Powrót do katalogu

VOUCHERY SZKOLENIOWE 2022/2023 R.
Kup w 2022 r.  - wykorzystaj do końca przyszłego roku!
Potrzebujesz wykorzystać budżet szkoleniowy w bieżącym okresie rozliczeniowym? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Kupując voucher już teraz, zachowujesz gwarancję stałej ceny, a szkolenie możesz zrealizować w przyszłym roku.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
1 900 / 2 dni
Zgłoś chęć udziału

Bazy danych > Postgresql

Szkolenie: PostgreSQL - baza danych i język SQL od podstaw

Kod: [postgreSQL-baza-danych-język-SQL-od-podstaw]
Pobierz program

Wprowadzenie

Podstawowe szkolenie z zakresu języka SQL dla serwera bazy danych PostgreSQL. Szkolenie o profilu ogólnym, którego adresatami są osoby zajmujące się przetwarzaniem i analizą dużej ilości danych.

Cel szkolenia

Zapoznanie z terminologią i narzędziami niezbędnymi w pracy z bazą danych. Poznanie podstaw języka SQL oraz wykorzystanie go w codziennej pracy z bazą danych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie o profilu ogólnym, którego adresatami są osoby zajmujące się przetwarzaniem i analizą dużej ilości danych, analitycy, księgowi itp.


Czas i forma szkolenia

14 godzin (2 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

Wstęp do baz danych, przegląd oprogramowania
• Pojęcia związane bazami danych SQL na przykładzie PostgreSQL
• Podział języka SQL na DQL, DML, DDL, DCL
• Łączenie z serwerem SQL i istniejącą bazą danych
• Edytor kodu SQL - PG Admin w tworzeniu kwerend
• Obiekty serwera: tabele, widoki i procedury składowe

Kwerendy wybierające - DQL (Data Query Language)
• Query designer w zastosowaniach i tworzenie zapytania do bazy danych
• Podstawowe typy danych w SQL i ich zastosowanie

Operatory i kryteria w zapytaniach
• Operatory w SQL =, <>, >=, <=, IN, BETWEEN AND, LIKE
• Kryteria w zapytaniach i łączenie wielu kryteriów z użyciem AND, OR, NOT
• Pojęcie i zastosowanie NULL i NOT NULL

Operacje na połączonych tabelach
• Pojęcie relacji między tabelami bazy danych i element łączący tabele
• Złączenie wewnętrzne INNER JOIN, RIGHT OUTER JOIN i LEFT OUTER JOIN
• Złączenie pełne FULL OUTER JOIN i złączenie krzyżowe CROSS JOIN

Funkcje i wyrażenia w języku SQL
• Operacje na łańcuchach znaków LEN, LEFT, RIGHT, MID, REPLACE,
TRIM, SUBSTRING, UPPER, LOWER i łączenie i ciągów tekstowych CONCAT
• Funkcje matematyczne ROUND, czasu i daty DATE, DATEADD
DATEDIFF
• Konwersja i rzutowanie typów: CAST(), CONVERT()

Pobieranie rekordów z użyciem SELECT
• Alias kolumny AS, operacje na kolumnie i sortowanie wyniku ORDER BY
• Ograniczenie ilości rekordów LIMIT i usuwanie duplikatów DISTINCT

Kwerendy agregujące
• Agregacja wyników w kwerendach z użyciem GROUP BY
• Funkcje COUNT, MIN, MAX, SUM, AVG i kryteria w wynikach zagregowanych

Łączenie wyników zapytania
• Łączenie tabel z użyciem: UNION, UNION ALL
• Części wspólne i INTERSECT, MINUS

Kwerendy zagnieżdżone
• Wynik zapytania jako warunek WHERE w kwerendzie
• Kwerenda oparta o inną kwerendę i optymalizacja zapytań

Kwerendy akcji – DML (Data Modification Language)
• Aktualizacja danych z zastosowaniem UPDATE
• Dodawanie rekordów do tabeli z użyciem polecenia INSERT
• Usuwanie danych z przy zastosowaniu polecenia DELETE
• Wyprowadzanie wyniku zapytania do tabeli: SELECT INTO

Obiekty SQL - język DDL (Data Definition Language)
• Budowa obiektów bazy TABLE, VIEW z użyciem PG Admin i kodu SQL

Zaawansowane kwerendy w PostgreSQL
• Funkcje okna OVER() i numerowanie rekordów z użyciem ROW_NUMBER()
• Numerowanie i partycjonowanie rekordów z zastosowaniem PARTITION
BY

Opinie uczestników