Powrót do katalogu

VOUCHERY SZKOLENIOWE 2022/2023 R.
Kup w 2022 r.  - wykorzystaj do końca przyszłego roku!
Potrzebujesz wykorzystać budżet szkoleniowy w bieżącym okresie rozliczeniowym? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Kupując voucher już teraz, zachowujesz gwarancję stałej ceny, a szkolenie możesz zrealizować w przyszłym roku.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
2 290 / 3 dni
Zgłoś chęć udziału

Autoryzowane szkolenia HPE > Project Management – PMBOK

Szkolenie: PMI-ACP Prep – przygotowanie do certyfikacji PMI-ACP

Kod: [HG7D0S]
Pobierz program

Wprowadzenie

Celem szkolenia ACP-Prep jest przygotowanie jego uczestników do egzaminu certyfikacyjnego Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® prowadzonego przez Project Management Instuitute. Ze względu na bardzo obszerny materiał wymagany na egzaminie ACP, zwykle na przygotowanie do tego egzaminu potrzeba wielu dni pracy, studiów i lektur. Nasze intensywne, 3-dniowe szkolenie pozwoli na skrócenie okresu przygotowania do około 40-50 godzin. Szkolenie obejmuje ćwiczenia, przykłady użycia, historie, ułatwiające zrozumienie przez uczestników szkolenia koncepcji i technik podejścia Agile niezbędnych do zdania egzaminu certyfikacyjnego PMI-ACP. Agile-owy manifest naszego szkolenia to: Zrozumienie Agile ponad zapamiętanie!

Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników szkolenia do egzaminu certyfikacyjnego PMI-ACP poprzez: 
  • Powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy nt. metod zwinnych 
  • Przerobienie pytań w stylu pytań egzaminacyjnych 
  • Systematyzacja i uporządkowanie wiedzy o różnych metodach i narzędziach Agile

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla
  • Wszystkich, którzy chcą się przygotować do egzaminu PMI-ACP (przy spełnieniu wymagań PMI) 
  • Kierowników projektów chcących poznać metody Agile oraz możliwości ich zastosowania w prowadzonych przez nich projektach 
  • Doświadczonych Kierowników projektów chcących zwiększyć efektywność prac zespołów projektowych 
  • Pracowników PMO, specjalistów i menedżerów zainteresowanych podejściem Agile
Wymagania wstępne:
  • Ze względu na to, że szkolenie ma charakter przygotowania do certyfikacji PMI-ACP duże doświadczenie praktyczne w obszarze metod zwinnych jest konieczne 
  • Znajomość rożnych metod i technik Agile jest konieczna

Czas i forma szkolenia

21 godzin (3 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

Moduł 1: Egzamin certyfikacyjny PMI-ACP 
• Wymagania i proces egzaminacyjny 
• Zakres i przebieg egzaminu 
Moduł 2: Pryncypia i mindset Agile 
• Agile Mindset 
• Metody Agile 
• Przywództwo Agile 
Moduł 3: Dostarczanie oparte o wartości 
• Wartość biznesowa i metody priorytetyzacji 
• Inkrementalne dostarczanie 
• Kontrakty Agile 
Moduł 4: Zaangażowanie interesariuszy 
• Praca i współpraca z interesariuszami 
• Komunikacja z interesariuszami 
• Umiejętności interpersonalne 
Moduł 5: Funkcjonowanie zespołu 
• Budowanie zespołu Agile-owego 
• Środowisko pracy zespołu 
Moduł 6: Adaptacyjne planowanie 
• Planowanie w Agile 
• Narzędzia szacowania 
• Planowanie wydania i iteracji 
Moduł 7: Identyfikacja i rozwiązywanie problemów 
• Identyfikacja problemów 
• Zarządzanie ryzykami i problemami 
• Rozwiązywanie problemów 
Moduł 8: Ciągłe doskonalenie 
• Ciągłe doskonalenie – proces 
• Ciągłe doskonalenie – produkt 4
• Ciągłe doskonalenie - ludzie 
Moduł 9: Egzamin certyfikacyjny PMI-ACP przygotowanie 
• Sposoby przygotowania do egzaminu PMI-ACP 
• Przykładowe pytania 
• Podsumowanie

Opinie uczestników