szkolenia

14 godzin (2 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

1. Wprowadzenie elementarnych zagadnień z zakresu przechowywania danych i zasady działania cyfrowych nośników informacji
 Definicja nośników danych
 Klasyfikacja nośników danych
 Ewolucja cyfrowych nośników danych
 Przyszłość: pamięci rezystywne, ferroelektryczne, zapis magnetyczny wspomagany energetycznie
2. Budowa i zasady działania nośników półprzewodnikowych na przykładzie SSD
 Budowa tranzystora w układach typu Flash
 Operacje kasowania, zapisu i odczytu
 Wewnętrzna organizacja układu Flash-NAND
 Ogólny schemat budowy nośników półprzewodnikowych
 Kontroler oraz algorytmy kodowania i rozpraszania danych
 Podsystem translacji logicznych adresów LBA na adresy fizyczne
 Pamięci monolityczne
3. Budowa i zasady działania dysków twardych
 Autopsja dysku twardego - omówienie poszczególnych podzespołów dysku i ich roli w przechowywaniu danych
 Fizyczna organizacja danych na powierzchni talerza, translacja adresów logicznych na fizyczne
• Operacje zapisu i odczytu danych, proces kodowania i dekodowania
• Podsystem serwo
• Zapis równoległy a prostopadły
• Zapis dachówkowy (SMR) i związane z nim problemy
4. Fizyczne przyczyny utraty danych
 Uszkodzenia mechaniczne złącz
• Uszkodzenia podsystemu mechanicznego dysków twardych
• Uszkodzenia elektryczne i elektroniczne
• Degradacja powierzchni talerza magnetycznego
• Zużycie układów Flash-NAND
• Uszkodzenia firmware, błędy detekcji, problemy z translacją adresów
logicznych na fizyczne
• Wpływ czynników zewnętrznych, celowych uszkodzeń i zdarzeń losowych
na funkcjonowanie nośników danych
5. Podstawy diagnostyki stanu fizycznego nośników danych
 Zewnętrzne oględziny nośnika i wstępna ocena jego stanu
• Nieprawidłowa detekcja lub jej brak
• Wprowadzenie do obsługi wybranych aplikacji, wykazanie różnic między popularnymi programami diagnostycznymi:
a: Analiza SMART
b: Skanowanie powierzchni, rejestr stanu i rejestr błędów, rodzaje uszkodzonych sektorów
c: Znaczenie ostrzeżeń i komunikatów o błędach
d: Host Protected Area
6. Programowe przyczyny utraty danych
• Skasowanie plików
 Usunięcie lub sformatowanie partycji
 Problemy ze strukturą logiczną systemu plików ze wskazaniem możliwego podłoża sprzętowego
 Destabilizacja systemu operacyjnego
 Ataki złośliwego oprogramowania, szyfrowanie
 Nadpisanie danych
 Awarie macierzy RAID, problemy ze strukturą logiczną, konsekwencje
awarii sprzętowych i błędów użytkowników
7. Podsumowanie kształcenia
• Co należy wiedzieć o nośniku i jego zawartości przed przystąpieniem do odzyskiwania danych
 Streszczenie i powtórzenie najważniejszych informacji
• Panel dyskusyjny

Opinie uczestników