Powrót do katalogu

VOUCHERY SZKOLENIOWE 2023/2024 R.
Kup w 2023 r.  - wykorzystaj do końca przyszłego roku!
Potrzebujesz wykorzystać budżet szkoleniowy w bieżącym okresie rozliczeniowym? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Kupując voucher już teraz, zachowujesz gwarancję stałej ceny, a szkolenie możesz zrealizować w przyszłym roku.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
2 900 / 3 dni
Zgłoś chęć udziału

Bazy danych > Oracle SQL

Szkolenie: ORACLE SQL - strojenie poleceń

Kod: [OSQL3]
Pobierz program

Wprowadzenie

ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA
• Mechanika wykonywania poleceń SQL
• Zarządzanie procesem optymalizacji kosztowej
• Metody składowania i indeksowania danych
• Monitorowanie wydajności bazy danych i procesów w oparciu o słowniki systemowe i śledzenie aplikacji
• Analiza przypadków powodujących najczęstsze problemy wydajnościowe

OCZEKIWANE PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW
• Swobodne posługiwanie się podstawami języka SQL i znajomość środowiska bazy danych Oracle (preferowane ukończenie szkolenia OSQL1 i OSQL2)
• Doświadczenie praktyczne w pracy z Oracle

Cel szkolenia

Warsztaty mają na celu przedstawienie mechanizmów zachodzących w bazie danych Oracle podczas wykonywania poleceń SQL. Pozwalają uczestnikom unikać błędów podczas tworzenia oprogramowania, a także poszukiwać, diagnozować i rozwiązywać problemy wydajnościowe w już istniejących aplikacjach. 

Szczególny nacisk kładziemy na część warsztatową, gdzie pokazujemy metodykę i praktyczne aspekty tuningu aplikacji i poleceń SQL.

Adresaci szkolenia

Warsztaty przeznaczone są dla zaawansowanych programistów i użytkowników Oracle, którzy poszukują wiedzy i informacji na temat wydajnego tworzenia systemów informatycznych w bazie danych Oracle, oraz strojenia i badania problemów wydajnościowych w już istniejących aplikacjach. Szkolenie to bazuje na wiedzy często niedostępnej lub błędnie przedstawianej w dokumentacji technicznej, a zebranej podczas wielu lat praktyki prowadzących je instruktorów.

UWAGI
Warsztaty realizowane są w oparciu o oprogramowanie w wersji 18c XE

Czas i forma szkolenia

21 godzin (3 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

1. Metodologia strojenia aplikacji
• Odnalezienie problemu
• Diagnozowanie przyczyny
• Aplikowanie rozwiązania
2. Architektura bazy danych i instancji
• Podstawowe informacje o plikach
• Procesy serwera
• Struktury pamięci (SGA, PGA)
• Proces parsowania i współdzielenia kursorów
3. Analiza planu wykonania polecenia
• Sposoby pozyskiwania hipotetycznego i rzeczywistego planu zapytania (EXPLAIN PLAN,
DBMS_XPLAN, SQLPlus Autotrace)
• Oznaczanie kolejności kroków algorytmu
• Interpretacja zawartości drzewa planu
4. Proces optymalizacji kosztowej
• Właściwości optymalizacji kosztowej i regułowej
• Wyznaczanie celu optymalizacji
• Kursory adaptywne
5. Sterowanie praca optymalizatora kosztowego
• Parametry sesji i instancji
• Podpowiedzi (hinty)
6. Statystyki i histogramy
• Wpływ statystyk i histogramów na wydajność
• Sposoby zbierania statystyk i histogramów
• Strategie zliczania i estymacji statystyk, próbkowanie ad hoc
• Zarządzanie statystykami: blokowanie, kopiowanie, edycja, automatyzacja zbierania, monitorowanie zmian
• Statystyki wielokolumnowe, oparte na wyrażeniach
• Statystyki systemowe i słownikowe
• Statystyki adaptywne
7. Śledzenie procesu optymalizacji
8. Zarządzanie planami zapytań
• Wzorce planów zapytań (outlines)
• Plany bazowe (Baselines)
• Profile
9. Logiczna i fizyczna struktura bazy
• Przestrzenie tabel
• Segmenty
• Rozszerzenia
• Bloki
10. Optymalizacja pełnego odczytu
• Kiedy stosować pełny odczyt
• Alokacja przestrzeni w bloku i segmencie, wskaźnik wysokiej wody, PCTFREE
• Wpływ operacji DML oraz sposobu alokacji przestrzeni na wydajność odczytów
• Ładowanie danych ścieżką konwencjonalną i bezpośrednią
• Reorganizacja fizyczna danych, obcinanie, defragmentacja, przebudowa
• Fizyczne wydzielanie aktywnych danych: tablice tymczasowe, partycjonowanie, widoki zmaterializowane
• Kompresja danych
11. Optymalizacja odczytu poprzez indeks
• Pojęcie ROWID
• Budowa indeksów BTREE
• Porównanie efektywności dostępu do danych poprzez indeksy BTREE i FULL SCAN
• Wpływ indeksów na operacje DML
• Strategie zakładania i usuwanie indeksów
• Indeks „dobry” i „zły”, CLUSTERING_FACTOR
• Właściwości i statystyki indeksów
• Rodzaje odczytów: UNIQUE, RANGE, SKIP, FULL, FAST FULL, MIN/MAX
• Rodzaje indeksów: unikalne, funkcyjne, wielokolumnowe, z odwróconym kluczem, lokalne/globalne, wirtualne, prywatne
• Wartości NULL w indeksach
• Tablice zorganizowane indeksowo (IOT)
• Indeksy bitmapowe i złączeniowe
12. Optymalizacja procesu sortowania
• Sortowanie pamięciowe
• Sortowania indeksowe
• Sortowania lingwistyczne
13. Optymalizacja złączeń i podzapytań
• Metody łączenia: MERGE, HASH, NESTED LOOP
• Złączenia w systemach OLTP i OLAP
• Złączenia gwiazdowe
• Kolejność łączeń
• Złączenia zewnętrzne
• Antyzłączenia
• Złączenia niepełne (SEMI)
• Podzapytania proste
• Podzapytania skorelowane
• Widoki
14. Monitorowanie wydajności i znajdowanie wąskich gardeł procesu
• Monitorowanie bieżącego stanu instancji poprzez widoki słownika systemowego (V$...) i narzędzia typu TopSQL, SQLMonitoring
• Monitorowanie poprzez słownik historyczny (DBA_HIST...), Raporty AWR
• Śledzenie sesji/procesu/użytkownika (SQLTrace, TkProf, TreSess)
• Pozyskiwanie informacji o wartościach zmiennych bindowanych i oczekiwaniach w procesie śledzenia

Opinie uczestników